Warmtewet

Vanaf 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Die zorgt ervoor dat huurders van woningen met collectieve verwarming (zoals blokverwarming of stadsverwarming) ‘niet meer dan anders’ betalen voor hun verwarmingskosten.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Warmtewet?

De nieuwe Warmtewet houdt in dat huurders niet meer betalen dan ze betaald zouden hebben als ze zelf hun energieleverancier konden kiezen en een eigen gasaansluiting hadden gehad. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) stelt jaarlijks een maximumtarief vast voor de warmtelevering. Volgens de wet moet bovendien (zo goed als dat technisch en financieel mogelijk is) gemeten worden wat de individuele huurder aan warmte ontvangt.

Delta Lloyd is nu warmteleverancier

Een aantal complexen van Delta Lloyd Vastgoed vallen onder de Warmtewet. Onder het kopje ‘complexen’ is te lezen welke dat zijn. Dat betekent dat Delta Lloyd Vastgoed voor deze complexen sinds 1 januari 2014 warmteleverancier is en als leverancier aan de eisen van de Warmtewet moet voldoen. Daarom hebben we aanpassingen gedaan op het gebied van techniek (de bemetering) of daarvoor opdracht gegeven. Ook hebben we aanvullende leveringsvoorwaarden voor warmte opgesteld voor bestaande huurders en nieuwe leveringsovereenkomsten voor nieuwe huurders. Als uw complex te maken heeft met de Warmtewet, dan bent u hiervan al op de hoogte gesteld door uw beheerder.

Wat verandert er voor huurders?

Wij streven ernaar om de tarieven zo op te stellen dat er voor de huurders zo min mogelijk verandert. We houden ons aan de wettelijke maximumtarieven voor warmte. Binnen deze maxima stellen we jaarlijks per complex een definitief tarief vast. Uiteraard heeft, n aast de tarieven, uw verbruik invloed op de hoogte van uw afrekening. 

Woont u in een complex met blokverwarming en betaalde u voorheen stookkosten? Dan ontvangt u vanaf 2014 een jaarlijkse eindnota van ons. Op deze nota ziet u geen stookkosten in m³ aardgas meer staan, maar uw warmteverbruik in Gigajoules (GJ).

In bepaalde situaties is Delta Lloyd Vastgoed niet uw warmteleverancier

Woont u in een complex met stadsverwarming waar een energiemaatschappij uw warmteleverancier is? Dan verandert er niets. U krijgt net als voorheen uw rekening van deze energiemaatschappij. Verder is nog niet duidelijk wie er geldt als warmteleverancier in complexen met collectieve verwarming, waar zowel huurders als eigenaren wonen. Daarover neemt de overheid waarschijnlijk in 2015 een beslissing.

Complexen

Voor de volgende complexen van Delta Lloyd Vastgoed is de Warmtewet van toepassing:

Plaats Complex
Alphen a/d Rijn Klaverhof 2 - 170 (even)
Alphen a/d Rijn Valeriusplein 40-198 (even)
Alphen a/d Rijn Valeriusplein 200-378 (even)
Brielle Van der Fuyckstraat 11 - 219 (oneven)
Amstelveen Fideliolaan 242 - 268G (even)
Amstelveen Schokland 15 - 205 (oneven)
Amstelveen Surinameplein 37 - 51 (oneven)
Amstelveen Surinameplein 55
Diemen Ouddiemerlaan 71-189 (oneven) en 229-281 (oneven)
Zeist Slotlaan 28-48
Arnhem Boulevard Heuvelink 114/01 -114/34
Arnhem Groningensingel 967 - 1041 (oneven)
Arnhem Kluizeweg 102 - 220 (even)
Velp Brugweg 25 - 123 (oneven) en Vianenstraat 1 - 19B (oneven)
Hilversum Kapittelweg 274 - 320 (even)
Hilversum Kapittelweg 322 - 430 (even)

Tarievenblad warmte 2015 - Delta Lloyd Vastgoed [PDF]

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?