Banksparen: Lijfrente Oogstrekening

Kenmerken van de Lijfrente Oogstrekening

Algemeen

 • Via een Lijfrente Oogstrekening laat u uw lijfrentekapitaal in gelijke termijnen uitbetalen. Dit gebeurt onder inhouding van belastingen en heffingen. U krijgt rente over het saldo op uw rekening.
 • De Lijfrente Oogstrekening is een geblokkeerde spaarrekening. Dit betekent dat u tussentijds geen extra geld kunt storten of geld kunt opnemen van de rekening.
 • De Lijfrente Oogstrekening is een internetproduct. Dit betekent dat alle communicatie zoveel mogelijk elektronisch gaat. Persoonlijke internettoegang is nodig voor deze rekening. U kunt uw saldo online bekijken.  
 • De rekening staat op naam van een rekeninghouder en kan geen en/of rekening zijn. Ook mag de rekening niet op naam van een bedrijf staan.
 • De Bank mag belastingen, boetes, heffingen en kosten direct verrekenen met het geld op de rekening.
 • Er is geen minimuminleg.
 • Als de hoogte van de uitkering eenmaal vaststaat, kunt u de rekening niet meer stoppen. De Lijfrente Oogstrekening kan alleen geopend worden als u in Nederland woont en u minimaal 18 jaar bent.
 • Het spaarsaldo (variabel en deposito) valt tot maximaal € 100.000,- onder het depositogarantiestelsel. Dit geldt voor de optelsom van alle spaarsaldo’s op al uw spaarrekeningen bij OHRA Bank en Delta Lloyd Bank samen. 
 • Lees hier meer over het depositogarantiestelsel.

Fiscaal

 • De voorwaarden van het huidige belastingstelsel (wet op inkomstenbelasting 2001) gelden. De inleg is alleen mogelijk in euro’s en zal vanwege de belastingregels moeten voldoen aan:
  • Stakingswinst (bij verkoop van een bedrijf), of;
  • Opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR), of;
  • Waardeoverdracht van een opgebouwde lijfrenteverzekering of lijfrenterekening.
 • De inleg zoals genoemd hierboven bij punt 1 en 2 is aftrekbaar bij de belastingopgave. De inleg van punt 3 is al tijdens de opbouwfase van de belasting afgetrokken. De totale bruto uitkeringen die u hebt ontvangen op de Lijfrente Oogstrekening moet u opgeven als inkomsten in Box 1 bij de belastingopgave.
 • U mag de Lijfrente Oogstrekening niet overdragen, afkopen of verpanden. Doet u dit wel dan heeft dit fiscale gevolgen.

Rente en uitkering

 • De hoogte van de uitkering wordt bepaald door hoeveel geld u op de rekening hebt gestort, het moment waarop u uw geld stort, hoe lang de uitkering duurt, het rentepercentage en hoe vaak u een uitkering wilt ontvangen.
 • Alle rentes zijn effectieve rentes op jaarbasis. 
 • De uitkeringen zijn gebaseerd een vooraf vastgesteld rentepercentage. Hierdoor kunnen we de uitkeringsbedragen tijdens de hele looptijd garanderen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.
 • De rente wordt elke keer, net voor een uitkering bijgeschreven op uw rekening. In de uitbetaling van uw uitkering is de rentebijschrijving al verwerkt. U ontvangt dus geen aparte rentebetaling op uw betaalrekening. 
 • Op het openingsformulier geeft u aan welke bedragen u wilt inleggen. Zolang niet alle inlegbedragen zijn ontvangen ontvangt u een variabele rente.
 • De minimale looptijd is aan wettelijke regels gebonden. Dit is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van openen. En of de volledige inleg wel of niet afkomstig is van voor 1 januari 2014. 
 • Het geld wordt rond de 25e aan u uitbetaald. Een uitkering vindt altijd plaats aan het eind van de gekozen maand, kwartaal, half jaar of jaar (afhankelijk van uw keuze).
 • Als u een Lijfrente Oogstrekening opent met een looptijd korter dan 20 jaar, dan is er sprake van een maximale uitkering.
 • Het bruto bedrag wordt van uw lijfrente rekening afgeschreven. Vervolgens worden de belastingen, heffingen en kosten voor de uitkering ingehouden. Het overgebleven bedrag wordt aan u uitbetaald.
 • De bank brengt kosten bij u in rekening bij elke uitkering. De kosten worden in mindering gebracht op de netto uitkering.  

Het is prettig om te weten wanneer u uw periodieke uitkering ontvangt. U ontvangt van ons een e-mail als er een nieuwe uitkeringsspecificatie voor u klaar staat in Delta Lloyd E-bankieren.

Hieronder vindt u de geplande uitkeringsdata in 2017. Ontvangt u uw uitkering per kwartaal, half jaar of jaar? Dan ontvangt u uw uitkering in de eerste maand van het kwartaal, halfjaar of jaar na de ingangsdatum.

 • 25 januari 2017
 • 27 februari 2017
 • 27 maart 2017
 • 25 april 2017
 • 25 mei 2017
 • 26 juni 2017
 • 25 juli 2017
 • 25 augustus 2017
 • 25 september 2017
 • 25 oktober 2017
 • 27 november 2017
 • 22 december 2017  

Overlijden, verhuizen of opzeggen

 • Het geld op de Lijfrente Oogstrekening gaat bij uw overlijden over naar uw nabestaanden. Vanaf uw overlijden ontvangen zij een lijfrente-uitkering. Mag volgens de wet geen lijfrente-uitkering gedaan worden? Dan betalen wij het geld uit aan uw nabestaanden.
 • Als u verhuist naar het buitenland, kan de bank de rekening opzeggen (afhankelijk waar u naar toe verhuist). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.  
 • Indien u de rekening opzegt binnen 14 dagen, dan kunnen daar kosten aan verbonden zijn.
 • Na de laatste uitkering heffen wij uw Lijfrente Oogstrekening op.

Risico’s van de Lijfrente Oogstrekening

Algemeen

 • Regels rondom belastingwetgeving kunnen in de toekomst veranderen.
 • Hebt u een totaal spaarsaldo dat groter is dan €100.000,- en gaat Delta Lloyd Bank failliet?  Dan keert het depositogarantiestelsel maximaal €100.000,- uit. Dit geldt voor alle spaarsaldo’s op al uw spaarrekeningen bij OHRA Bank en Delta Lloyd Bank samen.
 • Lees hier meer over het depositogarantiestelsel.
 • Een levenslange uitkering is niet mogelijk. Na de laatste uitkering, krijgt u geen aanvulling meer op uw inkomen.

Fiscaal

 • Indien u geld inlegt dat niet voldoet aan de vereisten van de huidige geldende belastingregels (wet inkomstenbelasting 2001), dan heeft dit fiscale gevolgen.
 • U legt onbewust geld in vanuit een ander belastingregime, waardoor bepaalde belastingvoordelen uit uw vorige belastingregiem kunnen vervallen.
 • U draagt het geld over aan een ander, verpand de rekening of wilt toch afkopen? Dit heeft fiscale consequenties.
 • Door onvoorziene omstandigheden hebt u uw geld toch direct nodig en wilt u afkopen. Afkopen heeft fiscale gevolgen. Ook kunnen hier extra kosten aan zitten.
 • Uw netto uitkering kan jaarlijks veranderen door aanpassing van de wettelijke belastingpercentages en heffingen.
 • Door onvoorziene omstandigheden wilt u niet langer de uitkering ontvangen, maar verder opbouwen. Dit is niet mogelijk.
 • Uw uitkering groeit niet mee met de jaarlijkse inflatie. Gedurende de hele looptijd ontvangt u dezelfde bruto uitkering.

Verhuizen, opzeggen

 • Bij een overdracht naar een andere bank of verzekeraar moet u rekening houden met kosten zoals advies en distributiekosten.
 • De bank kan tussentijds de voorwaarden of kosten veranderen.

Over geldzaken en sparen

Voor onafhankelijke informatie over sparen:

E-bankieren

De Lijfrente Oogstrekening kunt u gemakkelijk online beheren.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?