Collectieve WIA-aanvullingsverzekering via uw werkgever

  • Verzekerd van een hoger inkomen bij arbeidsongeschiktheid
  • Collectief voordeel
  • Geen medische selectie

Waar is deze verzekering voor?

Arbeidsongeschiktheid kunnen we niet voorspellen. Maar als u arbeidsongeschikt raakt kan uw inkomen fors dalen. De eventuele WIA-uitkering die u dan krijgt van UWV en/of van uw pensioenfonds zijn niet altijd genoeg om uw uitgaven te kunnen blijven doen. De kans bestaat dat u terugvalt tot onder het sociaal minimum.

Uw werkgever kan met een collectieve WIA-aanvullingsverzekering uw inkomen aanvullen bij arbeidsongeschiktheid. Hij biedt u daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde. En u profiteert van collectief voordeel want individueel verzekeren is vaak veel duurder. Bovendien moet u dan vaak vragen over uw gezondheid beantwoorden.

Welke risico's verzekeren we?

Uw werkgever kan kiezen uit meerdere collectieve verzekeringen die de volgende financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid dekken. Meer informatie over deze risico’s vindt u op deltalloyd.nl/wia.


Risico Collectieve WIA verzekeringsoplossingen
Inkomensterugval bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35 - 80 procent)? Dan stelt UWV vast hoeveel u nog met werken kunt verdienen en welke uitkering u krijgt. Bent u bijvoorbeeld 60 procent arbeidsongeschikt? Dan kunt u volgens UWV nog 40 procent van uw inkomen verdienen. Dit noemt UWV uw restverdiencapaciteit. Lukt het u niet om werk te vinden waarmee u minimaal de helft van uw restverdiencapaciteit verdient? Dan krijgt u een zeer lage WIA-uitkering. Deze uitkering is slechts een percentage van het minimumloon. 

WGA Gat verzekering
Aanvulling tot 70 procent van het verzekerde loon tot maximaal het maximum dagloon*. Voor het gedeelte van het loon dat u arbeidsongeschikt bent.

WGA Gat Plus verzekering
Aanvulling tot minimaal 70 procent van uw laatstverdiende loon tot maximaal het maximum dagloon*

*Het maximum dagloon is het maximum loon waarover een WIA-uitkering wordt berekend. €53.706,- bruto op jaarbasis in 2017.

WIA verzekering Zorg & Welzijn
Voor werknemers in de sector Zorg & Welzijn. Aanvulling tot minimaal 70 procent van het verzekerde loon.

WIA verzekering Overheid & Onderwijs
Voor werknemers in de sector Overheid & Onderwijs. Aanvulling tot minimaal 70 procent van het verzekerde loon.


Inkomensterugval hogere inkomens
De WIA-uitkering is gemaximeerd. Dat wil zeggen dat er een maximumgrens zit aan het loon waarover een WIA-uitkering wordt berekend (€ 53.706,- bruto op jaarbasis in 2017). Verdient u meer dan dit maximum? Dan krijgt u als u arbeidsongeschikt bent geen hogere uitkering dan een percentage van dit maximum. U kunt daardoor fors minder gaan verdienen. 

WIA Excendentverzekering
Uitkering boven het maximum dagloon. Voor het inkomen onder dit maximum is het ook mogelijk om een extra aanvulling te verzekeren van 5 of 10 procent.

WIA verzekering Zorg & Welzijn
Voor werknemers in de sector Zorg & Welzijn. Aanvulling tot minimaal 70 procent van het verzekerde loon.

WIA verzekering Overheid & Onderwijs
Voor werknemers in de sector Overheid & Onderwijs. Aanvulling tot minimaal 70 procent van het verzekerde loon.

Inkomensterugval bij minder dan 35 procent arbeidsongeschiktheid
Bent u minder dan 35 procent arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen WIA-uitkering. De kans bestaat dat u uw oude werk niet volledig kunt hervatten. U krijgt dan te maken met een lager inkomen of zelfs ontslag. U kunt er dan flink in inkomen op achteruitgaan. 

WIA Basis Werknemersverzekering
Tijdelijke uiterking bij 15 tot 35 procent arbeidsongeschiktheid.

WIA verzekering Zorg & Welzijn
Voor werknemers in de sector Zorg & Welzijn. Tijdelijke uitkering bij 1 tot 35 procent arbeidsongeschiktheid.

WIA verzekering Overheid & Onderwijs
Voor werknemers in de sector Overheid & Onderwijs. Tijdelijke uitkering bij 1 tot 35 procent arbeidsongeschiktheid.


Wat kost deze verzekering?

Een WIA-aanvulllingsverzekering via uw werkgever hoeft u niet veel te kosten. U profiteert van collectief voordeel want individueel verzekeren is vaak veel duurder. Bovendien kan uw werkgever ervoor kiezen om de premie volledig of deels te betalen. Betaalt u zelf (deels) de premie? Dan trekt uw werkgever de premie af van uw brutoloon. Het ingehouden bedrag ziet u terug op uw loonstrook. Het bedrag dat u betaalt is fiscaal aftrekbaar. U betaalt er geen loonbelasting over. De uitkering is wel fiscaal belast.

Hoe kan ik deelnemen?

Heeft uw werkgever één of meerde WIA-aanvullingsverzekeringen bij ons gesloten? Dan kunt u deelnemen aan deze verzekering(en) via uw werkgever. Wij vragen van u geen gezondheidsverklaring. Maar u mag niet ziek of arbeidsongeschikt zijn op het moment dat de verzekering ingaat.

Waar vind ik meer informatie over deze verzekering?

Meer informatie over de WIA-aanvulllingsverzekering(en) vindt u in de brochures en polisvoorwaarden.

Tip: bekijk ook de veelgestelde vragen