Uitkering ontslagvergoeding: duur

Wat voor uitkering krijgt u met een Gouden Handdruk Oogstrekening?

Vanuit de Gouden Handdruk Oogstrekening krijgt u in termijnen het geld op uw betaalrekening gestort. Dit noemen wij uitkeringen. U bepaalt zelf wanneer u de uitkering ontvangt. Houd u hierbij wel rekening met de fiscale grenzen. U krijgt de uitkeringen tot de datum die u met ons afspreekt of totdat u overlijdt. Als u overlijdt, krijgen uw nabestaanden de uitkering.

Rente

De actuele rentetarieven van de Gouden Handdruk Oogstrekening. [PDF]

Per 1 januari 2014 is het mogelijk om uw geld in één keer op te nemen.

De wet is zodanig aangepast dat afkoop van uw gouden handdruk rekening mogelijk is. Aanbieders van gouden handdruk rekeningen, zoals Delta Lloyd Bank, mogen zelf besluiten of ze dit ook daadwerkelijk toestaan. Bij Delta Lloyd Bank kunt u vanaf nu ook uw geld in één keer opnemen.

Aanpassingen wetgeving:

 1. Vervallen van de revisierente vanaf 1-1-2014
  Vanaf 1-1-2014 wordt de revisierente (dit is een fiscale boete van 20%) niet meer in rekening gebracht als u het hele bedrag op de rekening in één keer opneemt (afkoop). U betaalt altijd wel nog loonbelasting en eventueel premies ZvW.
 2. Speciale afkoopregeling in 2014 (80/20 regeling)
  De Belastingdienst geeft u de mogelijkheid om in 2014 uw Gouden Handdruk af te kopen met een belastingvoordeel. Als u uw volledig ontvangen ontslagvergoeding in één keer afkoopt in 2014 wordt het voor 80% van het bedrag belast met inkomstenbelasting en 20% wordt onbelast uitgekeerd (80/20 regeling).

De 80/20 regeling is alleen mogelijk als u: 

 • Uw ontslagvergoeding al op 15 november 2013 op een gouden handdruk rekening- of verzekering stond, en;
 • U uw ontslagvergoeding in 2014 in één keer opneemt en laat uitbetalen. 

Let op: Hebt u uw ontslagvergoeding niet alleen bij Delta Lloyd Bank ondergebracht? En neemt u uw ontslagvergoeding bij alle andere maatschappijen niet op in 2014. Dan is de 80% regeling niet mogelijk. De wet stelt namelijk als voorwaarde dat u uw hele ontslagvergoeding ineens laat uitbetalen. Ook moet u op tijd een verzoek doen tot afkoop.

Laat u voordat u besluit om het bedrag op te nemen goed informeren door uw financieel adviseur over de gevolgen voor uw persoonlijke situatie. Sta daarbij ook stil waarom u een gouden handdruk rekening hebt afgesloten. Door het in één keer opnemen van het bedrag kan het zijn dat u voor de inkomstenbelasting in een hogere belastingschaal komt. Ontvangt u toeslagen? Bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan het zijn dat u minder of geen toeslagen (meer) krijgt.

Of afkoop voor u interessant is hangt af van uw persoonlijke situatie. Wilt u meer informatie? Kijk bij de veelgestelde vragen. Wij geven geen advies. Wilt u een advies? Neem dan contact op met een adviseur.

Wilt u gebruik blijven maken van de gouden handdruk rekening?

U bent niet verplicht om uw saldo af te kopen. Als u uw ontslagvergoeding gebruikt voor een aanvulling op uw (pensioen)inkomen dan blijft dat gewoon mogelijk. U blijft gewoon uw uitkering ontvangen, zoals u van ons bent gewend. Er verandert dan niets voor u.

Hebt u uw ontslagvergoeding al ondergebracht bij een ander partij of aanbieder? En bent u op zoek naar een uitkeerrekening? Dan kunt u door middel van waardeoverdracht uw ontslagvergoeding storten bij Delta Lloyd.

Minimale duur van de uitkering

De duur van de uitkering hangt af van uw leeftijd. De minimale duur is als volgt:

LeeftijdMinimale duur
Van 18 tot 25 jaar18 jaar
Van 25 tot 30 jaar15 jaar
Van 30 tot 35 jaar12 jaar
Van 35 tot 40 jaar9 jaar
Van 40 tot 45 jaar6 jaar
Van 45 tot 50 jaar4 jaar
Van 50 tot 55 jaar3 jaar
Van 55 tot 60 jaar2 jaar
Ouder dan 60 jaar1 jaar

U mag dus altijd voor een langere duur kiezen. Er is geen maximum aan de hoogte van de bruto uitkering. Is uw uitkering gestart? Dan kan de uitkering niet meer gestopt worden. Uitzondering hierop is als u uw uitkering in één keer volledig opneemt. De hoogte van uw uitkering hangt af van:

 • Hoeveel geld u op de rekening hebt laten storten.
 • Moment waarop het geld op uw rekening komt.
 • De rente.
 • Hoe lang de uitkering duurt.
 • Hoe vaak u de uitkering wilt krijgen. Dit kan per maand, per kwartaal of per (half) jaar.

De hoogte van de bruto uitkering blijft gedurende de hele uitkeringsduur hetzelfde. Het bedrag dat u op uw betaalrekening ontvangt (netto uitkering) kan wel veranderen doordat de belastingpercentages en heffingen anders worden. Deze worden vastgesteld door de overheid.

Inhouding premie Zorgverzekeringswet

Na uw eerste uitkering in 2016 ontvangt u een uitkeringsspecificatie. Op deze uitkeringsspecificatie ziet u dat een premie ingehouden wordt voor de Zorgverzekeringswet (Zvw-premie). Banken zijn verplicht deze premie in te houden bij een uitkering uit een lijfrente uitkeerrekening of een gouden handdruk uitkeerrekening.

De Zvw-premie wordt ingehouden op het bedrag dat bij ‘Loon ZVW’ staat. Het percentage van de inhouding in 2016 is 5,50 % (in 2015 was dit 4,85 %). Dit ziet u op de specificatie als ‘ZVW 5,50 %.’.

Maximale inhouding
Is uw uitkering in 2016 op jaarbasis € 52.763,- of meer (in 2015 was dit € 51.976,-)? Dan wordt 5,50 % over een maximale uitkering van € 52.763,- berekend. Dit wordt ook wel bijdrage-inkomen genoemd. Dit betekent dat er in 2016 maximaal € 2.901,97 ingehouden wordt. Ontvangt u meerdere uitkeringen? Dan wordt op iedere uitkering Zvw-premie ingehouden. Hierdoor is het mogelijk dat u meer dan de maximale inhouding van € 2.901,97 betaalt. Bij uw aangifte inkomstenbelasting 2016 kunt u dit verrekenen. Of u kunt een voorschot vragen van de teveel betaalde Zvw-premie aan de Belastingdienst.

Meer informatie
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon van de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 0543. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Gouden Handdruk Oogstrekening online berekenen

Maak een voorbeeldberekening om te zien wat de verschillende bestedingsmogelijkheden van uw gouden handdruk u kunnen opleveren.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?