E-levensloop

  • E-levensloop kan niet meer geopend worden

Hoeveel rente krijgt u?

U krijgt op de levenslooprekening een variabele rente. Dit betekent dat de rente op elk moment kan veranderen. Eén keer per jaar maken wij de rente over naar uw rekening.

Waar moet u rekening mee houden?

  • Per jaar kunt u maximaal 12% van uw brutosalaris sparen. Was u op 1 januari 2005 50 jaar maar nog geen 55 jaar oud? Dan geldt dit maximum niet voor u.
  • U mag blijven sparen tot er maximaal 210% van uw bruto jaarsalaris op uw levenslooprekening staat. Hebt u een bedrag van uw rekening opgenomen? Dan mag u daarna weer doorsparen tot het maximum.
  • U betaalt geen belasting over het geld op uw E-levensloop. Neemt u geld op? Dan betaalt u daarover wél belasting.

Sparen of beleggen?

U kunt sparen op uw levenslooprekening, maar ook beleggen in een of meer beleggingsfondsen. U kunt dan ook gebruik maken van het Beleggerskompas. 

Depositogarantiestelsel

Uw spaargeld bij Delta Lloyd Bank valt onder het depositogarantiestelsel.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor beleggen vindt u in het Fonds- en Tarievenoverzicht [PDF] . Verder zijn er aan de levenslooprekening geen kosten verbonden.

Over geldzaken, sparen en beleggen

Voor onafhankelijke informatie over sparen en beleggen:

E-bankieren

E-levensloop kunt u gemakkelijk online beheren.