Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden zijn samengegaan. Sinds 1 januari 2018 bundelen wij onze kennis, ervaring en ondernemerschap. Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn. Wij helpen u graag verder op de site van Nationale-Nederlanden voor het openen van een gouden handdruk spaarrekening.

Heeft u al een Gouden Handdruk Spaarrekening?  
Via Mijn Delta Lloyd in E-bankieren vindt u de belangrijkste gegevens van uw rekening. Voorwaarden en andere informatie over uw rekening vindt u hieronder op deze pagina. Wilt u iets wijzigen of is uw situatie veranderd? Regel het eenvoudig zelf of neem contact op met uw adviseur

Wat is de Gouden Handdruk Spaarrekening?

Hebt u voor 1 januari 2014 een ontslagvergoeding gekregen of toegezegd gekregen? En hebt u dit geld opzijgezet op een bankspaarrekening, in een gouden handdrukverzekering of Stamrecht BV? Dan kunt u dit geld storten op de Gouden Handdruk Spaarrekening.

Met de Gouden Handdruk Spaarrekening bouwt u vermogen op voor later. Uw vermogen groeit verder door een aantrekkelijke variabele of vaste spaarrente. Op de einddatum zet u het opgebouwde geld om in een uitkering. U hoeft uw ontslagvergoeding niet op te geven als inkomsten bij uw belastingaangifte.

U kunt uw ontslagvergoeding laten groeien door te sparen met een variabele rente. Of zet uw geld voor langere tijd vast in een deposito en ontvang een vaste rente.

Bereken uw rendement

Vind een financieel adviseur

Bij u in de buurt

Wanneer is de Gouden Handdruk Spaarrekening geschikt voor u?

 • U wilt uw ontslagvergoeding uit 2013 of eerder laten doorgroeien.
 • U wilt de waarde overdragen van een andere gouden handdrukverzekering, –rekening of Stamrecht BV en laten doorgroeien.
 • U bent minimaal 18 jaar oud.
 • U bent niet ouder dan uw AOW-leeftijd min 1 jaar.

Wanneer is de Gouden Handdruk Spaarrekening niet geschikt?

 • U hebt een ontslagvergoeding gekregen ná 1 januari 2014. U kunt deze ontslagvergoeding niet storten op de Gouden Handdruk Spaarrekening.
 • U hebt een ontslagvergoeding gekregen voor 1 januari 2014, maar hebt deze niet gestort in een gouden handdrukverzekering, –rekening of Stamrecht BV.
 • U wilt lijfrente opbouwen.
 • Uw geld komt uit een lijfrenteregeling of pensioenregeling.

Kenmerken Gouden Handdruk Spaarrekening

 • Opbouwen tot uw AOW-leeftijd
  U mag doorsparen tot 31 december van het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Voor het einde van dat jaar moet u een uitkering regelen, bijvoorbeeld via de Gouden Handdruk Oogstrekening.
 • Geen minimuminleg
  Er is geen minimuminleg om een Gouden Handdruk Spaarrekening te openen.
 • Geblokkeerde rekening
  De Gouden Handdruk Spaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening. U kunt niet tussendoor geld inleggen of een deel opnemen.
 • Geen extra stortingen
  U kunt alleen uw ontslagvergoeding (plus opgebouwde rente) storten op de Gouden Handdruk Spaarrekening. U kunt geen ander geld inleggen.
 • Uitkering naar nabestaanden
  Als u overlijdt gaat uw opgebouwde geld standaard naar uw nabestaanden. U hebt hiervoor geen overlijdensrisicoverzekering nodig.
 • Eén rekeninghouder
  De rekening staat op naam van één persoon. Het mag geen en/of rekening zijn en de rekening mag niet op naam van een bedrijf staan.
 • Online inzicht
  U beheert uw ontslagvergoeding gemakkelijk via E-bankieren en/of de Delta Lloyd Bank App. Open bijvoorbeeld gemakkelijk zelf een deposito.
 • Niet verpanden of overdragen
  U mag de Gouden Handdruk Spaarrekening niet verpanden of overdragen.
 • Voorwaarden aanpassen
  Wij mogen tussentijds de kosten of voorwaarden veranderen. Bent u het niet eens met de aanpassing? Dan kunt u de waarde overdragen naar een andere verzekeraar of bank.
 • Mogelijk belastingvoordeel
  Uw ontslagvergoeding hoeft u niet als inkomsten op te geven bij de belastingaangifte in het jaar dat u het ontvangt. Ook betaalt u geen vermogensbelasting.
 • Depositogarantiestelsel
  Uw spaargeld is beschermd door het depositogarantiestelsel [PDF] . Gaat Nationale-Nederlanden Bank N.V. faillietDelta Lloyd Bank en OHRA Bank zijn onderdeel van Nationale-Nederlanden Bank N.V. Heeft u spaargeld bij OHRA, Delta Lloyd en/of Nationale-Nederlanden? Dan geldt er een maximale garantie van € 100.000,- per persoon voor het totale spaarbedrag dat u bij deze banken samen heeft. ? Dan krijgt u tot € 100.000,- terug.

Risico’s Gouden Handdruk Spaarrekening

 1. Lager eindbedrag
  Uw eindbedrag kan lager uitvallen dan u hoopte. Bijvoorbeeld als de gemiddelde variabele spaarrente lager is dan waar u op rekende.
 2. Aangepaste belastingregels
  Belastingregels kunnen veranderen in de toekomst. Dit kan gevolgen hebben voor uw spaargeld of uitkering.

Kosten op een rij

Kosten

Sparen met variabele rente

Sparen met vaste rente (deposito)

Stopzetten voor de einddatum

 • Geen kosten.
 • Stopt u binnen veertien dagen na de startdatum? Dan betaalt u €100,-.
 • Stopt u binnen veertien dagen na de startdatum? Dan betaalt u €100,-.
 • U betaalt altijd €50,- per deposito dat u stopt. Soms moet u een extra bedrag betalen. Dit hangt af van de startdatum en de rentestand.

Overstappen

Wilt u (gedeeltelijk) overstappen naar een andere aanbieder? Dan geldt er een minimum bedrag dat u moet verplaatsen. Ook kunnen wij kosten in rekening brengen.

Verhuizen naar buitenland

In sommige gevallen zeggen wij uw rekening op. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

Rekening stopzetten

U moet uw geld omzetten in een Gouden Handdruk Uitkering. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.


Bekijk voor een volledig overzicht van de kosten het Fonds- en Tarievenoverzicht [PDF] .


Belasting

Op de Gouden Handdruk Spaarrekening mag u uw ontslagvergoeding uit 2013 of eerderIs de ontslagvergoeding toegekend voor 1 januari 1995? En wilt u de waarde overdragen vanuit een andere bank, verzekeraar of eigen stamrecht BV? Dan valt u niet meer onder de oude belastingregime. Dit kan nadelig zijn voor u. storten. U hoeft uw ontslagvergoeding niet op te geven als inkomsten bij uw belastingaangifte. Zo betaalt u geen inkomstenbelasting terwijl uw ontslagvergoeding doorgroeit. Wanneer u de ontslagvergoeding laat uitbetalen, moet u belasting betalen.

In een keer laten uitbetalen (afkopen)

U kunt uw geld in een keer te laten uitbetalen. Dit heet afkopen. U betaalt dan loonbelasting en in sommige gevallen premies voor de Zorgverzekeringswet.

Risico’s van afkopen zijn:

 • U krijgt in een keer een groter bedrag op uw rekening. Het is mogelijk dat u daardoor in een hogere belastingschaal komt voor de inkomstenbelasting. U moet dan meer belasting betalen.
 • Krijgt u toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag? Misschien krijgt u minder of geen toeslagen (meer) omdat u ineens veel geld bezit.

Laat u goed adviseren over de gevolgen van afkopen voor uw persoonlijke situatie. Neem contact op met uw financieel adviseur of zoek een adviseur bij u in de buurt:

Vind een adviseur

Nabestaandenuitkering bij overlijden

Als u overlijdt moeten uw nabestaanden een Gouden Handdruk Uitkering kopen van het geld.

In de wet staat dat de uitkering eerst naar uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner gaat.

 • Hebt u geen echtgenoot of geregistreerd partner (meer)? Dan gaat de uitkering naar de persoon met wie u samenwoonde op het moment van uw overlijden en met wie u geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijnUw vader, moeder, (klein)kind, grootvader of grootmoeder. Aanverwanten rechte lijn: - De ouder(s) of adoptieouders van uw echtgenoot of geregistreerde partner - De echtgenoot of geregistreerde partner van uw kinderen of adoptiekinderen hebt,
 • Woont u niet met iemand samen? Dan gaat de uitkering naar uw (pleeg)kinderen, die nog geen 30 jaar zijn op het moment dat de nabestaandenuitkering start.

U mag ook zelf in een testament bepalen wie het geld krijgt bij uw overlijden. Is dit iemand anders dan hierboven? Dan zien wij het geld als loon uit vroegere dienstbetrekking. Wij houden de maximaal te betalen belastingen en heffingen in op het geld op de Gouden Handdruk Groeirekening. De rest van het bedrag betalen wij aan uw nabestaande(n) uit, zodra de notaris een verklaring van erfrecht heeft afgegeven. Daarin staat wie recht heeft op het geld. Wij kunnen ook nog om andere bewijsstukken vragen.

Rente

U ontvangt automatisch een variabele rente over het geld op de rekening. De rente wordt elk jaar begin januari bijgeschreven op uw rekening. De variabele rente kan op elk moment veranderen. Alle rentes zijn effectieve rentes op jaarbasis.

Looptijd

Rente

Sinds

Vorige rente

Wijziging

Variabel 0,30% 21 september 2018 0,40% -0,10%
1 jaar deposito 0,05% 21 september 2018 0,15% -0,10%
2 jaar deposito 0,15% 21 september 2018 0,25% -0,10%
3 jaar deposito 0,20% 21 september 2018 0,35% -0,15%
4 jaar deposito 0,30% 21 september 2018 0,45% -0,15%
5 jaar deposito 0,45% 21 september 2018 0,60% -0,15%
6 jaar deposito 0,50% 21 september 2018 0,65% -0,15%
7 jaar deposito 0,55% 21 september 2018 0,70% -0,15%
8 jaar deposito 0,70% 21 september 2018 0,85% -0,15%
9 jaar deposito 0,85% 21 september 2018 1,00% -0,15%
10 jaar deposito 1,00% 21 september 2018 1,15% -0,15%
11 jaar deposito 1,05% 21 september 2018 1,20% -0,15%
12 jaar deposito 1,10% 21 september 2018 1,25% -0,15%
13 jaar deposito 1,15% 21 september 2018 1,30% -0,15%
14 jaar deposito 1,20% 21 september 2018 1,35% -0,15%
15 jaar deposito 1,30% 21 september 2018 1,45% -0,15%
16 jaar deposito 1,35% 21 september 2018 1,50% -0,15%
17 jaar deposito 1,35% 21 september 2018 1,50% -0,15%
18 jaar deposito 1,35% 21 september 2018 1,50% -0,15%
19 jaar deposito 1,40% 21 september 2018 1,50% -0,10%
20 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
21 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
22 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
23 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
24 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
25 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
26 t/m 30 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
Naar boven