Erasmus Leven Pensioen Inkomens Plan

Let op! Dit product kon u in het verleden afsluiten bij Erasmus Leven, onderdeel van Delta Lloyd. Op dit moment is dit niet meer mogelijk. Hebt u een Pensioen Inkomens Plan? Op deze pagina vindt u meer informatie over uw verzekering.

Voorwaarden en documenten

Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden en documenten die bij het Pensioen Inkomens Plan horen. Welke voorwaarden voor u van toepassing zijn, ziet u op uw polisblad.

Vragen over het Pensioen Inkomens Plan

Vind uw antwoord bij de veelgestelde vragen

 • Wanneer ontvang ik de betaling van mijn pensioen?

  Informatie over de betaling van uw pensioen vindt u hier.

 • De 1e of 2e verzekerde op de polis is overleden. Wat moet ik doen?

  Allereerst wensen wij u veel sterkte met het verlies. U kunt het overlijden het eenvoudigst melden via dit online formulier. U kunt het overlijden ook via uw verzekeringsadviseur doorgeven. 


 • Wat is mijn AOW-gerechtigde leeftijd?

  Vroeger kreeg iedereen AOW vanaf leeftijd 65. Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. De leeftijd waarop u AOW krijgt is afhankelijk van uw geboortedatum. In 2015 is het 65 jaar 3 maanden. In 2019 zal de AOW-leeftijd 66 jaar zijn en in 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Daarna zal men de AOW-leeftijd mee laten stijgen met de gemiddelde levensverwachting. U kunt uw AOW-leeftijd zelf berekenen via de Rijksoverheid.

  Hoogte AOW-uitkering afhankelijk van uw situatie
  De hoogte van uw AOW is afhankelijk van uw situatie. Mensen die samenleven (dus ook echtgenoten) krijgen een lagere uitkering dan iemand die alleen woont.

 • Wat is een 'hoog-laag' pensioen?

  U heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een hoog-laag uitkering. Dat betekent dat u gedurende de eerste aantal jaren een hogere pensioenuitkering kunt krijgen dan daarna.
  De verhouding van het hoog-laag pensioen moet minimaal 100:75 zijn. Dat wil zeggen dat de laagste uitkering minimaal 75% moet zijn van de hoogste uitkering.

  Voorbeeld hoog-laag pensioen
  Een man van 65 jaar heeft een pensioenverzekering met een kapitaal van € 100.000. Hij maakt een vergelijking voor een levenslang pensioen en ziet dat de uitkering voor hem € 363 per maand levenslang is. Als hij komt te overlijden ontvangt zijn echtgenote hier de rest van haar leven 70% van.
  Hij wil ook een berekening voor een hoog-laag pensioen van 10 jaar. Als hij zijn pensioen op die manier laat uitkeren ziet het er als volgt uit:
  Hij ontvangt dan 10 jaar lang iedere maand € 424. En na deze 10 jaar daalt het bedrag naar € 318. Dus eerst is de uitkering 100% en daarna daalt deze naar 75%. Als hij komt te overlijden ontvangt zijn vrouw altijd 70% van de afgesproken uitkeringen.

 • Wat is 'uitruil' van pensioen?

  Op de pensioendatum kunt u kiezen om pensioen uit te ruilen. Dit betekent dat u kunt kiezen om geen nabestaandenuitkering mee te verzekeren, waardoor het ouderdomspensioen hoger wordt.
  Het gevolg hiervan is dat de overblijvende partner geen uitkering meer krijgt als de gepensioneerde overlijdt. U kiest dus voor een Direct Ingaande Pensioen op één leven. Uw partner moet wel akkoord gaan met uitruil van nabestaandenpensioen.

 • Wat is een 'nabestaandenpensioen'?

  Een goede pensioenregeling bestaat uit twee elementen. Er wordt een oudedagspensioen opgebouwd voor de werknemer en er is een dekking voor de partner als de werknemer tijdens de opbouwperiode of na pensionering overlijdt. Dit laatste is een nabestaandenpensioen. Standaard is het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen.

 • Hoe wordt mijn pensioen belast?

  De verzekeraar die u maandelijks pensioen uitkeert, is verplicht om over iedere uitkering loonbelasting in te houden. Hierbij gaat men uit van de zogenaamde groene tabellen. Uiteindelijk rekent u af op basis van de inkomstenbelasting.

 • Hoe hebben wij de hoogte van uw uitkering berekend?

  De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de hoogte van de koopsom, de rentestand en uw leeftijd. Als uw partner meeverzekerd wordt, is ook zijn/haar leeftijd van belang. Ook de keuze voor hogere uitkeringen in de eerste jaren of als u kiest voor een stijgende uitkering, beïnvloeden de hoogte.
  Let op: de rentestand wordt bepaald op het moment dat u het Pensioen Inkomens Plan afsluit. Tijdens de looptijd van het Pensioen Inkomens Plan kan dit niet meer aangepast worden. Dus als de rente daarna stijgt, dan stijgt uw uitkering daardoor niet. Maar andersom geldt dat ook: als de rente daarna daalt, dan blijft uw uitkering ook gelijk.

Vind een financieel adviseur

bij u in de buurt

Vind een adviseur

Direct regelen

Uw verzekering

Naar boven