Rechtsbijstandverzekering

Waaruit kan ik kiezen?

Bij Delta Lloyd kunt u uw verzekering zelf samenstellen. U selecteert alleen de modules die bij u passen. Hieronder ziet u de dekking en voorwaardes per module.

Dit is een verkort overzicht. Details en eventuele uitzonderingen vindt u in de polisvoorwaarden [PDF] . U kiest uit vier modules:

Consument en Wonen

Hiermee verzekert u zich voor conflicten bij consumentenzaken.

Voor wie?

U kiest uit een verzekering voor uzelf of uw gezin.

Wat is onder andere gedekt?
 • consumentenovereenkomsten (een conflict over een product dat u hebt gekocht);
 • koop en verkoop, huur, onderhoud en verbouwing van uw woning; 
 • conflicten met uw pensioeninstelling of uitkeringsinstanties zoals het UWV;
 • burenrecht;
 • erfrecht;
 • letsel bij medische fouten;
 • het verhalen van schade die iemand anders bij u veroorzaakt heeft. Schade ontstaan in het verkeer vallen hier niet onder, hiervoor is de module Verkeer.
Wat is onder andere niet gedekt?
 • schade, letsel of conflicten die ontstaan door verkeersdeelname. Wilt u dit wel verzekeren? Sluit dan de module Verkeer af;
 • bemiddeling bij beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  Wilt u dit wel verzekeren? Sluit dan de module Fiscaal en Vermogen af;
 • conflicten over beleggingen, aandelen en andere waardepapieren. Wilt u dit wel verzekeren? Sluit dan de module Fiscaal en Vermogen af;
 • conflicten over een woning die u structureel, dus niet tijdelijk, verhuurt. Tijdelijke verhuur, bijvoorbeeld als u tijdelijk ergens anders verblijft of als overbrugging omdat uw woning te koop staat, is wel verzekerd.
Waar geldt de verzekering?
 • Nederland (als het gaat om conflicten in Nederland, bijvoorbeeld een burenruzie of conflict over uw woning)
 • Europa of Wereld voor overige dekking (bijvoorbeeld een conflict over een geboekte vakantie of strafzaak)
Welke wachttijd is er bij melding van een juridisch conflict?

Er geldt geen wachttijd voor deze module. De verzekering geldt niet als schades of conflicten al liepen voor het afsluiten, of u kon verwachten dat de schade of het conflict zou ontstaan.

Wat is het minimum belang (schadebedrag)?

Het ‘belang’ is het schadebedrag waarover het conflict gaat. Dit minimum is € 175 per gebeurtenis. Als het bedrag lager is, krijgt u geen hulp. Voor strafzaken geldt geen minimum belang.

Wat is de eigen bijdrage?

U betaalt bij Delta Lloyd geen eigen bijdrage. Als wij de zaak in behandeling nemen kost het u dus niets.

Inkomen

Met deze module bent u verzekerd van hulp bij conflicten met uw werkgever. Let op: deze module is alleen af te sluiten samen met de module Consument en Wonen.

Voor wie?

U kiest uit een verzekering voor uzelf of uw gezin.

Wat is onder andere gedekt?
 • faillissement van uw werkgever;
 • arbeidsconflicten met uw werkgever;
 • tuchtzaken in de uitoefening van uw beroep (tuchtrecht is een soort strafrecht voor bepaalde beroepen, voornamelijk artsen en advocaten)
Wat is onder andere niet gedekt?Als u beroepsmatig werkt als bestuurder van een bedrijf (rechtspersoon)
Waar geldt de verzekering?
 • Europese Unie
Welke wachttijd is er bij melding van een juridisch conflict?

Er geldt geen wachttijd voor deze module. De verzekering geldt niet als schades of conflicten al liepen voor het afsluiten, of als u kon verwachten dat de schade of het conflict zou ontstaan.

Wat is het minimum belang (schadebedrag)?

Het ‘belang’ is het schadebedrag waarover het conflict gaat. Dit minimum is € 175 per gebeurtenis. Als het bedrag lager is, krijgt u geen hulp. Voor tuchtzaken in de uitoefening van uw beroep geldt geen minimum.

Wat is de eigen bijdrage?

U betaalt bij Delta Lloyd geen eigen bijdrage. Als wij de zaak in behandeling nemen kost het u dus niets.

Fiscaal en Vermogen

Met deze module bent u verzekerd van juridische hulp bij conflicten met de Belastingdienst of over het beheer van uw vermogen. Ook bemiddeling bij echtscheiding is gedekt. Let op: deze module is alleen af te sluiten samen met de module Consument en Wonen.

Voor wie?U kiest uit een verzekering voor uzelf of uw gezin.
Wat is onder andere gedekt?
 • conflicten met de Belastingdienst;
 • problemen met een vakantiewoning in het buitenland;
 • bemiddeling (mediation) bij beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • conflicten bij aan- en verkoop van aandelen.
Wat is onder andere niet gedekt?
 • als de instelling of persoon waarmee u een conflict hebt over aandelen geen vergunning heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 • het indienen van een belastingaangifte of bezwaarschrift bij de Belastingdienst;
 • u hebt geen recht op bemiddeling als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan drie jaar heeft geduurd.
Waar geldt de verzekering?
 • Nederland;
 • Voor uw vakantiewoning geldt dekking in de Europese Unie.
Welke wachttijd is er bij melding van een juridisch conflict?

Er geldt geen wachttijd voor deze module. De verzekering geldt niet als schades of conflicten al liepen voor het afsluiten, of als u kon verwachten dat de schade of het conflict zou ontstaan.

Wat is het minimum belang (schadebedrag)?

Het ‘belang’ is het schadebedrag waarover het conflict gaat. Dit minimum is € 175 per gebeurtenis. Als het bedrag lager is, krijgt u geen hulp.

Wat is de eigen bijdrage?

U betaalt bij Delta Lloyd geen eigen bijdrage. Als wij de zaak in behandeling nemen kost het u dus niets.

Verkeer

Ontstaan er conflicten door deelname aan het verkeer? Dan zijn de inzittenden wereldwijd verzekerd van professionele rechtshulp. Het maakt niet uit hoe u zich hebt verplaatst. Dit kan per auto zijn maar bijvoorbeeld ook wandelend of fietsend.

Voor wie?

U kiest uit een verzekering voor uzelf of uw hele gezin. Bij (letsel) schade zijn alle inzittenden altijd verzekerd van juridische hulp.

Wat is onder andere gedekt?

Juridische conflicten bij:

 • het verhalen van letselschade aan personen, bijvoorbeeld een whiplash of een gebroken arm door een verkeersongeluk;
 • het verhalen van schade aan uw (motor)rijtuig;
 • aan- of verkoop of reparatie van uw (motor)rijtuig door een BOVAG erkende garagehouder.
Wat is onder andere niet gedekt?
 • Een motorrijtuig besturen zonder geldig rijbewijs.
Waar geldt de verzekering?
 • Contracten en invordering rijbewijs: Europa en landen rond de Middellandse Zee;
 • Voor strafzaken en schade en letsel ontstaan in het verkeer is er Werelddekking.
Welke wachttijd is er bij melding van een juridisch conflict?

Er geldt geen wachttijd voor deze module. De verzekering geldt niet als schades of conflicten al liepen voor het afsluiten, of als u kon verwachten dat de schade of het conflict zou ontstaan.

Wat is het minimum belang (schadebedrag)?

Het ‘belang’ is het schadebedrag waarover het conflict gaat. Dit minimum is € 175 per gebeurtenis. Bijvoorbeeld bij de koop, verkoop of reparatie van uw auto. Als het bedrag lager is, nemen wij het conflict niet in behandeling en zijn de kosten voor uw eigen rekening. Voor de overige dekkingen geldt geen minimum financieel bedrag.

Wat is de eigen bijdrage?

U betaalt bij Delta Lloyd geen eigen bijdrage. Als wij de zaak in behandeling nemen kost het u dus niets.

Wilt u meer weten over specifieke dekkingen? Bekijk voor details en mogelijke uitzonderingen het dekkingsoverzicht in de polisvoorwaarden [PDF] vanaf pagina 12.

Over geldzaken en verzekeren

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en verzekeren: