Werk en inkomen

Arbeidsongeschiktheid of een arbeidsconflict kunnen we niet voorspellen. Maar iedereen loopt het risico om arbeidsongeschikt te worden of in een arbeidsconflict verzeild te raken. Uw inkomen kan dan dalen of u moet juridische kosten maken. Een goede verzekering beschermt u tegen financiële risico's van arbeidsongeschiktheid en een arbeidsconflict.

Bekijk wat er gebeurt met uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Wat kost een AOV? Maak direct een premieberekening.

Bereken uw premie