Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert op een afgesproken moment. Afhankelijk van de verzekering, kunt u het bedrag voor verschillende doelen gebruiken. Bijvoorbeeld:

 • om de hypotheeklening voor u of uw partner terug te betalen (aflossen);
 • om het pensioen aan te vullen voor uzelf of uw partner;
 • als spaarpotje voor uw kind.

Soorten levensverzekeringen

Er bestaan verschillende soorten levensverzekeringen:

Overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering

De overlijdensrisicoverzekering keert een bepaald bedrag uit als u overlijdt vóór de einddatum. De uitvaartverzekering keert uit bij overlijden, er is geen einddatum. Deze verzekering keert altijd uit.


Renteverzekering

Bij een renteverzekering ontvangt u op vaste momenten een bedrag. Bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente- of pensioenuitkering.


Kapitaalverzekering

Deze verzekering keert een bedrag uit op een afgesproken moment. Er zijn verschillende kapitaalverzekeringen:

 • Spaarverzekering
  Deze verzekering keert het opgebouwde bedrag uit als u nog leeft op de einddatum. Deze verzekering keert altijd uit.
 • Spaarhypotheek
  Dit is een combinatie van een spaarverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. De rentevergoeding over het spaardeel komt overeen met de hypotheekrente. 
 • Gemengde verzekering
  Een gemengde verzekering is een combinatie van een spaarverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering keert altijd uit. Leeft u nog op de einddatum? Dan keert de verzekering op de einddatum het afgesproken bedrag uit. Overlijdt u vóór de einddatum? Dan keert de verzekering op dat moment het afgesproken bedrag uit.
 • Beleggingsverzekering
  Deze verzekering keert een bedrag uit na een vooraf bepaalde periode of bij overlijden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de beleggingsresultaten waarmee u waarde opbouwt. 
  Lees meer over beleggingsverzekeringen.

Inloggen Mijn Delta Lloyd

Bekijk uw verzekering

Vind een adviseur

voor persoonlijk financieel advies

Vind een adviseur

Service & Contact levensverzekering

Handig zaken regelen en contactinformatie

Service & Contact levensverzekering

Producten bij Delta Lloyd

Delta Lloyd biedt de volgende levensverzekeringen:


Nog bestaande verzekeringen die niet meer af te sluiten zijn:

 • Kapitaalverzekering (eventueel met Eigen Woning-clausule)
 • Hypotheek Totaal Plan 
 • Hypotheekspaarverzekering
 • Stamrechtverzekering (Gouden Handdruk) 
 • Uitvaartverzekering


Hebt u een van deze producten afgesloten? Kijk dan voor meer informatie over de kenmerken op Mijn Delta Lloyd 

Aanvullende dekkingen bij Delta Lloyd

Bij levensverzekeringen kon u verschillende aanvullende dekkingen meeverzekeren:

 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsongeschiktheidsrente
 • Kinderverzekering
 • Ongevallenverzekering


Wilt u weten welke aanvullende dekkingen u hebt meeverzekerd? U vindt het in uw verzekeringsoverzicht in Mijn Delta Lloyd

Belasting

Over uw levensverzekering moet u soms belasting betalen. Hieronder leest u welke belastingregels mogelijk gelden voor uw overlijdensrisicoverzekering, lijfrenteverzekering, kapitaalverzekering of Kapitaalverzekering Eigen Woning  (KEW). 

Overlijdensrisicoverzekering

Tijdens de looptijd
In uitzonderingsgevallen moet u inkomstenbelasting betalen over de waarde van uw overlijdensrisicoverzekering. Dit hoeft alleen als de waarde van de verzekering hoger is dan een bepaald bedrag. De Belastingdienst bepaalt ieder jaar hoe hoog dit bedrag is. Let op: de waarde van uw verzekering is iets anders dan het verzekerde kapitaal. 

Bij de uitkering

Over de uitkering bij overlijden hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. 
De begunstigden moeten mogelijk wel erfbelasting betalen over de uitkering. Dit geldt onder andere als de verzekerde zelf premie heeft betaald. Betaalde iemand anders de premie? Dan hoeven de begunstigden meestal geen erfbelasting te betalen.

Lijfrenteverzekering

Tijdens de looptijd
Tijdens de looptijd hoeft u geen belasting te betalen over de verzekering.

Bij de uitkering
U moet inkomstenbelasting betalen over de uitkering. Voor lijfrenteverzekeringen gelden verschillende belastingregels. Welke voor u gelden, hangt af van de ingangsdatum en de manier waarop u geld inlegde (eenmalig of op vaste momenten).


Kapitaalverzekering

U moet inkomstenbelasting betalen over uw kapitaalverzekering. Welke belastingregels gelden, hangt af van de ingangsdatum van de verzekering.

U hebt uw kapitaalverzekering afgesloten ná 15 september 1999

Tijdens de looptijd
U moet inkomstenbelasting betalen over de waarde van uw kapitaalverzekering. U geeft bij uw belastingaangifte de waarde op in box 3. Elk jaar laten wij u weten wat de waarde van uw verzekering was op 1 januari van het jaar ervoor. Ook geven wij ieder jaar de waarde door aan de Belastingdienst.

Bij de uitkering
U hoeft meestal geen inkomstenbelasting te betalen over de uitkering. Is uw kapitaalverzekering ingegaan na 15 september 1999 en vóór 1 januari 2001? Dan moet u in uitzonderingsgevallen wel inkomstenbelasting betalen over de uitkering. 


U hebt uw kapitaalverzekering afgesloten vóór 15 september 1999

Tijdens de looptijd
U moet inkomstenbelasting betalen. Is de waarde van uw kapitaalverzekering lager dan €123.428,-? Dan geldt er een vrijstelling en hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. Dit geldt als uw kapitaalverzekering aan drie voorwaarden voldoet: 

 • U hebt de verzekering afgesloten vóór 15 september 1999.
 • U hebt op of ná 15 september 1999 het verzekerd bedrag of de premie van de verzekering niet verhoogd.
 • U hebt op of ná 15 september 1999 niet gekozen voor een latere einddatum.
Bij de uitkering
U moet over de uitkering van de verzekering inkomstenbelasting betalen. Vaak hebt u recht op een vrijstelling. U betaalt dan minder of helemaal geen belasting. Dit geldt als uw kapitaalverzekering aan drie voorwaarden voldoet:
 • U hebt per maand, kwartaal, halfjaar of jaar premie betaald.
 • Is de verzekering ingegaan na 1 januari 1992? Dan mag de hoogste premie maximaal 10 keer de laagste premie zijn. Is de verzekering ingegaan vóór 1 januari 1992? Dan hangt het maximale premieverschil af van de looptijd van de verzekering.
 • U hebt 15 jaren of meer achter elkaar premie betaald. Is uw verzekering ingegaan vóór 1 januari 1992? Dan hoeft u maar 12 jaren achter elkaar premies betaald te hebben. 

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Tijdens de looptijd
Tijdens de looptijd betaalt u geen belasting over de waarde van uw Kapitaalverzekering Eigen Woning. U hoeft uw verzekering niet op te geven bij uw belastingaangifte.

Bij de uitkering
U betaalt belasting over het verschil tussen de uitkering en de premie die u betaalde. Dit verschil heet het 'rentebestanddeel'.

Vaak hebt u recht op een vrijstelling. U betaalt dan geen of minder belasting. De Belastingdienst bepaalt elk jaar hoe hoog de vrijstelling is. De hoogte van deze vrijstelling hangt af van het aantal jaar dat u premie hebt betaald. U hebt recht op een vrijstelling als uw Kapitaalverzekering Eigen Woning voldoet aan vier voorwaarden:
 • U betaalt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
 • Uw hoogste jaarpremie is maximaal 10 keer zo hoog als uw laagste jaarpremie. 
 • U betaalt minstens 15 jaar achter elkaar premie, zonder een betaaltermijn over te slaan.
 • U gebruikt de uitkering om uw hypotheeklening terug te betalen. 

Winstdeling

Toen u uw levensverzekering afsloot kon u kiezen voor winstdeling. U deelt mee als er winst is gemaakt op onze levensverzekeringen met winstdeling. 

Wij weten van tevoren niet of er winst wordt gemaakt. Omdat wij u toch graag een indruk geven van de mogelijke winstdeling, ontvangt u ieder jaar een winstbrief met een aantal voorbeeldberekeningen. 

Lees meer over winstdeling

Direct regelen

Wilt u uw levensverzekering aanpassen? Bekijk in Mijn Delta Lloyd uw verzekering en de details. 

Uw financieel adviseur kan u meer vertellen over de mogelijkheden.

Vind een financieel adviseur voor persoonlijk advies
Naar boven