Banksparen: Lijfrente Oogstrekening

Hoeveel rente krijgt u met de Lijfrente Oogstrekening?

De rente bij de Lijfrente Oogstrekening staat vast zolang u de uitkering krijgt. Kijk bij de rentetarieven [PDF] voor de rentepercentages van dit moment.

Wat voor uitkering krijgt u met een Lijfrente Oogstrekening?

U kunt kiezen uit een korte of een lange uitkering.

Een korte uitkering

  • De uitkering begint het jaar waarin u uw AOW gerechtigde leeftijd bereikt tot maximaal vijf jaar daarna.
  • De uitkering is lager dan €21.312,- bruto per jaar (belastingregels 2017).
  • De uitkering duurt minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar.

Een lange uitkering

  • De uitkering begint uiterlijk in het jaar vijf jaar nadat u uw AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.
  • Er is geen maximumbedrag per jaar voor de uitkering.
  • De uitkering duurt minimaal 20 jaar en maximaal 30 jaar.

Voorbeeld

Opent u de Lijfrente Oogstrekening voordat u uw AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt? Dan duurt de uitkering minimaal 20 jaar, plus het aantal jaren tot het jaar waarin u uw AOW leeftijd bereikt. Het is 2016. In 2022 bereikt u uw AOW leeftijd. Als u in 2016 een uitkering wilt ontvangen, dan is de minimale looptijd 26 jaar.

Inhouding premie Zorgverzekeringswet

Na uw eerste uitkering in 2017 ontvangt u een uitkeringsspecificatie. Op deze uitkeringsspecificatie ziet u dat een premie ingehouden wordt voor de Zorgverzekeringswet (Zvw-premie). Banken zijn verplicht deze premie in te houden bij een uitkering uit een lijfrente uitkeerrekening of een gouden handdruk uitkeerrekening.

De Zvw-premie wordt ingehouden op het bedrag dat bij ‘Loon ZVW’ staat. Het percentage van de inhouding in 2017 is 5,40% (in 2016 was dit 5,50%). Dit ziet u op de specificatie als ‘ZVW 5,40%.’.

Maximale inhouding 
Is uw uitkering in 2017 op jaarbasis € 53.697,- of meer (in 2016 was dit € 52.763,-)? Dan wordt 5,40 % over een maximale uitkering van € 53.697,- berekend. Dit wordt ook wel bijdrage-inkomen genoemd. Dit betekent dat er in 2017 maximaal € 2.899,64 ingehouden wordt. Ontvangt u meerdere uitkeringen? Dan wordt op iedere uitkering Zvw-premie ingehouden. Hierdoor is het mogelijk dat u meer dan de maximale inhouding van € 2.899,64 betaalt. Bij uw aangifte inkomstenbelasting 2017 kunt u dit verrekenen. Of u kunt een voorschot vragen van de teveel betaalde Zvw-premie aan de Belastingdienst.

Meer informatie
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon van de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 0543. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Lijfrente Oogstrekening online berekenen

U kunt hier een voorbeeldberekening maken om een indruk te krijgen van dit product.

Is uw uitkering gestart? Dan kan de uitkering niet meer gestopt worden. De hoogte van de bruto uitkering blijft gedurende de hele uitkeringsduur hetzelfde. Het bedrag dat u op uw betaalrekening ontvangt (netto uitkering) kan wel veranderen doordat de belastingpercentages en heffingen anders worden. Deze worden vastgesteld door de overheid.

Duurt uw uitkering minder dan 20 jaar? Dan mag de uitkering van alle uitkeringen bij Delta Lloyd (en OHRA Bank) samen niet meer bedragen dan dan €21.248,- (in 2015 was dit € 21.142,-) bruto per jaar.

Laat u alleen geld storten dat u voor 1 januari 2014 al op een lijfrente rekening of verzekering had staan? Bent u jonger dan uw AOW leeftijd? En bereikt u dit jaar nog niet uw AOW leeftijd? Dan kan een overgangsregeling voor u gelden. U kunt dan al eerder starten met een tijdelijke uitkering. Kijk voor meer informatie op de pagina wijziging AOW leeftijd.

Over geldzaken en sparen

Voor onafhankelijke informatie over sparen:

E-bankieren

De Lijfrente Oogstrekening kunt u gemakkelijk online beheren.