Banksparen: Lijfrente Groeirekening

Kosten Lijfrente Groeirekening

  • U betaalt geen kosten om een Lijfrente Groeirekening te openen. U betaalt alleen advies- en/of bemiddelingskosten die uw financieel adviseur in rekening brengt.
  • Spaart u in een deposito en wilt u het deposito eerder stoppen dan u met de bank hebt afgesproken? Dan betaalt u kosten. De kosten kunnen variëren en zijn afhankelijk van de actuele rentestanden op dat moment en de resterende looptijd. U betaalt altijd een minimum bedrag.
  • Gaat u beleggen? Dan betaalt u servicekosten aan Delta Lloyd Bank. Over het vermogen dat u belegt, betaalt u 0,55% per jaar. Lees meer in het Fonds- en tarievenoverzicht [PDF]
  • Bij Delta Lloyd Bank betaalt u geen transactiekosten.
  • Naast de directe kosten die u aan Delta Lloyd Bank betaalt als u gaat beleggen (servicekosten en eventueel transactiekosten) betaalt u ook indirecte kosten. Dat zijn kosten die de fondsbeheerders in rekening brengt. Fondskosten worden afgetrokken van de waarde van het fonds. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds. Fondskosten bestaan uit de beheervergoeding, een eventuele prestatievergoeding, operationele kosten (zoals marketingkosten en juridische kosten) en transactiekosten (de kosten die het fonds maakt voor het aan- en verkopen van posities).
  • Als u verhuist naar het buitenland, kan de bank de rekening opzeggen (afhankelijk waar u naar toe verhuist). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.
  • (Gedeeltelijk) overstappen naar een andere aanbieder is mogelijk. Aan het (gedeeltelijk) overstappen stelt de bank een minimum aan het over te dragen saldo. Aan het (gedeeltelijk) overstappen naar een andere aanbieder kunnen kosten verbonden zijn.
  • U kunt de rekening op ieder moment opzeggen. Het gespaarde geld moet dan wel omgezet worden in een lijfrente-uitkering of worden overgemaakt naar een andere lijfrenterekening of lijfrenteverzekering. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.
  • Door onvoorziene omstandigheden hebt u uw geld toch direct nodig en wilt u afkopen. Afkopen heeft fiscale gevolgen. Ook kunnen hier extra kosten aan zitten. Bijvoorbeeld als u uw geld in een deposito hebt vastgezet.
  • Het saldo op de rekening kan dalen door verrekening van eventuele kosten.