Kritische vragen

Kritische vragen die u helpen de juiste keuzes te maken over het verzekeren van uw zorg.

Is een zorgverzekering met de laagste premie de beste keuze voor mij?

Kiest u een zorgverzekering met de laagste premie? Dan wil dat niet zeggen dat u ook altijd beter uit bent. Mogelijk zijn de voorwaarden minder gunstig, of krijgt u minder service. Let op de volgende zaken als u zorgverzekeringen vergelijkt:

 • Kunt u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat?
 • Hoe kunt u uw verzekeraar bereiken? Alleen via internet of e-mail? Of kunt u bij vragen ook even bellen?
 • Bedenk vooraf wat u belangrijk vindt om te verzekeren. Vallen deze zaken onder de basisverzekering of onder de aanvullende verzekering? De dekking van de basisverzekering is bij elke verzekeraar gelijk. Maar de aanvullende verzekeringen verschillen.
 • Controleer in de voorwaarden of u te maken krijgt met wachttijden. Dat betekent dat uw nieuwe verzekering bepaalde kosten nog niet vergoedt. U moet bij sommige verzekeraars bijvoorbeeld zes maanden wachten voor u naar een fysiotherapeut, orthodontist enzovoort mag.

Is een aanvullende verzekering echt nodig?

Door bezuinigingen van de overheid zijn er steeds meer vergoedingen uit de basisverzekering gehaald. Kijk dus goed of basisverzekering nog bij uw situatie past. Soms is het beter om ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Een paar voorbeelden.

U gaat op vakantie naar het buitenland en hebt eerste hulp nodig.

De basisverzekering vergoedt voor spoedeisende zorg alleen het marktconforme tarief zoals dat in Nederland geldt. Het marktconforme tarief is het bedrag dat in Nederland redelijk en gebruikelijk is voor een bepaalde behandeling. Maar vaak is de zorg in het buitenland duurder. Zonder aanvullende verzekering krijgt u dan een rekening voor de extra kosten. Helaas kan die rekening hoog zijn. Veel verzekeraars bieden een aanvullende verzekering die deze kosten vergoedt.

U sport veel.

Dan kan een aanvullende verzekering voor fysiotherapie erg handig zijn. In de basisverzekering betaalt u namelijk de eerste 21 behandelingen zelf. En daarna vergoedt de basisverzekering fysiotherapie alleen als u een indicatie hebt die voorkomt op de lijst van indicaties. Een indicatie is een verklaring van uw arts dat u bepaalde zorg nodig hebt. Deze lijst met indicaties is opgesteld door de overheid. Een aanvullende verzekering vergoedt fysiotherapie voor aandoeningen die niet op de lijst vermeld staan.

U hebt kinderen die misschien een beugel moeten.

Dan is een aanvullende verzekering voor orthodontie een goede keuze. De basisverzekering vergoedt deze kosten namelijk niet.

Accepteren zorgverzekeraars iedereen?

In Nederland is iedereen verplicht een basisverzekering af te sluiten. Een zorgverzekeraar mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand.
Bij een aanvullende verzekering kan een verzekeraar wel voorwaarden stellen. Sommige verzekeraars vragen vooraf een gezondheidsverklaring aan u. Ook hebben sommige verzekeraars aanvullende verzekeringen voor specifieke doelgroepen. Zoals studenten of mensen met een hogere opleiding.

Let op
Heeft uw verzekeraar uw zorgverzekering beëindigd vanwege fraude of omdat u de premie niet betaalde? Dan mag de verzekeraar u daarna vijf jaar lang een verzekering weigeren. Maar andere verzekeraars zijn nog wel verplicht om u te accepteren. U kunt dan dus de verzekering bij een andere verzekeraar aanvragen.

Mag een verzekeraar weigeren om mijn behandeling te vergoeden?

Ja, dat mag. Verzekeraars spreken met ziekenhuizen af welke operaties ze mogen uitvoeren. Ze maken alleen afspraken met ziekenhuizen die voldoende kwaliteit bieden. Zo verhogen zij de kwaliteit van de zorg.
Blijft een ziekenhuis een behandeling uitvoeren die de verzekeraar niet heeft goedgekeurd? Dan kan uw zorgverzekeraar u adviseren om niet meer naar dat ziekenhuis te gaan.

Een restitutie- of naturaverzekering
Hebt u een restitutieverzekering, dan mag u zelf weten naar welke zorgverlener u gaat. Bij een naturaverzekering wordt alleen de zorg vergoed van de zorgverlener waar uw verzekeraar afspraken mee gemaakt heeft. Hebt u een naturaverzekering en gaat u naar een zorgverlener waar uw verzekeraar geen afspraken mee heeft? Dan moet u de kosten gedeeltelijk zelf betalen. Bekijk daarom goed met welke ziekenhuizen uw verzekeraar afspraken heeft gemaakt.

Kan ik mijn verzekering tussentijds wijzigen?

Een zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. In bepaalde situaties mag u tussendoor overstappen.

Een nieuwe baan
Bent u nu collectief verzekerd en verandert u van werkgever? Als uw nieuwe werkgever een collectief contract met een andere verzekeraar heeft, mag u tussentijds overstappen naar deze andere verzekeraar. Dat geldt ook voor uw gezin.

Achttiende verjaardag
Tot aan de achttiende verjaardag is uw kind gratis meeverzekerd op de zorgverzekering van u of uw partner. Vanaf de achttiende verjaardag heeft uw kind een eigen zorgverzekering nodig en moet u of uw kind premie betalen. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Uw kind sluit zelf een eigen zorgverzekering af en kan op dat moment ook overstappen naar een andere verzekeraar.
 • U verzekert uw kind mee op uw eigen zorgverzekering en betaalt daarvoor een maandpremie.

Scheiding
Bent u (collectief) meeverzekerd op de zorgverzekering van uw partner en gaat u scheiden? Dan kunt u uw eigen zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar afsluiten. Op 1 januari van het volgende jaar mag u overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Mijn kind wordt achttien, wat gebeurt er met de verzekering?

Tot aan de achttiende verjaardag is uw kind gratis meeverzekerd op uw zorgverzekering. Vanaf de achttiende verjaardag van uw kind zijn er twee mogelijkheden:

 • Uw kind sluit zelf een zorgverzekering af en kan dus overstappen naar een andere verzekeraar.
 • U verzekert uw kind mee op uw eigen zorgverzekering en betaalt daarvoor een maandpremie.

Tip! Vergelijk verschillende zorgverzekeringen. Veel zorgverzekeraars hebben naast de basisverzekering een aanvullende verzekering speciaal voor jongeren. Maar let op: deze aanvullende verzekeringen zijn goedkoper, omdat ze minder vergoeden.

Wat is het verschil tussen het verplicht eigen risico en de eigen bijdrage?

Het verplicht eigen risico en de eigen bijdrage gelden beiden voor de basisverzekering. De overheid bepaalt de hoogte van het verplicht eigen risico. 

Het verplicht eigen risico geldt niet voor:

 • Kinderen tot achttien jaar
 • Bezoek aan de huisarts
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Na-controles van nier- of leverdonoren
 • Ketenzorg (bij ketenzorg stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze u het beste kunnen behandelen)
 • Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging
 • Reiskosten gemaakt door donor voor transplantatie
 • Zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt
De eigen bijdrage
Naast het eigen risico betaalt u soms een eigen bijdrage voor zorg die de basisverzekering niet volledig vergoedt. Dit geldt bijvoorbeeld voor hulpmiddelen, bevalling en kraamzorg. De eigen bijdrage is voor iedereen gelijk.

Tip! Ga na of er een eigen bijdrage geldt voor de zorg die voor u belangrijk is. Misschien kunt u een aanvullende verzekering afsluiten die de eigen bijdrage vergoedt.

Moet ik een tandartsverzekering voor mijn kind afsluiten?

De basisverzekering vergoedt reguliere mondzorg voor kinderen tot achttien jaar, bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts. Heeft uw kind een beugel nodig? Dan is daarvoor een aanvullende verzekering nodig. Delta Lloyd biedt een aantal aanvullende verzekeringen met een vergoeding voor orthodontie. Een van de ouders sluit een aanvullende verzekering af. Een kind tot achttien jaar maakt dan gebruik van de hoogste aanvullende verzekering van de ouders. Het kind betaalt geen premie.

Wat is het verschil tussen een restitutieverzekering en een naturaverzekering?

Restitutieverzekering
Bij een restitutieverzekering hebt u meer vrijheid om zelf te kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Gaat u naar een zorgverlener met wie uw verzekeraar afspraken heeft gemaakt? Dan krijgt u alle kosten vergoed. Gaat u naar een zorgverlener met wie uw verzekeraar geen afspraak heeft? Dan kan er een maximale vergoeding gelden. Bij Delta Lloyd krijgt u honderd procent vergoed onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Naturaverzekering
Een naturaverzekering vergoedt de kosten alleen volledig als u kiest voor gecontracteerde zorgverleners. Dat zijn de zorgverleners met wie uw verzekeraar afspraken heeft gemaakt. Deze zorgverlener stuurt zijn rekening rechtstreeks naar uw verzekeraar. Gaat u naar een zorgverlener met wie uw verzekeraar geen afspraak heeft? Dan betaal u altijd een deel zelf. 

Tip! Op de website van uw verzekeraar ziet u of uw zorgverlener een contract heeft met uw verzekeraar.

U bent voor het eerst verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Wanneer moet u dat doen?

Binnen vier maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht moet u een zorgverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan krijgt u een boete.