Banksparen: Lijfrente Oogstrekening

Kenmerken van de Lijfrente Oogstrekening

Algemeen

 • Via een Lijfrente Oogstrekening laat u uw lijfrentekapitaal in gelijke termijnen uitbetalen. Dit gebeurt onder inhouding van belastingen en heffingen. U krijgt rente over het saldo op uw rekening.
 • De Lijfrente Oogstrekening is een geblokkeerde spaarrekening. Dit betekent dat u tussentijds geen extra geld kunt storten of geld kunt opnemen van de rekening.
 • De Lijfrente Oogstrekening is een internetproduct. Dit betekent dat alle communicatie zoveel mogelijk elektronisch gaat. Persoonlijke internettoegang is nodig voor deze rekening. U kunt uw saldo online bekijken.  
 • De rekening staat op naam van een rekeninghouder en kan geen en/of rekening zijn. Ook mag de rekening niet op naam van een bedrijf staan.
 • De Bank mag belastingen, boetes, heffingen en kosten direct verrekenen met het geld op de rekening.
 • Er is geen minimuminleg.
 • Als de hoogte van de uitkering eenmaal vaststaat, kunt u de rekening niet meer stoppen. De Lijfrente Oogstrekening kan alleen geopend worden als u in Nederland woont en u minimaal 18 jaar bent.
 • Het spaarsaldo (variabel en deposito) valt tot maximaal € 100.000,- onder het depositogarantiestelsel. Dit geldt voor de optelsom van alle spaarsaldo’s op al uw spaarrekeningen bij OHRA Bank en Delta Lloyd Bank samen. 
 • Lees hier meer over het depositogarantiestelsel.

Fiscaal

 • De voorwaarden van het huidige belastingstelsel (wet op inkomstenbelasting 2001) gelden. De inleg is alleen mogelijk in euro’s en zal vanwege de belastingregels moeten voldoen aan:
  • Stakingswinst (bij verkoop van een bedrijf), of;
  • Opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR), of;
  • Waardeoverdracht van een opgebouwde lijfrenteverzekering of lijfrenterekening.
 • De inleg zoals genoemd hierboven bij punt 1 en 2 is aftrekbaar bij de belastingopgave. De inleg van punt 3 is al tijdens de opbouwfase van de belasting afgetrokken. De totale bruto uitkeringen die u hebt ontvangen op de Lijfrente Oogstrekening moet u opgeven als inkomsten in Box 1 bij de belastingopgave.
 • U mag de Lijfrente Oogstrekening niet overdragen, afkopen of verpanden. Doet u dit wel dan heeft dit fiscale gevolgen.

Rente en uitkering

 • De hoogte van de uitkering wordt bepaald door hoeveel geld u op de rekening hebt gestort, het moment waarop u uw geld stort, hoe lang de uitkering duurt, het rentepercentage en hoe vaak u een uitkering wilt ontvangen.
 • Alle rentes zijn effectieve rentes op jaarbasis. 
 • De uitkeringen zijn gebaseerd een vooraf vastgesteld rentepercentage. Hierdoor kunnen we de uitkeringsbedragen tijdens de hele looptijd garanderen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.
 • De rente wordt elke keer, net voor een uitkering bijgeschreven op uw rekening. In de uitbetaling van uw uitkering is de rentebijschrijving al verwerkt. U ontvangt dus geen aparte rentebetaling op uw betaalrekening. 
 • Op het openingsformulier geeft u aan welke bedragen u wilt inleggen. Zolang niet alle inlegbedragen zijn ontvangen ontvangt u een variabele rente.
 • De minimale looptijd is aan wettelijke regels gebonden. Dit is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van openen. En of de volledige inleg wel of niet afkomstig is van voor 1 januari 2014. 
 • Het geld wordt rond de 25e aan u uitbetaald. Een uitkering vindt altijd plaats aan het eind van de gekozen maand, kwartaal, half jaar of jaar (afhankelijk van uw keuze).
 • Als u een Lijfrente Oogstrekening opent met een looptijd korter dan 20 jaar, dan is er sprake van een maximale uitkering.
 • Het bruto bedrag wordt van uw lijfrente rekening afgeschreven. Vervolgens worden de belastingen, heffingen en kosten voor de uitkering ingehouden. Het overgebleven bedrag wordt aan u uitbetaald.
 • De bank brengt kosten bij u in rekening bij elke uitkering. De kosten worden in mindering gebracht op de netto uitkering.  

Het is prettig om te weten wanneer u uw periodieke uitkering ontvangt. U ontvangt van ons een e-mail als er een nieuwe uitkeringsspecificatie voor u klaar staat in Delta Lloyd E-bankieren.

Hieronder vindt u de geplande uitkeringsdata in 2017. Ontvangt u uw uitkering per kwartaal, half jaar of jaar? Dan ontvangt u uw uitkering in de eerste maand van het kwartaal, halfjaar of jaar na de ingangsdatum.

 • 25 januari 2017
 • 27 februari 2017
 • 27 maart 2017
 • 25 april 2017
 • 25 mei 2017
 • 26 juni 2017
 • 25 juli 2017
 • 25 augustus 2017
 • 25 september 2017
 • 25 oktober 2017
 • 27 november 2017
 • 22 december 2017  

Overlijden, verhuizen of opzeggen

 • Het geld op de Lijfrente Oogstrekening gaat bij uw overlijden over naar uw nabestaanden. Vanaf uw overlijden ontvangen zij een lijfrente-uitkering. Mag volgens de wet geen lijfrente-uitkering gedaan worden? Dan betalen wij het geld uit aan uw nabestaanden.
 • Als u verhuist naar het buitenland, kan de bank de rekening opzeggen (afhankelijk waar u naar toe verhuist). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.  
 • Indien u de rekening opzegt binnen 14 dagen, dan kunnen daar kosten aan verbonden zijn.
 • Na de laatste uitkering heffen wij uw Lijfrente Oogstrekening op.

Risico’s van de Lijfrente Oogstrekening

Algemeen

 • Regels rondom belastingwetgeving kunnen in de toekomst veranderen.
 • Hebt u een totaal spaarsaldo dat groter is dan €100.000,- en gaat Delta Lloyd Bank failliet?  Dan keert het depositogarantiestelsel maximaal €100.000,- uit. Dit geldt voor alle spaarsaldo’s op al uw spaarrekeningen bij OHRA Bank en Delta Lloyd Bank samen.
 • Lees hier meer over het depositogarantiestelsel.
 • Een levenslange uitkering is niet mogelijk. Na de laatste uitkering, krijgt u geen aanvulling meer op uw inkomen.

Fiscaal

 • Indien u geld inlegt dat niet voldoet aan de vereisten van de huidige geldende belastingregels (wet inkomstenbelasting 2001), dan heeft dit fiscale gevolgen.
 • U legt onbewust geld in vanuit een ander belastingregime, waardoor bepaalde belastingvoordelen uit uw vorige belastingregiem kunnen vervallen.
 • U draagt het geld over aan een ander, verpand de rekening of wilt toch afkopen? Dit heeft fiscale consequenties.
 • Door onvoorziene omstandigheden hebt u uw geld toch direct nodig en wilt u afkopen. Afkopen heeft fiscale gevolgen. Ook kunnen hier extra kosten aan zitten.
 • Uw netto uitkering kan jaarlijks veranderen door aanpassing van de wettelijke belastingpercentages en heffingen.
 • Door onvoorziene omstandigheden wilt u niet langer de uitkering ontvangen, maar verder opbouwen. Dit is niet mogelijk.
 • Uw uitkering groeit niet mee met de jaarlijkse inflatie. Gedurende de hele looptijd ontvangt u dezelfde bruto uitkering.

Verhuizen, opzeggen

 • Bij een overdracht naar een andere bank of verzekeraar moet u rekening houden met kosten zoals advies en distributiekosten.
 • De bank kan tussentijds de voorwaarden of kosten veranderen.

Over geldzaken en sparen

Voor onafhankelijke informatie over sparen:

E-bankieren

De Lijfrente Oogstrekening kunt u gemakkelijk online beheren.