Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarmee u zich verzekert tegen een bepaald risico. Bijvoorbeeld het risico op overlijden of het risico om arbeidsongeschikt te worden. Daarnaast belegt u in een of meerdere beleggingsfondsen. Zo bouwt u vermogen op.

Het vermogen bestaat uit beleggingen zoals aandelen of obligaties. Deze beleggingseenheden noemen wij participaties. Hoeveel vermogen u precies opbouwt, hangt af van de prestaties van uw beleggingsfondsen. Vooraf weet u dus niet hoeveel vermogen u krijgt op de einddatum van de verzekering. 

afb - video 200x110 - beleggingsverzekering uitleg

Beleggingsverzekering uitgelegd in 3 minuten

Doel van uw beleggingsverzekering

U kunt uw beleggingsverzekering voor verschillende doelen gebruiken:

 • U gebruikt het opgebouwde bedrag om uw hypotheeklening terug te betalen (aflossen).
 • U bouwt een bedrag op om later op vaste momenten te laten uitkeren, bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen.
 • U gebruikt de verzekering om vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld voor de studie van uw kind of als spaarpotje voor later.

Inloggen Mijn Delta Lloyd

Bekijk uw verzekering

Vind een adviseur

Voor persoonlijk financieel advies

Vind een adviseur

Service & Contact levensverzekering

Handig zaken regelen en contactinformatie

Service & Contact levensverzekering

Soorten beleggingsverzekeringen

Delta Lloyd heeft in het verleden deze beleggingsverzekeringen aangeboden:

Dekkingen

Hebt u bij uw beleggingsverzekering een aanvullende verzekering afgesloten? Bekijk dan hier de dekking die hiervoor geldt.

Overlijdensrisicoverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hebt u een overlijdensrisicoverzekering afgesloten met uw belegginsverzekering? Dan zijn er vier soorten dekkingen mogelijk:

 • De opgebouwde waarde samen met een gegarandeerd minimumbedrag
  Bij overlijden ontvangen de nabestaanden de opgebouwde waarde samen met een vooraf gegarandeerd minimumbedrag. 
 • 110% van de opgebouwde waarde met een gegarandeerd minimumbedrag  
  Bij overlijden ontvangen de nabestaanden 110% van de opgebouwde waarde, met een vooraf gegarandeerd minimumbedrag. 
 • 110 procent van de opgebouwde waarde 
  De nabestaanden ontvangen 110 procent van de waarde van de participaties op het moment van overlijden.
 • 90 procent van de opgebouwde waarde 
  De nabestaanden ontvangen 90 procent van de waarde van de participaties op het moment van overlijden.


Hebt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten met uw beleggingsverzekering? En raakt u arbeidsongeschikt?


 • Dan betaalt Delta Lloyd het deel van de premie dat u niet meer kunt betalen. 
 • U blijft gewoon vermogen opbouwen.
 • Op de einddatum ontvangt u de opgebouwde waarde of het afgesproken garantiekapitaal.
 • Hebt u ook een verzekerde rente afgesproken? Dan ontvangt u op vaste momenten een uitkering van ons.


Garantieregeling

Hebt u bij uw beleggingsverzekering een garantieregeling gekozen? Dan zijn er twee soorten garanties:

 • Garantiekapitaal
  Op de einddatum ontvangt u minimaal het bedrag dat wij vooraf hebben afgesproken.
 • Garantierendement
  Op de einddatum ontvangt u minimaal een vooraf afgesproken rendement. Bijvoorbeeld 2%, 3% of 4%. Dit rendement krijgt u over het vermogen dat u hebt opgebouwd. 
Let op! Past u iets aan in uw beleggingsverzekering? Of zet u uw beleggingsverzekering om naar een ander product zoals Banksparen? Dan kan uw garantie vervallen. Laat u daarom goed adviseren of het verstandig is om uw beleggingsverzekering aan te passen of om te zetten.

Vind een adviseur

Inleg

U betaalt voor een beleggingsverzekering een inleg. Dit kan op verschillende manieren, zoals:

 • Koopsom: u betaalt één keer op het moment dat u de verzekering afsluit. 
 • Periodiek betalen: u betaalt op vaste momenten een bedrag, bijvoorbeeld elke maand.
 • Initiële koopsom: u betaalt één keer een bedrag als u de verzekering afsluit en u betaalt daarnaast op vaste momenten een bedrag.
 • Tussentijdse koopsom: u betaalt tussendoor een extra bedrag. 

Wat gebeurt er met uw inleg?

 • Wij kopen van uw inleg participaties (beleggingseenheden) voor u.
 • Wij houden de verzekeringskosten in. De verzekeringskosten bestaan uit:
  - Eerste kosten: de kosten voor het afsluiten van de verzekering. Dit zijn kosten voor administratie, verkoop, reclame en de ontwikkeling van het product. 
  - Doorlopende kosten: kosten die u tijdens de hele looptijd van uw verzekering moet betalen, bijvoorbeeld incassokosten en het beheer van uw verzekering.
 • Wij houden kosten in voor de adviseur die bemiddelt bij vragen en aanpassingen van uw verzekering. Zolang uw verzekering loopt, houden wij van uw inleg deze doorlopende kosten in. Dit noemen wij provisiekosten.
 • Wij houden elk jaar een bedrag in voor de fondskosten. Dit zijn de lopende kosten van de fondsbeheerder. Deze kosten zijn al in de koers verwerkt. De kosten zijn een percentage van het totale vermogen dat u op dat moment hebt. 
U ontvangt ieder jaar een Kosten- waardeoverzicht met uw kosten en opgebouwd vermogen. Dit overzicht heet ook wel Model 3 de Ruiter. 


Kenmerken en risico’s

Kenmerken van een beleggingsverzekering

 • U verzekert bepaalde financiële risico’s, zoals het risico op overlijden of het risico om arbeidsongeschikt te worden.
 • U bouwt vermogen op door te beleggen in beleggingsfondsen.
 • U bepaalt zelf in welke fondsen u belegt. 
 • U bepaalt in overleg hoe lang de verzekering loopt: bijvoorbeeld 30 jaar zodat u met het geld (een deel van) uw hypotheeklening kunt terugbetalen.
 • Het uiteindelijke bedrag dat u opbouwt is onbekend.


Soorten beleggingsfondsen

U kunt in verschillende soorten fondsen beleggen:

 • Aandelenfondsen
 • Obligatiefondsen
 • Mixfondsen
 • Vastgoedfondsen
 • Spaarfondsen

Risico’s van een beleggingsverzekering

Beleggen is niet zonder risico. De koersen kunnen dalen of stijgen. Vooraf weet u niet of u vermogen opbouwt en hoeveel u uiteindelijk krijgt. Voor meer zekerheid kunt u kiezen voor een garantieregeling. Wij spreken dan vooraf een minimumbedrag (garantiekapitaal) of minimumrendement af dat u op de einddatum krijgt.

De grootste risico’s van een beleggingsverzekering zijn het inteereffect en het hefboomeffect. 

Rendement

Rendement is de opbrengst van uw participaties. Het rendement hangt af van de koers. Wanneer de koersen stijgen of dalen, stijgt of daalt uw rendement mee. Pas op de einddatum weet u wat uw uiteindelijke rendement over de hele looptijd is.

In uw Kosten- en waardeoverzicht ziet u welke waarde u mogelijk kunt behalen bij verschillende rendementen. Wij gaan bij de berekening altijd uit van de werkelijke waarde van uw participaties op het moment dat wij het overzicht maken. Wij gebruiken de rendementspercentages die wettelijk zijn afgesproken:

 • Het 4% bruto voorbeeldkapitaal
  Wij berekenen 4% bruto rendement per jaar voor elk van uw fondsen. In die 4% is nog geen rekening gehouden met de fondskosten. In het voorbeeldkapitaal dat u ziet op uw Kosten- en waardeoverzicht hebben wij de fondskosten verwerkt.

 • Het pessimistisch voorbeeldkapitaal
  Er bestaan wettelijke rendementstabellen voor een pessimistische ontwikkeling van de financiële markten. Ieder beleggingsfonds valt in een bepaalde beleggingscategorie. Bij elke categorie hoort een pessimistisch rendementspercentage. Dit percentage is gekoppeld aan de restduur van uw verzekering. Wij gebruiken dit percentage om het voorbeeldkapitaal mee te berekenen.

 • Het historisch voorbeeldkapitaal
  Bij dit voorbeeldkapitaal gaan wij ervan uit dat de financiële markten zich ontwikkelen vergelijkbaar met het verleden. Wij kijken naar het gemiddelde fondsrendement in de laatste 20 jaar en passen dit toe op de toekomst. Bestaat een fonds langer dan 4 jaar, maar korter dan 20? Dan vullen wij het behaalde rendement aan met een percentage dat in de wet is bepaald. Bestaat een fonds 4 jaar of korter? Dan gebruiken wij alleen het wettelijke rendementspercentage.

Fiscale jaaropgave

Valt uw beleggingsverzekering in box 3 van de Belastingdienst? Dan krijgt u elk jaar een overzicht van de waarde van uw beleggingsverzekering. U krijgt deze opgave elk jaar vóór 1 maart. De waarde gaat altijd over het voorgaande jaar. U hebt het overzicht van de fiscale waarde nodig wanneer u aangifte inkomstenbelasting doet of wanneer u toeslagen aanvraagt bij de Belastingdienst.

Box 3 Belastingdienst

Wij geven elk jaar de fiscale waarde van uw beleggingsverzekering (box 3) op 1 januari van het vorige jaar door aan de Belastingdienst. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij berekenen de waarde volgens de richtlijnen van de Belastingdienst. Let op: de fiscale waarde van uw beleggingsverzekering kan anders zijn dan de waarde die in het Kosten- en waardeoverzicht van uw beleggingsverzekering staat.

Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen

Wilt u geen hersteladvies van een adviseur of verzekeraar? Maar wilt u wel (nog) een hersteladvies voor uw beleggingsverzekering ontvangen? Dan kunt u sinds juli 2016 ook terecht bij het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen. Dit is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Het loket geeft zelfstandig hersteladvies aan klanten met een lopende beleggingsverzekering.

Website Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen
Naar boven