Commercieel vastgoed

De Delta Lloyd Groep belegt breed, risicomijdend en maatschappelijk verantwoord. Als ervaren institutionele belegger spreiden wij onze risico’s onder andere over kantoren, winkels en winkelcentra van hoge kwaliteit. Het zwaartepunt van onze beleggingen bevindt zich in en rond de Randstad.

Onze kantorenportefeuille

De kantorenmarkt wordt de laatste jaren gekenmerkt door een stevig overaanbod en een afgenomen vraag. Deze krimpsituatie is voor Delta Lloyd Vastgoed al in een vroeg stadium aanleiding geweest voor een heroriëntatie op de samenstelling van de kantorenportefeuille.

Ons beleggingsbeleid sluit aan bij de zorgvuldige en solide wijze waarop Delta Lloyd met de haar toevertrouwde pensioenreserves omgaat. Onze positie als vastgoedbelegger op de kantorenmarkt beperkt zich dan ook tot een selecte categorie kantoorgebouwen op succesvolle locaties, waar wij als investeerder veelal zelf mede onze bijdrage hebben geleverd aan een hoog voorzieningenniveau en gunstig toekomstperspectief.

Onze winkelportefeuille

Intensief, betrokken management van winkelcentra is een doorslaggevende succesfactor in onze beleggingsstrategie. De retailsector maakt moeilijke tijden door en op tal van plaatsen tekent zich leegstand af die de algehele winkelbeleving van de consument negatief beïnvloedt. Winkelgebieden kunnen hierdoor in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Bij Delta Lloyd Vastgoed kijken we kritisch naar de ontwikkelingen in onze eigen winkelcentra. Waar nodig gaan we tijdig en doelgericht over tot optimalisatie of herontwikkeling, om de levensvatbaarheid van winkellocaties voor de toekomst te waarborgen. Dit is niet alleen in het belang van onze huurders –die op hun beurt de consument optimaal willen bedienen– maar ook voor ons als belegger op de lange termijn het beste.

Onze actieve rol als belegger en beheerder is alom zichtbaar. Zo is in 2014 gestart met de herontwikkeling van de winkelcentra Zijdelwaard in Uithoorn en Westwijk in Amstelveen. In Maastricht is de duurzame uitbreiding en renovatie van winkelcentrum Brusselse Poort een ander aansprekend voorbeeld. Waar we actief investeren in de kwaliteit van onze bestaande winkelportefeuille volgen we verder een strategie van consolidatie, met een zeer selectief aan- en verkoopbeleid.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?