Rechtsbijstand (Agrarisch)

Wat is gedekt?

  • Uw bedrijf is verzekerd voor rechtshulp bij bijvoorbeeld arbeidsconflicten (conflicten met uw medewerkers), schade aan uw motorrijtuigen, incasso van geldvorderingen (als bijvoorbeeld een klant niet betaalt) conflicten die met de bouw van onroerend goed te maken hebben of met koop en verkoop. 
  • Privé bent u verzekerd voor rechtshulp bij conflicten met de overheid, werkgevers, buren, en leveranciers van producten en diensten. Ook bij conflicten over vermogensbeheer (de bank die uw geld beheert door te beleggen) krijgt u rechtshulp. Zelfs bij meningsverschillen met de Belastingdienst kunt u rechtshulp krijgen.
  • U kunt deze verzekering uitbreiden met bijvoorbeeld conflicten over quota en milieuzaken, verhuren en verpachten en/of andere nevenactiviteiten.
  • Deze verzekering geldt voor Nederland. Soms geldt de dekking ook in andere landen.