Waardeoverdracht Delta Lloyd

Een snelle en transparante afhandeling van de waardeoverdracht van uw pensioen. Dat is de inzet van de banken en verzekeraars die deelnemen aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). De deelnemers aan het protocol zijn verzekeraars en bankinstellingen die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars of Nederlandse Vereniging van Banken. Bij Delta Lloyd werken wij hier graag aan mee. Zo kunnen wij uw verzoek zo snel mogelijk afhandelen.

Let op!
Wilt u de waarde van uw pensioen overdragen van uw vorige werkgever naar uw nieuwe werkgever? Ga dan naar ‘Wat te doen als?'

De samenwerking van Delta Lloyd

Bij een waardeoverdracht maken wij onderscheid tussen interne en externe waardeoverdracht. Interne waardeoverdracht is de overdracht binnen Delta Lloyd. Externe waardeoverdracht is de overdracht naar een maatschappij die niet tot de Delta Lloyd behoort. Er zit een splitsing in de processen. In de handleidingen onder aan deze pagina, treft u de procesbeschrijvingen aan.

Geen deelnemer aan PSK?

Niet alle financiële dienstverleners doen mee. Voor de partijen die (nog) niet deelnemen aan het PSK is in sommige gevallen voor een waardeoverdracht een vrijwaringverklaring nodig. Wilt u de waarde overdragen naar een dergelijke partij? Dan kunt u bij hen een vrijwaringverklaring opvragen. Natuurlijk kan uw verzekeringsadviseur deze ook bij de maatschappij/bank opvragen. Hebt u de vrijwaringverklaring binnen? Stuur deze dan naar ons op.

Hebt u een rekening bij Delta Lloyd Bank?

Bekijk de mogelijkheden om het saldo van uw lopende rekening over te dragen naar een interne of externe partij.

Hebt u een lijfrenteverzekering of een Gouden Handdruk?

Waardeoverdracht van een lijfrentekapitaal of een Gouden Handdruk is alleen mogelijk naar een product dat daarvoor bestemd is. Wij betalen het bedrag niet uit op uw privérekening. Met een lijfrenteverzekering kunt u bijvoorbeeld een bancaire lijfrente aankopen. Hiermee probeert u het kapitaal met banksparen verder te verhogen. U kunt ook een Direct Ingaande Rente aankopen. Uw adviseur kan u vertellen welke producten hiervoor in aanmerking komen. Hebt u al een geschikt product afgesloten? Dan maken wij het bedrag graag over.

Hebt u een kapitaalverzekering die is gekoppeld aan uw hypotheek?

Waardeoverdracht van een kapitaalverzekering die aan uw hypotheek gekoppeld is, kan alleen naar een andere pandhouder. De pandhouder is de instelling die de hypotheek verstrekt.

Wanneer dragen wij de waarde over?

Hebben wij uw documenten compleet, dan maken wij het bedrag over binnen tien werkdagen. Hebben wij meer dan tien werkdagen nodig? Dan keren wij over deze dagen een rentevergoeding uit. Deze rentevergoeding maken wij automatisch over naar de partij waarnaar wij ook de waarde van uw verzekering overmaken.

U hebt een verzekering die de einddatum heeft bereikt en u wilt de waarde overdragen?

U hebt de mogelijkheid om de waarde van verzekeringen die hun einddatum hebben bereikt over te dragen. De waarde van uw verzekering gebruikt u dan om een nieuw product af te sluiten of om een bestaand product te verhogen. Informeert u eerst bij uw verzekeringsadviseur of dat dit kapitaal hiervoor gebruikt kan worden.

Vragen?

Hebt u vragen over uw waardeoverdracht? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer (020) 594 8100 of via e-mail dll_WOD_post@deltalloyd.nl. Hebt u meer vragen over wat PSK voor u betekent, kijkt u dan op de website van het Verbond van Verzekeraars.