Erasmus Leven Risico Plan

Let op! Dit product kon u in het verleden afsluiten bij Erasmus Leven, onderdeel van Delta Lloyd. Op dit moment is dit niet meer mogelijk. Hebt u een Risico plan? Op deze pagina vindt u meer informatie over uw verzekering.

Overlijdensrisicoverzekering

Het Erasmus Risico Plan is een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Met een overlijdensrisicoverzekering regelt u dat u of uw partner geen financiële zorgen heeft als de ander overlijdt in de periode dat de verzekering loopt. U bouwt met deze overlijdensrisicoverzekering geen vermogen op. Stopt u met de verzekering? Dan krijgt u niets uitgekeerd.

Een overlijdensrisicoverzekering is niet hetzelfde als een begrafenis- of uitvaartverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering is bedoeld om de kosten na het overlijden te kunnen blijven betalen. Deze keert alleen uit als de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Een begrafenis- of uitvaartverzekering is bedoeld om de kosten van de begrafenis of crematie mee te betalen en keert altijd uit.

Voorwaarden en documenten

Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden en documenten die bij het Risico Plan horen. Welke voorwaarden voor u van toepassing zijn, ziet u op uw polisblad.

Vragen over het Risico Plan

Vind uw antwoord bij de veelgestelde vragen

 • Is er een en bloc clausule van toepassing voor het Risico Plan?

  Nee, wij hebben geen en bloc clausule.

 • Ik wil mijn ORV graag verpanden aan een BV of persoon. Kan dit?

  Nee, een overlijdensrisicoverzekering kan alleen verpand worden aan een financiële instelling. U kunt de BV of persoon wel als begunstigde aantekenen.

 • Wat gebeurt er met de gezondheidsverklaring die ik bij de aanvraag van het Risico Plan heb ingevuld?

  Uw ingevulde gezondheidsverklaring bewaren wij, met eventuele andere medische stukken, in uw medisch dossier. Dit dossier beheren wij volgens de regelgeving en gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens financiële instellingen’.

 • Wat gebeurt er als de einddatum van mijn verzekering is bereikt?

  Wanneer u (de verzekerde) op de einddatum in leven bent, stopt de verzekering zonder uit te keren.

 • Een van de verzekerden is overleden. Wat moet ik doen?

  Allereerst wensen wij u veel sterkte met het verlies. U kunt het overlijden het eenvoudigst melden via dit online formulier. De verzekering keert bij overlijden van (één van) de verzekerde het overlijdenskapitaal uit. Hierna stopt de verzekering.
  U kunt het overlijden ook via uw verzekeringsadviseur doorgeven. 

 • Kan ik een ander als begunstigde aanwijzen op de polis?

  Ja, dat kan. Graag ontvangen wij dan de gegevens van deze persoon (naam, geboortedatum, Burger Service Nummer (BSN)) en een getekend verzoek van u. Let op, als uw verzekering gekoppeld is aan uw hypotheek ligt het ingewikkelder. Neemt u daarvoor contact op met uw adviseur.

 • Wij hebben 2 verzekerden op één verzekering. Wat gebeurt er als die tegelijk overlijden?

  Het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd als één van de verzekerden overlijdt in de tijd dat de verzekering loopt. Daarna stopt de verzekering. Er wordt dus één keer uitgekeerd. Ook als beide verzekerden gelijktijdig overlijden, wordt maar één van de verzekerde kapitalen uitgekeerd. Bij een verschillend verzekerd kapitaal keren wij in dat geval het hoogst verzekerde kapitaal uit.

 • Is de uitkering van het Risico Plan bruto of netto?

  Het verzekerd bedrag keren we uit zonder dat we belasting inhouden. Het kan zijn dat degene die de uitkering ontvangt over de uitkering nog belasting moet betalen. Dit is afhankelijk van zijn/haar persoonlijke situatie.

 • Naar wie gaat de uitkering van het Risico Plan als ik kom te overlijden?

  Als u de verzekering afsluit, bepaalt u wie bij uw overlijden de uitkering ontvangt. Deze persoon/personen zijn de begunstigden. U kunt de begunstigden later veranderen. Is uw overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan uw hypotheek (ofwel: verpand)? Dan ontvangt meestal de hypotheekverstrekker direct de uitkering.

 • Kunnen de nabestaanden de uitkering van het Risico Plan in termijnen ontvangen?

  Nee, de uitkering van het verzekerde kapitaal uit het Risico Plan ontvangen de nabestaanden in een keer.

 • Als ik mijn Risico Plan eerder stop, ontvang ik dan de opgebouwde waarde?

  Nee. Wij hebben ervoor gekozen om de premie van het Risico Plan zo laag mogelijk te houden. Daarom bouwt u geen waarde op in de verzekering. Dit betekent dat als u eerder stopt met de verzekering, dat u de betaalde premies niet (deels) terug krijgt.

 • Ik heb al een Risico Plan. Kan ik alsnog in aanmerking komen voor niet-rokerkorting als ik gestopt ben met roken?

  Nee, dit gaat helaas niet.

 • Hoeveel premie betaal ik?

  De premie blijft de gehele looptijd gelijk, tenzij u iets wijzigt. Dan kan de premie veranderen. Bijvoorbeeld als u het verzekerde bedrag wijzigt of de termijn hoe lang de verzekering loopt. Wijzigt u alleen de begunstiging? Dan verandert er niets in de premie.

 • Moet ik premie betalen als de verzekerde is overleden?

  Als de verzekerde is overleden, keert de verzekering uit. Hiermee stopt de verzekering en hoeft er dus ook geen premie meer worden betaald.

Vind een financieel adviseur

bij u in de buurt

Vind een adviseur

Direct regelen

Uw verzekering

Naar boven