Rechtsbijstandverzekering

Waarvoor bent u niet verzekerd?

Er zijn bepaalde omstandigheden waarbij u geen rechtsbijstand krijgt voor een conflict dat u wel verzekerd hebt. Bijvoorbeeld wanneer:

 • U had kunnen verwachten dat u hulp nodig zou hebben toen u de verzekering afsloot;
 • U niet meer in Nederland woont;
 • U een conflict had kunnen voorkomen;
 • U het conflict bewust veroorzaakt hebt om er voordeel uit te halen;
 • U bewust de wet hebt overtreden;
 • U in het conflict niet als privé- maar als zakelijk persoon betrokken bent;
 • Wanneer juristen van DAS inschatten dat u in een zaak echt geen kans heeft of als u DAS benadeelt, bijvoorbeeld door belangrijke informatie achter te houden.

In de polisvoorwaarden [PDF]  vindt u een overzicht van alle situaties waarvoor u niet verzekerd bent. De algemene uitsluitingen vindt u in artikel 6 op pagina 3. Vanaf pagina 12 ziet u per module of er bij een specifiek conflict een bepaalde uitsluiting geldt.

Daarnaast zijn er algemene zaken waarvoor u niet verzekerd bent zoals:

 • Juridische bijstand bij het bestrijden van wetten of algemene overheidsregels die gelden voor iedereen
 • Bijstand bij conflicten die ontstaan zijn door natuurrampen of atoomkernreacties.

Geen wachttermijn

De Delta Lloyd Rechtsbijstandverzekering kent geen wachttermijn. Wij helpen u dus ook al een week na het afsluiten van uw verzekering. Er is wel een uitzondering. Als u wist dat u hulp nodig had voor een specifieke situatie toen u deze verzekering afsloot, geldt de verzekering niet.

Geen eigen bijdrage

U betaalt bij Delta Lloyd geen eigen bijdrage. Als wij de zaak in behandeling nemen, kost het u dus niets.

Is het volgens de wet niet verplicht een advocaat in te schakelen voor een procedure? Maar vraagt u dat wel aan DAS? Dan betaalt DAS de noodzakelijke en redelijke behandelkosten van de advocaat tot maximaal €7.500, - inclusief btw per procedure. Ook moet u dan een eigen risico van €250, - betalen aan DAS.

Franchise

Een franchise is een drempel die een verzekeraar instelt bij het aannemen van zaken. Wij nemen een zaak niet in behandeling als het financiële belang dat u bij een kwestie hebt onder de € 175 euro ligt. Waarom we hiervoor kiezen? Zo voorkomen wij dat we de professionals van DAS belasten met veel zaken waarbij het financiële belang klein is. En zo kunnen wij u een scherpe premie bieden.

Een franchise geldt niet bij:

 • een strafzaak;
 • tuchtzaak die ontstaan is terwijl u uw beroep uitoefent;
 • schade en letsel die ontstaan zijn in het verkeer.

Over geldzaken en verzekeren

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en verzekeren: