Banksparen met uw ontslagvergoeding

Gouden Handdruk Oogstrekening
 • Banksparen tegen een vaste of variabele rente
 • Mogelijk belastingvoordeel als u het geld later laat uitkeren
 • Tot twee maanden na opening rekening rentegarantie op deposito’s
 • Als u overlijdt krijgen uw nabestaanden de uitkering
 • Mobiel uw bankzaken regelen met de Delta Lloyd Bank App
 • Er is geen minimum en maximum inleg vereist

Wat is de Gouden Handdruk Spaarrekening?

Als uw werkgever voor 1 januari 2014 uw dienstverband vroegtijdig beëindigde, kon u een ontslagvergoeding meekrijgen. Deze vergoeding noemen we een gouden handdruk. Hebt u (een deel van) het geld niet direct nodig? Dan kunt u het geld laten storten op een bankspaarrekening voor ontslagvergoeding. U gaat dan banksparen met uw ontslagvergoeding. Maak een voorbeeldberekening. Dat kan alleen als u al een ontslagvergoeding hebt toegezegd gekregen voor 1 januari 2014. De Gouden Handdruk Spaarrekening kunt u gemakkelijk online bekijken en beheren via E-bankieren en de Delta Lloyd Bank App.

Wanneer keren wij uw spaargeld uit?

De Gouden Handdruk Spaarrekening stopt uiterlijk op 31 december van het jaar waarin u uw AOW leeftijd bereikt. Dit is de einddatum van het banksparen met uw ontslagvergoeding. Vanaf dit moment is het verplicht het geld dat u hebt gespaard te laten uitkeren. Het geld moet worden uitbetaald via een gouden handdruk uitkeringsrekening of een verzekering bij een bank of verzekeraar. Bij Delta Lloyd hebben we hiervoor de Gouden Handdruk Oogstrekening.

Voor wie is de Gouden Handdruk Spaarrekening?

Banksparen met een Gouden Handdruk Spaarrekening  kan voor u een oplossing zijn:

 • Als u een ontslagvergoeding hebt gehad in 2013 of eerder.
 • Als u een waardeoverdracht van een andere gouden handdruk verzekering of –rekening wilt doen.
 • Als u een waardeoverdracht vanuit een stamrecht BV wilt doen.
 • Als u wilt dat de waarde van uw Gouden Handdrukrekening naar uw nabestaanden gaat als u overlijdt.
 • Als u ouder dan 18 jaar bent en niet ouder dan uw AOW leeftijd -1 jaar.
 • Als u de rekening via een financieel adviseur wilt aanvragen.
 • Als u vermogen wilt opbouwen met een variabele rentevergoeding of een vaste rentevergoeding (deposito).

Per 1 januari 2014 is het mogelijk om uw geld in één keer op te nemen.

De wet is zodanig aangepast dat afkoop van uw gouden handdruk rekening mogelijk is. Aanbieders van gouden handdruk rekeningen, zoals Delta Lloyd Bank, mogen zelf besluiten of ze dit ook daadwerkelijk toestaan. Bij Delta Lloyd Bank kunt u vanaf nu ook uw geld in één keer opnemen.

Aanpassingen wetgeving:

 • Vervallen van de revisierente vanaf 1-1-2014
  Vanaf 1-1-2014 wordt de revisierente (dit is een fiscale boete van 20%) niet meer in rekening gebracht als u het hele bedrag op de rekening in één keer opneemt (afkoop). U betaalt altijd wel nog loonbelasting en eventueel premies ZvW.

Het opnemen van uw geld op de gouden handdruk rekening kan fiscale gevolgen hebben. Ook kunt u te maken krijgen met extra kosten. Bijvoorbeeld als een deposito eerder stopt. Of afkoop voor u interessant is hangt af van uw persoonlijke situatie. Wilt u meer informatie? Kijk bij de veelgestelde vragen. Wij geven geen advies. Wilt u een advies? Neem dan contact op met een adviseur.

Wilt u gebruik blijven maken van de gouden handdruk rekening?

U bent niet verplicht om uw saldo af te kopen. Als u uw ontslagvergoeding gebruikt of wilt gebruiken voor een aanvulling op uw (pensioen)inkomen dan blijft dat gewoon mogelijk. Er verandert dan niets voor u. Hebt u uw ontslagvergoeding al ondergebracht bij een ander partij of aanbieder? Dan kunt u door middel van waardeoverdracht uw ontslagvergoeding storten bij Delta Lloyd.

Financieel advies

Bepaal samen met een financieel adviseur de beste oplossing voor uw situatie. Hebt u nog geen financieel adviseur? Wij helpen u met het vinden van een financieel adviseur bij u in de buurt.