Wijziging AOW-leeftijd

Huidige lijfrenterekening: wel of niet storten na 31 december 2013

Hebt u een Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening of Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening? En hebt u de actuele AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan is deze informatie voor u van belang.

Uw lijfrentekapitaal

U spaart met uw huidige rekening voor een lijfrentekapitaal. Uiteindelijk koopt u met het lijfrentekapitaal een oudedagslijfrente aan. Dat is een levenslange of tijdelijke aanvulling op uw AOW en pensioen. Een tijdelijke oudedagslijfrente is een uitkering met een looptijd van minimaal vijf jaar, maar minder dan twintig jaar. U beslist uiterlijk op de einddatum van uw lijfrente opbouwrekening welke lijfrente u koopt; tijdelijk of levenslang.

Wat verandert er?

De ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente verandert. Deze ingangsdatum is nu het jaar waarin u 65 jaar wordt. Sinds 1 januari 2014 is dat het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. De eerst mogelijke ingangsdatum wordt dus later dan nu. Wilt u precies weten wat uw actuele AOW-leeftijd is? Kijk op de website van de Rijksoverheid en bereken uw AOW-leeftijd.

Er is wel een overgangsregeling. Deze geldt voor u want u hebt al een lijfrente opbouwrekening. Deze overgangsregeling is alleen voor u van belang wanneer u de tijdelijke oudedagslijfrente eerder wilt laten ingaan dan uw AOW-leeftijd.

Overgangsregeling

U mag het saldo van 31 december 2013 op uw opbouwrekening altijd gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die start in het jaar waarin u 65 jaar wordt.

Stopt u op 31 december 2013 met storten op deze lijfrente opbouwrekening? Dan mag u behalve het saldo op 31 december 2013 ook de waardeaangroei (zoals rente en dividend) na 31 december 2013 gebruiken voor de tijdelijke oudedagslijfrente.

Gaat u na 31 december 2013 door met sparen op uw huidige lijfrente opbouwrekening? Dan kunt u de waardeaangroei en de stortingen vanaf 2014 gebruiken voor een oudedagslijfrente, die ingaat wanneer u uw AOW-leeftijd bereikt. U mag natuurlijk ook het hele saldo gebruiken voor een tijdelijke lijfrente volgens de nieuwe fiscale regels.

Persoonlijke situatie

Of het voor u belangrijk is dat u de waardeaangroei na 31 december 2013 kunt gebruiken voor de tijdelijke oudedagslijfrente (die ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt), kunnen wij niet voor u bepalen. Dit hangt af van verschillende factoren:

 • uw persoonlijke wensen en situatie
 • de hoogte van uw saldo op 31 december 2013
 • uw leeftijd en daarmee de tijd om het saldo door te laten groeien

Het openen van een extra rekening kan kosten voor advies met zich meebrengen.

Storten in 2014 of later

Twijfelt u aan wat u moet doen? Stort na 31 december 2013 geen bedragen op uw huidige rekening. Een storting op uw huidige rekening bepaalt uw keuze. Hebt u een automatische incasso lopen? Vraag ons dan schriftelijk die voor u te stoppen.

Kiest u ervoor om de waardeaangroei na 31 december 2013, voor de aankoop van de tijdelijke oudedagslijfrente, te gebruiken?

 • Zorg er dan voor dat er na 31 december 2013 geen bedragen meer binnenkomen op uw huidige rekening. U kunt ons vragen uw huidige rekening voor u te blokkeren. Dan weet u zeker dat u niet meer per ongeluk kunt storten op uw rekening.
 • Denk daarbij ook aan periodieke overboekingen. Hebt u een automatische incasso lopen? Vraag ons dan schriftelijk die voor u te stoppen.
 • Stortingen die bestemd zijn om dit jaar uit te voeren moeten voor 31 december 2013 op uw rekening staan. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van uw fiscale ruimte 2013.

Wilt u na 31 december 2013 doorgaan met sparen? Open dan een nieuwe lijfrente rekening.

Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden. Daarbij zijn wij uitgegaan van het volgende:

 • Rente opbouwfase 2,8%
 • Rente uitkeerfase 1,8%
 • Jaarlijks stort u € 500,-. De stortingen gaan door tot 65 jaar
 • Uitkeringen bruto per maand
 • Duur uitkering vijf jaar

U ziet hieronder per leeftijdscategorie rekenvoorbeelden. Het gaat om de volgende situaties:

 • situatie 1; er wordt verder gespaard op een nieuwe rekening.
 • situatie 2; er wordt doorgespaard op dezelfde rekening.

In beide situaties wordt op 65 jaar gestart met de eerste tijdelijke uitkering met de duur van vijf jaar. Een tweede tijdelijke lijfrente uitkering start op de actuele AOW-leeftijd (vaak 67 jaar) op basis van het saldo dat u opbouwt vanaf 2014. Ook de tweede uitkering heeft een looptijd van 5 jaar. In de jaren dat u 67, 68 en 69 jaar bent, ontvangt u dus twee uitkeringen.

Bekijk deze voorbeelden goed. Zij kunnen u helpen om inzicht te krijgen in de keuze die u hebt. De voorbeelden zijn indicatief.

Voorbeeld rekeninghouder 25 jaar

Leeftijd op 01-01-2014 25
Jaren te gaan tot 65 jaar 40
Saldo op 31-12-2013 € 4.000
Rente 2,8%
Jaarlijks inleg vanaf 01-01-2014 € 500
Onder overgangsrecht (65 jaar)  
Eindkapitaal incl. rente op rente € 12.072
Groei saldo door rente € 8.072
Totale waarde rekening (67 jaar)  
Inleg en renteaanwas vanaf 01-01-2014 € 36.036
Totaal eindkapitaal € 48.109

U bent 25 jaar en hebt op 31 december 2013 een saldo van € 4.000,-. Op basis van de huidige wetgeving is de AOW leeftijd minimaal 67 jaar. Vanaf 2014 wordt nog 40 jaar een bedrag van € 500,- gestort. U ontvangt een gemiddelde rente van 2,8%.

Stopt u met storten op een bestaande rekening en opent u een nieuwe rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in bovenstaande tabel.

Spaart u door op uw bestaande rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in onderstaande tabel.

Nieuwe rekening 1e uitkering 2e uitkering Totaal
65 jaar € 209 € 627 € 209
66 jaar € 209 € 627 € 209
67 jaar € 209 € 627 € 836
68 jaar € 209 € 627 € 836
69 jaar € 209 € 627 € 836
70 jaar € 209 € 627 € 627
71 jaar € 209 € 627 € 627

Doorsparen          1e uitkering 2e uitkering Totaal
65 jaar € 69   € 69
66 jaar € 69   € 69
67 jaar € 69 € 768 € 837
68 jaar € 69 € 768 € 837
69 jaar € 69 € 768 € 837
70 jaar € 69 € 768 € 768
71 jaar € 69 € 768 € 768

Andere optie
U kunt ook kiezen om door te sparen op uw bestaande rekening met € 500,- per jaar tot uw 67e jaar. En dan pas het saldo te gebruiken voor één tijdelijke lijfrente uitkering van 5 jaar. U ontvangt dan de eerste bruto uitkering per maand vanaf het jaar waarin u de actuele AOW leeftijd bereikt. Uw maandelijkse uitkering voor vijf jaar vanaf 67 jaar wordt dan € 903,- per maand.

Voorbeeld rekeninghouder 31 jaar

Leeftijd op 01-01-2014 31
Jaren te gaan tot 65 jaar 34
Saldo op 31-12-2013 € 7.500
Rente 2,8%
Jaarlijkse inleg vanaf 01-01-2014 € 500
Onder overgangsrecht (65 jaar)  
Eindkapitaal incl. rente op rente € 19.179
Groei saldo door rente € 11.679
Totaal waarde rekening (67 jaar)  
Inleg en renteaanwas vanaf 01-01-2014 € 27.807
Totaal eindkapitaal  € 46.986 

U bent 31 jaar en hebt op 31 december een saldo van € 7.500,-.
Op basis van de huidige wetgeving is de AOW leeftijd minimaal 67 jaar. Vanaf 2014 wordt nog 34 jaar een bedrag van € 500,- gestort. U ontvangt een gemiddelde rente van 2,8%.

Stopt u met storten op een bestaande rekening en opent u een nieuwe rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in bovenstaande tabel.

Spaart u door op uw bestaande rekening en opent u een nieuwe rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in onderstaande tabel.

Nieuwe rekening 1e uitkering 2e uitkering Totaal
65 jaar € 333   € 333
66 jaar € 333   € 333
67 jaar € 333 € 484 € 817
68 jaar € 333 € 484 € 817
69 jaar € 333 € 484 € 817
70 jaar   € 484 € 484
71 jaar   € 484 € 484

Doorsparen         1e uitkering 2e uitkering Totaal
65 jaar € 130   € 130
66 jaar € 130   € 130
67 jaar € 130 € 687 € 817
68 jaar € 130 € 687 € 817
69 jaar € 130 € 687 € 817
70 jaar   € 687 € 687
71 jaar   € 687 € 687

Andere optie
U kunt ook kiezen om door te sparen op uw bestaande rekening met € 500,- per jaar tot uw 67e jaar. En dan pas het totale saldo te gebruiken voor één tijdelijke lijfrente uitkering van 5 jaar. U ontvangt dan de eerste bruto uitkering per maand vanaf het jaar waarin u de actuele AOW leeftijd bereikt. Uw maandelijkse uitkering voor vijf jaar vanaf 67 jaar wordt dan € 882,- per maand. 

Voorbeeld rekeninghouder 41 jaar

Leeftijd op 01-01-2014 41
Jaren te gaan tot 65 jaar 24
Saldo op 31-12-2013 € 12.500
Rente 2,8%
Jaarlijkse inleg vanaf 01-01-2014 € 500
Onder overgangsrecht (65 jaar)  
Eindkapitaal incl. rente op rente € 24.252
Groei saldo door rente € 11.752
Totaal waarde rekening (67 jaar)  
Inleg en renteaanwas vanaf 01-01-2014 € 16.788
Totaal eindkapitaal  € 41.040

U bent 41 jaar en hebt op 31 december 2013 een saldo van € 12.500,-.
Op basis van de huidige wetgeving is de AOW leeftijd minimaal 67 jaar. Vanaf 2014 wordt nog 24 jaar een bedrag van € 500,- gestort. U ontvangt een gemiddelde rente van 2,8%.

Stopt u met storten op een bestaande rekening en opent u een nieuwe rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in bovenstaande tabel.

Spaart u door op uw bestaande rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in onderstaande tabel.

Nieuwe rekening 1e uitkering 2e uitkering Totaal
65 jaar € 422   € 422
66 jaar € 422   € 422
67 jaar € 422 € 293 € 715
68 jaar € 422 € 293 € 715
69 jaar € 422 € 293 € 715
70 jaar   € 293 € 293
71 jaar   € 293 € 293

Doorsparen         1e uitkering 2e uitkering Totaal
65 jaar € 217   € 217
66 jaar € 217   € 217
67 jaar € 217 € 497 € 714
68 jaar € 217 € 497 € 714
69 jaar € 217 € 497 € 714
70 jaar   € 497 € 497
71 jaar   € 497 € 497

Andere optie
U kunt ook kiezen om door te sparen op uw bestaande rekening met € 500,- per jaar tot uw 67e jaar. En dan pas het totale saldo te gebruiken voor één tijdelijke lijfrente uitkering van 5 jaar. U ontvangt dan de eerste bruto uitkering per maand vanaf het jaar waarin u de actuele AOW leeftijd bereikt. Uw maandelijkse uitkering voor vijf jaar vanaf 67 jaar wordt dan per maand € 773,- per maand.

Voorbeeld rekeninghouder 51 jaar

Leeftijd op 01-01-2014 51
Jaren te gaan tot 65 jaar 14
Saldo op 31-12-2013 € 17.000
Rente 2,8%
Jaarlijkse inleg vanaf 01-01-2014 € 500
Onder overgangsrecht (65 jaar)
Eindkapitaal incl. rente op rente € 25.024
Groei saldo door rente € 8.024
Totaal waarde rekening (67 jaar)
Inleg en renteaanwas vanaf 01-01-2014 € 8.428
Totaal eindkapitaal

€ 33.452

U bent 51 jaar en hebt op 31 december 2013 een saldo van € 17.000,-.
Op basis van de huidige wetgeving is de AOW leeftijd minimaal 67 jaar. Vanaf 2014 wordt nog 14 jaar een bedrag van € 500,- gestort. U ontvangt een gemiddelde rente van 2,8%.

Stopt u met storten op een bestaande rekening en opent u een nieuwe rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in bovenstaande tabel.

Spaart u door op uw bestaande rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in onderstaande tabel.

Nieuwe rekening 1e uitkering 2e uitkering Totaal
65 jaar € 435 € 435
66 jaar € 435 € 435
67 jaar € 435 € 146 € 581
68 jaar € 435 € 146 € 581
69 jaar € 435 € 146 € 581
70 jaar € 146 € 146
71 jaar € 146 € 146

Doorsparen 1e uitkering 2e uitkering Totaal
65 jaar € 295 € 295
66 jaar € 295 € 295
67 jaar € 295 € 286 € 581
68 jaar € 295 € 286 € 581
69 jaar € 295 € 286 € 581
70 jaar € 286 € 286
71 jaar € 286 € 286

Andere optie
U kunt ook kiezen om door te sparen op uw bestaande rekening met € 500,- per jaar tot uw 67e jaar. En dan pas het totale saldo te gebruiken voor één tijdelijke lijfrente uitkering van 5 jaar. U ontvangt dan de eerste bruto uitkering per maand vanaf het jaar waarin u de actuele AOW leeftijd bereikt. Uw maandelijkse uitkering voor vijf jaar vanaf 67 jaar wordt dan per maand € 663,- per maand.

Voorbeeld rekeninghouder 60 jaar

Leeftijd op 01-01-2014 60*
Jaren te gaan tot 65 jaar 5
Saldo op 31-12-2013 € 32.000
Rente 2,8%
Jaarlijkse inleg vanaf 01-01-2014 € 500
Onder overgangsrecht (65 jaar)  
Eindkapitaal incl. rente op rente € 36.738
Groei saldo door rente € 4.738
Totaal waarde rekening (67 jaar)  
Inleg en renteaanwas vanaf 01-01-2014 € 2.644
Totaal eindkapitaal 

€ 39.382

*Actuele AOW leeftijd is 66 jaar.

U bent 60, geboren op jaar en hebt op 31 december 2013 een saldo van € 32.000,-.
Op basis van de huidige wetgeving is de AOW leeftijd minimaal 66 jaar. Vanaf 2014 wordt nog 14 jaar een bedrag van € 500,- gestort. U ontvangt een gemiddelde rente van 2,8%.

Stopt u met storten op een bestaande rekening en opent u een nieuwe rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in bovenstaande tabel.

Spaart u door op uw bestaande rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in onderstaande tabel.

Nieuwe rekening 1e uitkering 2e uitkering Totaal
65 jaar € 622   € 622
66 jaar € 622   € 622
67 jaar € 622 € 45 € 667
68 jaar € 622 € 45 € 667
69 jaar € 622 € 45 € 667
70 jaar   € 45 € 45
71 jaar   € 45 € 45

Doorsparen         1e uitkering 2e uitkering Totaal
65 jaar € 557   € 557
66 jaar € 557   € 557
67 jaar € 557 € 128 € 685
68 jaar € 557 € 128 € 685
69 jaar € 557 € 128 € 685
70 jaar   € 128 € 128
71 jaar   € 128 € 128

Andere optie
U kunt ook kiezen om door te sparen op uw bestaande rekening met € 500,- per jaar tot uw 66e jaar. En dan pas het totale saldo te gebruiken voor één tijdelijke lijfrente uitkering van 5 jaar. U ontvangt dan de eerste bruto uitkering per maand vanaf het jaar waarin u de actuele AOW leeftijd bereikt. Uw maandelijkse uitkering voor vijf jaar vanaf 66 jaar wordt dan per maand € 714,- per maand.

Voorbeeld rekeninghouder 63 jaar

Leeftijd op 01-01-2014 63*
Jaren te gaan tot 65 jaar 2
Saldo op 31-12-2013 € 33.000
Rente 2,8%
Jaarlijkse inleg vanaf 01-01-2014 € 500
Onder overgangsrecht (65 jaar)
Eindkapitaal incl. rente op rente € 34.874
Groei saldo door rente € 1.874
Totaal waarde rekening (65 jaar en 5 maanden)
Inleg en renteaanwas vanaf 01-01-2014 € 1.014
Totaal eindkapitaal

€ 35.888

*Actuele AOW leeftijd is 65 jaar en 5 maanden.

U bent 63, geboren op 1 november 1950 en hebt op 31 december 2013 een saldo van € 33.000,-.
Op basis van de huidige wetgeving is de AOW leeftijd 65 jaar en 5 maanden. Vanaf 2014 wordt nog 2 jaar een bedrag van € 500,- gestort. U ontvangt een gemiddelde rente van 2,8%.

Stopt u met storten op een bestaande rekening en opent u een nieuwe rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in bovenstaande tabel.

Spaart u door op uw bestaande rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in onderstaande tabel.

Nieuwe rekening 1e uitkering 2e uitkering Totaal
65 jaar € 607 € 607
66 jaar € 607 € 607
67 jaar € 607 € 17 € 624
68 jaar € 607 € 17 € 624
69 jaar € 607 € 17 € 624
70 jaar € 17 € 17
71 jaar € 17 € 17

Doorsparen 1e uitkering 2e uitkering Totaal
65 jaar € 574 € 574
66 jaar € 574 € 574
67 jaar € 574 € 49 € 623
68 jaar € 574 € 49 € 623
69 jaar € 574 € 49 € 623
70 jaar € 49 € 49
71 jaar € 49 € 49

Andere optie
U kunt ook kiezen om door te sparen op uw bestaande rekening tot 65 jaar en 5 maanden. En dan pas het totale saldo te gebruiken voor één tijdelijke lijfrente uitkering van 5 jaar. U ontvangt dan de eerste bruto uitkering per maand vanaf het jaar waarin u de actuele AOW leeftijd bereikt. Uw maandelijkse uitkering voor vijf jaar vanaf 65 jaar en 5 maanden wordt dan per maand € 625,- per maand.

Let op! Bovenstaande berekeningen zijn alleen gemiddelde voorbeelden. Zij geven u informatie maar zijn niet bedoeld als advies. Wij kunnen niet voor u bepalen wat het beste is in uw situatie. Wilt u een persoonlijk advies? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Veelgestelde vragen

Vanaf wanneer gaat de nieuwe regeling voor lijfrente in?

Vanaf 1 januari 2014 gelden de nieuwe regels.

Wat verandert er precies?

De fiscale regels voor lijfrenterekeningen en verzekeringen worden vanaf 1 januari 2014 aangepast. Vanaf dat moment geldt: de tijdelijke oudedagslijfrente mag beginnen in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Eerder was dit het jaar waarin u de 65-jarige leeftijd bereikt.

Wat is een overgangsregeling?

Het saldo dat u hebt opgebouwd tot 31 december 2013 mag u nog steeds gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt. Als u na 31 december 2013 niet meer stort op uw huidige rekening, mag ook waardegroei (zoals rente en dividend betalingen) na 31 december 2013 worden meegeteld, voor aankoop van een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt.

Wat gebeurt er als ik door blijf sparen op mijn bancaire lijfrenterekening?

Stort u vanaf 1 januari 2014 opnieuw op uw rekening? Dan mag u deze nieuwe stortingen en de waardeaangroei over het saldo van 31 december 2013 niet gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf 65 jaar. U kunt vanaf nu alleen de opgebouwde waarde per 31 december 2013 gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf 65 jaar.

Waarom zou ik niet meer op mijn rekening storten?

Als u niet meer op uw rekening stort dan mag het rendement na 31 december 2013 ook gebruikt worden voor aankoop van een uitkering in het jaar dat u 65 jaar wordt. Hierdoor hebt u in de toekomst extra flexibiliteit. U bent niet verplicht de uitkering op 65 jaar in te laten gaan. U kunt het opgebouwde saldo ook gebruiken om later een tijdelijke lijfrente uitkeerrekening aan te kopen. Dit kan vanaf het jaar waarin u uw actuele AOW-leeftijd bereikt, maar uiterlijk tot het jaar vijf jaar na het bereiken van uw actuele AOW-leeftijd.

Moet ik nog steeds voor 31 december 2013 mijn jaarruimte en/ of reserveringsruimte storten?

Ja, het is belangrijk dat de storting voor 31 december op uw rekening staat. Zorg er daarom voor dat u het bedrag op tijd overmaakt.

Ik word dit jaar 65 jaar, is het mogelijk om vanaf mijn 65e een tijdelijke lijfrente te ontvangen?

Kijk of het jaar waarin u 65 jaar wordt, hetzelfde jaar is als waarin u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Is dit hetzelfde jaar, dan kunt u gewoon doorgaan met storten. Is dit niet hetzelfde kalenderjaar, dan hangt het af van uw wensen.

Wat is een tijdelijke oudedagslijfrente?

Een tijdelijke oudedagslijfrente is een tijdelijke periodieke uitkering met een minimale duur van vijf jaar. Deze lijfrente mag niet eerder ingaan dan het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Heeft het hebben van twee rekeningen ook nadelen?

Ja dat zou kunnen. Bijvoorbeeld de kosten van advies van uw financieel adviseur voor het openen van een tweede rekening.

Moet ik een uitkering aankopen als ik 65 jaar ben?

Nee, dit is niet verplicht. U kunt het opgebouwd saldo gebruiken om later een tijdelijke lijfrente uitkeerrekening aan te kopen (vanaf het jaar waarin u uw actuele AOW-leeftijd bereikt, maar uiterlijk tot het jaar 5 jaar na het bereiken van uw actuele AOW-leeftijd. En het is altijd mogelijk om het opgebouwde saldo te gebruiken voor een levenslange lijfrente uitkeerrekening.

Ik wil een tijdelijke uitkering pas in laten gaan op mijn AOW leeftijd.

Dan verandert er niets voor u. U kunt dan gewoon doorgaan met het storten van bedragen op de lijfrenterekening.

Heb ik nog recht op aftrek van lijfrente?

Dit is afhankelijk van uw totale inkomen. Een berekening voor jaarruimte en/ of reserveringsruimte kunt u maken op de website van de Belastingdienst.

Wat is jaarruimte en wat is reserveringsruimte?

Jaarruimte is het bedrag wat u maximaal voor het huidige fiscale jaar belastingvrij mag sparen voor een aanvulling op uw pensioen. Reserveringsruimte is de jaarruimte die u niet heeft gebruikt van de voorgaande zeven jaar bij elkaar opgeteld.

Wat gebeurt er als ik mijn lijfrente voor mijn AOW-leeftijd wil laten uitkeren?

Hebt u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan moet uw lijfrente-uitkering minimaal twintig jaar + het aantal jaar dat u nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, duren. 

Wanneer moet mijn lijfrente uiterlijk ingaan?

Een lijfrente moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin u uw actuele AOW-leeftijd bereikt + vijf jaar. Voorbeeld: Uw AOW-leeftijd is nu 66 jaar. Uw lijfrente moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin u de 71-jarige leeftijd bereikt.

Moet een lijfrente in gaan in de maand dat ik de AOW-leeftijd bereik, of in het jaar?

De lijfrente moet ingaan in het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

Wanneer krijg ik AOW?

Op de website van de Rijksoverheid vind u een overzicht.

Wat is mijn AOW-leeftijd?

Uw AOW-leeftijd is afhankelijk van uw huidige leeftijd. Bereken uw AOW-leeftijd via de website van de Rijksoverheid.