Iedereen over op SEPA en IBAN

De Europese Commissie heeft het betalingsverkeer in Europa eenduidiger en simpeler gemaakt. Dat betekent dat u sinds februari 2014 in heel Europa op dezelfde manier eurobetalingen kunt doen of ontvangen. Zo betaalt u dus in heel Europa op dezelfde manier. U hebt maar een rekening nodig voor binnen- en buitenlandse betalingen.

Delta Lloyd Bank over op IBAN

Ook Delta Lloyd Bank is overgegaan op IBAN. Net als bij andere banken is uw rekeningnummer volgens de SEPA richtlijnen aangepast. In E-bankieren ziet u uw rekeningnummer met daarvoor NL, een nummer van twee cijfers en daarna DLBK. Bijvoorbeeld NL64DLBK0719762021. Ook bij uw tegenrekening(en) ziet u nu het IBAN.

Wat is SEPA?

SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Het SEPA gebied bestaat uit de 27 EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Monaco.

Wat zijn de gevolgen van SEPA?

Bijna alle betaalproducten worden vervangen. Bijvoorbeeld de overschrijvingen en de acceptgiro’s. De drie meest belangrijke gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn gewijzigde rekeningnummers, machtigingen en de termijn waarop automatische afschrijvingen gemeld moeten worden.

 1. Wijziging rekeningnummers
  Elk rekeningnummer wijzigt in een zogenaamde IBAN (International Bank Account Number). Een rekeningnummer 12.34.56.789 bij ABN AMRO wordt dan bijvoorbeeld NL63 ABNA 0123 4567 89.
  Het IBAN staat al op bankafschriften.
 2. Machtiging wordt mandaat
  Bedrijven en instanties die automatisch incasseren zijn verplicht hiervoor een ander soort machtigingsformulier te laten ondertekenen door de klant. Dit heet een mandaat. Sluit u een product bij ons af en betaalt of spaart u automatisch? Dan krijgt u van ons een mandaatformulier toegestuurd. Dit formulier moet u ondertekenen en aan ons terugsturen.
 3. Melden termijn afschrijving
  Naast het ondertekenen van een mandaat, wordt u gemeld wanneer er voor de eerste maal een bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over SEPA? Kijk dan op www.overopiban.nl. Deze website is van de Nederlandsche Bank. U vindt hier meer informatie over SEPA en IBAN.