Erasmus Leven Lijfrente Inkomens Plan

Let op! Dit product kon u in het verleden afsluiten bij Erasmus Leven, onderdeel van Delta Lloyd. Op dit moment is dit niet meer mogelijk. Hebt u een Lijfrente Inkomens plan? Op deze pagina vindt u meer informatie over uw verzekering.

Flexibele direct ingaande lijfrente

Het Lijfrente Inkomens Plan is een traditionele uitkerende lijfrenteverzekering. Hiermee regelt u directe uitkeringen van uw opgebouwde lijfrentekapitaal. De uitkeringen zijn gegarandeerd en zijn tijdelijk of levenslang.

Voorwaarden en documenten

Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden en documenten die bij het Lijfrente Inkomens Plan horen. Welke voorwaarden voor u van toepassing zijn, ziet u op uw polisblad.

Vragen over het Lijfrente Inkomens Plan

Vind uw antwoord bij de veelgestelde vragen

 • Wanneer ontvang ik de betaling van mijn lijfrente?

  Informatie over de betaling van uw pensioen vindt u hier.


 • Wanneer heb ik een nieuw regime lijfrente en wat betekent dit?

  Verzekeringen afgesloten na 16 oktober 1990 (premiepolis) of 1 januari 1992 ('losse' koopsompolis) vallen onder het nieuwe belastingregime: voor deze polissen gelden veel strakkere fiscale regels dan voor het oude regime. Je mag het kapitaal niet ineens laten uitkeren, of doorschuiven naar de kinderen. Ook is bij ingang van dit regime de hoogte van de aftrek sterk aan banden gelegd. Je kunt deze verlengen of een direct ingaande lijfrente aankopen (laten uitkeren).

  Verzekeringen vanaf 1 januari 2001 hebben te maken met een verdere beperking van de fiscale aftrekmogelijkheden. Er geldt dat jaar een basisaftrek van ruim 2.200 gulden. Daarboven is er alleen aftrek mogelijk voor mensen die de afgelopen 7 jaar de basisaftrek niet hebben benut, of een aantoonbaar pensioentekort hebben.

  Vanaf 1 januari 2003 worden de fiscale aftrekmogelijkheden nog verder ingekort, dit kan alleen nog voor mensen met een aantoonbaar pensioentekort. De basisaftrek vervalt.

  Op 1 januari 2008 wordt banksparen geïntroduceerd. Tegelijkertijd is voor fiscaal jaar 2008 de premiegrondslag voor de aftrek van de belasting verlaagd tot maximaal €104.806, en op Prinsjesdag weer verhoogd tot maximaal €153.221. In 2009 is deze grens op maximaal €155.827 gesteld.

  Sinds 1 januari 2014 kun je minder aftrekken voor lijfrentes. Wil je weten hoeveel je kunt aftrekken? Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. 

 • Wanneer heb ik een oud regime lijfrente en wat betekent dit?

  Premieverzekeringen afgesloten vóór 16 oktober 1990 en 'losse' koopsomverzekeringen van voor 1 januari 1992 zijn zogeheten oud-regime verzekeringen. Met deze verzekeringen heb je grotere vrijheden dan met die van na die tijd. Er zijn allerlei fiscale constructies mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld:

  • In één keer contant laten uitkeren, aan jezelf of je partner. De uitkering wordt dan ineens progressief belast.
  • Verlengen, ofwel verschuiven van de einddatum van de verzekering. Hierbij blijft het oud-regime van kracht.
  • Schenken aan kinderen of kleinkinderen.
  • Een direct ingaande lijfrente aankopen.
  • Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

 • Op het polisblad staat een ander bedrag aan uitkering dan dat ik op mijn rekening heb ontvangen?

  Op het polisblad wordt het bruto bedrag vermeld. Over dit bedrag moet nog belasting betaald worden. Delta Lloyd is inhoudingsplichtig. Dit betekent dat wij loonbelasting en premies volksverzekeringen op uw uitkering moeten inhouden. U ontvangt jaarlijks een jaaropgave waarmee u uw belastingopgave kunt doen.

 • De 1e of 2e verzekerde op de polis is overleden. Wat moet ik doen?

  Allereerst wensen wij u veel sterkte met het verlies. U kunt het overlijden het eenvoudigst melden via dit online formulier. U kunt het overlijden ook via uw verzekeringsadviseur doorgeven. 


 • Kan ik het Lijfrente Inkomens Plan eerder stoppen?

  U kunt de verzekering niet eerder stoppen. Als de uitkering eenmaal is ingegaan, dan loopt deze door volgens de afspraken die u heeft gemaakt.

 • Waarom staat er geen einddatum op de specificatie?

  Het klopt dat er geen einddatum op de specificatie staat. De einddatum vindt u op uw polisblad.

 • Hoe hebben wij de hoogte van uw uitkering berekend?

  De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de hoogte van de koopsom, de rentestand, uw leeftijd en de looptijd van de verzekering. Als uw partner meeverzekerd wordt, is ook zijn/haar leeftijd van belang. Ook als u kiest voor een stijgende uitkering en/of dat de uitkering na uw overlijden overgaat naar uw partner, beïnvloedt dit de hoogte.

  Let op: de rentestand is bepaald op het moment dat u het Lijfrente Inkomens Plan afsluit. Tijdens de looptijd van het Lijfrente Inkomens Plan kan dit niet meer aangepast worden. Dus als de rente daarna stijgt, dan stijgt uw uitkering daardoor niet. Maar andersom geldt dat ook: als de rente daarna daalt, dan blijft uw uitkering ook gelijk.

Vind een financieel adviseur

bij u in de buurt

Vind een adviseur

Direct regelen

Uw verzekering

Naar boven