Verzekering technische apparatuur agrarisch bedrijf

Verzeker uw technische installaties tegen schade

  • Ruime dekking tegen schade aan de technische installaties in uw bedrijf
  • Perfecte aanvulling op uw bedrijfsschadeverzekering en brandverzekering
  • Aantrekkelijke regeling bij vervanging onderdelen van installaties bij schade

Verzekering technische apparatuur agrarisch bedrijf

Is uw technische installatie niet meer bruikbaar door schade of diefstal van onderdelen, dan zijn de kosten vaak fors. De verzekering technische apparatuur agrarisch bedrijf verzekert uw installaties tegen de meest voorkomende schadeoorzaken (uitgezonderd brand- en stormschade).

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade aan uw technische installaties. U kunt het volgende verzekeren:

  • Bijvoerinstallaties
  • Droogvoerinstallaties
  • Klimaatbeheersingsinstallaties
  • Melkwininstallaties
  • Melkkoelinstallaties
  • Personal computersystemen
  • Telecommunicatie-installaties

Wat kan ik nog meer verzekeren?

Binnen het Agrarisch Ondernemerspakket brengt u eenvoudig zakelijke en privé-verzekeringen onder. Zo kunt u ook bedrijfsschade meeverzekeren. Daarmee verzekert u zich tegen omzetdaling door schade. Of u verzekert bijvoorbeeld brand- en stormschade met een brandverzekering.

Wat kost de verzekering?

De premie is afhankelijk van de installaties die u wilt verzekeren. Wilt u een offerte voor uw bedrijf? Neem dan contact op met een verzekeringsadviseur.

Vrijblijvend advies

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies over uw verzekeringen? Bespreek dan de mogelijkheden met een verzekeringsadviseur.

Belangrijke documenten