E-levensloop

E-levensloop
  • E-levensloop kan niet meer geopend worden

Wat is de levensloopregeling?

De levensloopregeling is een regeling waarmee je een deel van je brutosalaris opzij kon zetten voor onbetaald verlof, om vervroegd met pensioen te gaan of om je pensioen aan te vullen. De regeling is afgeschaft per 1 januari 2012. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. 

Hebt u bij ons een E-Levensloop en had u op 31 december 2011 € 3.000,- of meer aan levenslooptegoed opgebouwd? Dan kunt u gewoon blijven doorsparen tot eind 2021. U bouwt alleen sinds 1 januari 2012 geen levensloopverlofkorting meer op.

Wilt u uw levenslooptegoed opnemen?

U kunt uw tegoed sinds 1 januari 2013 op elk moment opnemen. U bepaalt zelf waar u het aan uitgeeft. Dat hoeft dus niet meer voor verlof te zijn. Wilt u uw tegoed opnemen? Gebruik dan het Opnameformulier E-levensloop [PDF]

Uitkering via uw werkgever

Uw werkgever houdt loonheffingen in over het bedrag dat u opneemt. Hebt u nog recht op levensloopverlofkorting? Dan verrekent uw werkgever dat bij de uitkering.

Per 31 december 2021 vervalt de levensloopregeling definitief. Hebt u uw tegoed tegen die tijd nog niet opgenomen? Dan krijgt u het - na inhouding van loonheffingen - uitgekeerd.

Hebt u geen werkgever meer?

Voor opname van uw tegoed kunt u het opnameformulier E-levensloop zonder werkgever [PDF] gebruiken.

Over geldzaken, sparen en beleggen

Voor onafhankelijke informatie over sparen en beleggen:

E-bankieren

E-levensloop kunt u gemakkelijk online beheren.