Uitkering ontslagvergoeding: kosten en rente

Kenmerken van de Gouden Handdruk Oogstrekening

Algemeen

 • Via een Gouden Handdruk Oogstrekening laat u uw gestorte stamrecht kapitaal of ontslagvergoeding in gelijke termijnen uitbetalen. Dit gebeurt onder inhouding van belastingen en heffingen. U krijgt rente over het saldo op uw rekening.
 • De Gouden Handdruk Oogstrekening is een geblokkeerde spaarrekening. Dit betekent dat u tussentijds geen extra geld kunt storten of geld kunt opnemen van de rekening.
 • De Gouden Handdruk Oogstrekening is een internetproduct. Dit betekent dat alle communicatie zoveel mogelijk elektronisch gaat. Persoonlijke internettoegang is nodig voor deze rekening. U kunt uw saldo online bekijken.
 • De rekening staat op naam van 1 rekeninghouder en kan geen en/of rekening zijn. Ook mag de rekening niet op naam van een bedrijf staan.
 • De bank mag belastingen, boetes, heffingen en kosten direct verrekenen met het geld op de rekening.
 • Er is geen minimuminleg.

Fiscaal

 • De voorwaarden van het huidige belastingstelsel (wet op loonbelasting 1964) gelden. De inleg is alleen mogelijk in euro’s.
 • U kunt alleen geld inleggen als het een ontslagvergoeding betreft. Hierbij moet het gaan om gemist loon dat wordt vervangen door een ontslagvergoeding (stamrecht). Of het moet gaan om loon dat verdiend had kunnen worden vanaf de ontslagdatum tot aan de datum waarop u normaal gesproken gestopt zou zijn met werken. Het geld moet afkomstig zijn van:
  • Een andere stamrecht/gouden handdruk verzekering of –rekening. U brengt het geld in d.m.v. waardeoverdracht.
  • Waardeoverdracht vanuit een stamrecht BV
 • De uitkeringen die u ontvangt in een jaar op de Gouden Handdruk Oogstrekening moet u opgeven in Box 1 bij de belastingopgave.
 • U kunt geen ontslagvergoedingen meer storten die u krijgt na ontslag na 31 december 2013.
 • U mag de Gouden Handdruk Oogstrekening niet overdragen of verpanden. Doet u dit wel dan heeft dit fiscale gevolgen.
 • Het is mogelijk om uw volledige ontvangen ontslagvergoeding in één keer af te kopen. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

Rente en uitkeren

 • De hoogte van de uitkering wordt bepaald door hoeveel geld u op de rekening hebt gestort, het moment waarop u uw geld stort, hoe lang de uitkering duurt, het rentepercentage en hoe vaak u een uitkering wilt ontvangen.
 • Alle rentes zijn effectieve rentes op jaarbasis. 
 • De uitkering is gebaseerd op een vooraf vastgesteld rentepercentage. Hierdoor kunnen we de uitkeringsbedragen tijdens de hele looptijd garanderen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.
 • De rente wordt elke keer, net voor een uitkering bijgeschreven op uw rekening.
 • Op het openingsformulier geeft u aan welke bedragen u wilt inleggen. Zolang niet alle inlegbedragen zijn ontvangen ontvangt u een variabele rente.
 • De minimale looptijd is aan wettelijke regels gebonden. Dit is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van openen.
 • Het geld wordt rond de 25e aan u uitbetaald. Een uitkering vindt altijd plaats aan het eind van de gekozen maand, kwartaal, half jaar of jaar (afhankelijk van uw keuze).
 • Het bruto bedrag wordt van uw rekening afgeschreven. Vervolgens worden de belastingen, heffingen en kosten voor de uitkering ingehouden. Het overgebleven bedrag wordt aan u uitbetaald.
 • De bank brengt kosten bij u in rekening bij elke uitkering. De kosten worden in mindering gebracht op de netto uitkering. 
 • Het spaarsaldo (variabel en deposito) valt tot maximaal € 100.000,- onder het depositogarantiestelsel. Dit geldt voor de optelsom van alle spaarsaldo’s op al uw spaarrekeningen bij OHRA Bank en Delta Lloyd Bank samen.

Het is prettig om te weten wanneer u uw periodieke uitkering ontvangt. U ontvangt van ons een e-mail als er een nieuwe uitkeringsspecificatie voor u klaar staat in Delta Lloyd E-bankieren.

Hieronder vindt u de geplande uitkeringsdata in 2017. Ontvangt u uw uitkering per kwartaal, half jaar of jaar? Dan ontvangt u uw uitkering in de eerste maand van het kwartaal, halfjaar of jaar na de ingangsdatum.

 • 25 januari 2017
 • 27 februari 2017
 • 27 maart 2017
 • 25 april 2017
 • 25 mei 2017
 • 26 juni 2017
 • 25 juli 2017
 • 25 augustus 2017
 • 25 september 2017
 • 25 oktober 2017
 • 27 november 2017
 • 22 december 2017   

Overlijden, verhuizen of opzeggen

 • Het geld op de Gouden Handdruk Oogstrekening gaat bij uw overlijden over naar uw nabestaanden. Vanaf uw overlijden ontvangen zij de uitkering.
 • Als u verhuist naar het buitenland, kan de bank de rekening opzeggen (afhankelijk waar u naar toe verhuist). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.
 • Per 1 januari 2014 hebt u de mogelijkheid om op elk moment het geld op uw rekening ineens uit te laten keren. Over het geld wordt wel nog belasting, heffingen, bijdrage zorgverzekeringswet en kosten ingehouden. Na een volledige waardeoverdracht wordt uw Gouden Handdruk Oogstrekening opgeheven.
 • Indien u de rekening opzegt binnen 14 dagen, dan kunnen daar kosten aan verbonden zijn.

Risico’s van de Gouden Handdruk Oogstrekening

Algemeen

 • Regels rondom belastingwetgeving (wet op de loonbelasting 1964) kunnen in de toekomst veranderen.
 • Hebt u een totaal spaarsaldo dat groter is dan €100.000,- en gaat Delta Lloyd Bank failliet?  Dan keert het depositogarantiestelsel maximaal €100.000,- uit. Dit geldt voor alle spaarsaldo’s op al uw spaarrekeningen bij OHRA Bank en Delta Lloyd Bank samen.
 • Lees hier meer over het depositogarantiestelsel.
 • Een levenslange uitkering is niet mogelijk. Na de laatste uitkering, krijgt u geen aanvulling meer op uw inkomen.
 • Is uw uitkering eenmaal gestart? Dan is het niet mogelijk om deze te stoppen.

Fiscaal

 • Indien u geld inlegt dat niet voldoet aan de vereisten van de huidige geldende belastingregels (wet loonbelasting 1964), dan heeft dit fiscale gevolgen.
 • Uw netto uitkering kan jaarlijks veranderen door aanpassing van de wettelijke belastingpercentages en heffingen.
 • Door onvoorziene omstandigheden wilt u niet langer de uitkering ontvangen, maar verder opbouwen. Dit is niet mogelijk.
 • Uw uitkering groeit niet mee met de jaarlijkse inflatie.  Gedurende de hele looptijd ontvangt u dezelfde bruto uitkering.

Verhuizen, opzeggen

 • Bij een overdracht naar een andere bank moet u rekening houden met kosten zoals advies en distributiekosten.
 • De bank kan tussentijds de voorwaarden of kosten veranderen.