Uitkering ontslagvergoeding: kosten

Kosten Gouden Handdruk Oogstrekening

  • De bank brengt € 1,- kosten bij u in rekening bij elke uitkering. De kosten worden in mindering gebracht op de netto uitkering.
  • Het is mogelijk om uw volledige ontvangen ontslagvergoeding in één keer af te kopen. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.
  • Als u verhuist naar het buitenland, kan de bank de rekening opzeggen (afhankelijk waar u naar toe verhuist). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.
  • Per 1 januari 2014 hebt u de mogelijkheid om op elk moment het geld op uw rekening ineens uit te laten keren. Over het geld wordt wel nog belasting, heffingen, bijdrage zorgverzekeringswet en kosten ingehouden. Na een volledige waardeoverdracht wordt uw Gouden Handdruk Oogstrekening opgeheven.
  • Indien u de rekening opzegt binnen 14 dagen, dan kunnen daar kosten aan verbonden zijn.
  • Bij een overdracht naar een andere bank moet u rekening houden met kosten zoals advies en distributiekosten.