Waardeoverdracht Delta Lloyd Bank

Wilt u uw rekening overdragen naar een externe partij?

Wilt u het saldo van uw lopende rekening overdragen naar een maatschappij/bank die niet tot de Delta Lloyd Groep behoort? Hieronder leest u stap voor stap het proces om uw saldo over te dragen.

Stap 1
U stuurt de benodigde gegevens naar Delta Lloyd Bank.

 1. Is uw rekening niet gekoppeld aan een hypotheek? Stuurt u dan:
  a. getekend verzoek voor de waardeoverdracht
  b. vrijwaringverklaring van de andere maatschappii/bank (wanneer de bank/verzekeraar 
      niet aan de PSK deelneemt)
 2. Is uw rekening gekoppeld aan een hypotheek? Stuurt u dan:
  a. getekend verzoek voor de waardeoverdracht (beide rekeninghouders)
  b. vrijwaringsverklaring (wanneer de bank/verzekeraar niet aan de PSK deelneemt)

Stap 2
Na ontvangst van de stukken maken wij het saldo van uw rekening binnen tien werkdagen over. Daarna heffen wij uw rekening op.

Wilt u uw rekening overdragen naar een interne partij?

Wilt u het saldo van uw lopende rekening overdragen naar OHRA, Erasmus of naar
Delta Lloyd? Dat gaat als volgt:

Stap 1
U stuurt ons de benodigde gegevens.

 1. Is uw rekening niet gekoppeld aan een hypotheek?
  U stuurt ons een getekend verzoek voor een waardeoverdracht.
 2. Is uw rekening gekoppeld aan een hypothecaire geldlening van Delta Lloyd Bank? 
  Dan stuurt u ons een getekend verzoek voor een waardeoverdracht (getekend door beide rekeninghouders).

Stap 2
Nadat wij het verzoek hebben ontvangen maken wij het saldo van uw rekening binnen tien werkdagen over. Uw rekening heffen wij daarna op.

Stukken opsturen

In alle gevallen stuurt u uw stukken naar:

Delta Lloyd Bank
Postbus 40007
6803 GD Arnhem