Gouden Handdruk Oogstrekening

Ontslagvergoeding laten uitkeren

 • Uitkering op vaste momenten
 • Looptijd naar keuze
 • Uitkering na overlijden naar nabestaanden
Bereken uw uitkering

Wat is de Gouden Handdruk Oogstrekening?

Hebt u voor 1 januari 2014U kunt geen ontslagvergoedingen storten die u hebt gekregen na 31 december 2013 een ontslagvergoeding (gouden handdruk) gekregen? En hebt u dit geld opzijgezet op een bankspaarrekening, in een gouden handdrukverzekering of Stamrecht BV? Dan kunt u dit geld laten uitbetalen via de Gouden Handdruk Oogstrekening als aanvulling op uw inkomen of pensioen. Over de uitkering moet u belasting betalen.

Voordelen van de Gouden Handdruk Oogstrekening:

 • U bepaalt zelf hoe lang de uitkering duurt. Er geldt wel een minimumduur die afhangt van uw leeftijd.
 • U bepaalt zelf wanneer u de uitkering krijgt: elke maand, elk kwartaal of elk (half) jaar.
 • Als u komt te overlijden, gaat de uitkering naar uw nabestaanden.

Vind een financieel adviseur

Bij u in de buurt

Wanneer is de Gouden Handdruk Oogstrekening geschikt voor u?

 • U hebt uw ontslagvergoeding opzijgezet op een bankspaarrekening, in een gouden handdrukverzekering of in een Stamrecht BV.
 • U wilt het bedrag op vaste momenten laten uitbetalen.
 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U opent de rekening voor 31 december van het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

Wanneer is de Gouden Handdruk Oogstrekening niet geschikt?

 • U wilt uw ontslagvergoeding verder laten groeien door te beleggen
 • U wilt uw ontslagvergoeding verder laten groeien door te sparen
 • Uw geld is afkomstig uit een lijfrenteregeling

Kenmerken Gouden Handdruk Oogstrekening

Bekijk de belangrijkste kenmerken van de Gouden Handdruk Oogstrekening.

 • Uitbetaling op vaste momenten
  U bepaalt zelf wanneer u de uitkering ontvangt: per maand, kwartaal of (half) jaar.
 • Geblokkeerde rekening
  Het geld staat op een geblokkeerde rekening. U kunt niet tussendoor geld inleggen of een deel opnemen.
 • Geen minimuminleg
  U kunt met elk bedrag een Gouden Handdruk Oogstrekening openen.
 • Eén rekeninghouder
  De Gouden Handdruk Oogstrekening staat op naam van één persoon. De rekening mag niet op twee namen of op naam van een bedrijf staan.
 • Rente over uw saldo
  Zolang u uitkeringen ontvangt, krijgt u een vaste rente over het bedrag op uw rekening.
 • Belastingen en heffingen
  Wij zijn wettelijk verplicht om belastingen en heffingen in te houden op de uitkering, zoals premie voor de Zorgverzekeringswet.
 • Als u overlijdt krijgen uw nabestaanden de uitkering
  Als u overlijdt gaat uw uitkering standaard naar uw nabestaanden. U hebt hier geen overlijdensrisicoverzekering voor nodig.
 • 24/7 inzicht in uw rekening
  De Gouden Handdruk Oogstrekening is een internetrekening. Beheer uw rekening gemakkelijk via E-bankieren en de Delta Lloyd Bank App.
 • Depositogarantiestelsel
  Uw spaargeld is beschermd door het depositogarantiestelsel [PDF] . U krijgt uw spaargeld bij Delta Lloyd Bank tot € 100.000,- terug als Delta Lloyd Bank faillietOok uw geld bij OHRA Bank (een label van Delta Lloyd Bank) telt mee voor het maximumbedrag dat beschermd is door het depositogarantiestelsel. gaat.
 • Verpanden of overdragen niet mogelijk
  U mag de Gouden Handdruk Oogstrekening niet verpanden of overdragen aan iemand anders.

Risico’s Gouden Handdruk Oogstrekening

 1. Aangepaste belastingregels
  Belastingregels kunnen in de toekomst veranderen. Dit kan gevolgen hebben voor uw uitkering.
 2. Geen levenslange uitkering
  U spreekt vooraf een uitkeringsperiode af. Na de laatste uitkering krijgt u geen aanvulling meer op uw inkomen en sluiten wij de rekening.
 3. Geen garantie voor groot saldo
  Is uw totaalsaldo bij Delta Lloyd Bank hoger dan €100.000-? En gaat Delta Lloyd Bank failliet? Dan krijgt u maximaal €100.000,- terug van het Depositogarantiestelsel.
 4. Geen aanpassing aan inflatie
  Uw uitkeringsbedrag groeit niet mee als er inflatie is.

Kosten op een rij

Rekening openen U betaalt advies- of bemiddelingskosten aan de adviseur.
Uitkeringskosten* €1,- over elke netto-uitkering
Stopzetten voor de einddatum Stopt u binnen veertien dagen na de startdatum? Dan zijn hier kosten aan verbonden.
Verhuizing Verhuist u naar het buitenland? Dan kunnen wij besluiten de rekening stop te zetten. Dit hangt af van het land waar u naartoe verhuist. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

* Hebt u na 23 augustus 2017 een Gouden Handdruk Oogstrekening aangevraagd? Dan betaalt u geen uitkeringskosten.

Premie Zorgverzekeringswet

Wij zijn wettelijk verplicht om elk jaar een premie Zorgverzekeringswet (Zvw) in te houden op uw uitkering. De premie is een percentage van uw jaarlijkse uitkeringsbedrag. De Belastingdienst bepaalt dit percentage ieder jaar.

Ontvangt u meerdere uitkeringen per jaar? Dan houden wij op iedere uitkering Zvw-premie in. Betaalt u hierdoor te veel premie? Bij uw aangifte inkomstenbelasting kunt u dit verrekenen. Of u kunt een voorschot vragen bij de Belastingdienst.

Uitkering

Lees meer over de looptijd, de hoogte van de uitkering en de betaaldata.

Looptijd

De minimale duur hangt af van uw leeftijd op het moment dat u de rekening opent. U mag altijd voor een langere duur kiezen.

Leeftijd Minimale duur
Van 18 tot 25 jaar 18 jaar
Van 25 tot 30 jaar 15 jaar
Van 30 tot 35 jaar 12 jaar
Van 35 tot 40 jaar 9 jaar
Van 40 tot 45 jaar 6 jaar
Van 45 tot 50 jaar 4 jaar
Van 50 tot 55 jaar 3 jaar
Van 55 tot 60 jaar 2 jaar
Ouder dan 60 jaar 1 jaar

Hoogte uitkering

Er is geen maximum aan de hoogte van de bruto uitkering. De hoogte van uw uitkering hangt af van:

 • hoeveel geld u op de rekening hebt staan;
 • het moment waarop het geld op uw rekening komt;
 • de rente;
 • hoe lang de uitkering duurt;
 • hoe vaak u de uitkering wilt krijgen. Dit kan per maand, per kwartaal of per (half) jaar.

Betaaldata 2017

Hieronder vindt u de geplande uitkeringsdata in 2017. Ontvangt u uw uitkering per kwartaal, halfjaar of jaar? Dan ontvangt u uw uitkering in de eerste maand van het kwartaal, halfjaar of jaar na de ingangsdatum.

 • 25 januari 2017
 • 27 februari 2017
 • 27 maart 2017
 • 25 april 2017
 • 25 mei 2017
 • 26 juni 2017
 • 25 juli 2017
 • 25 augustus 2017
 • 25 september 2017
 • 25 oktober 2017
 • 27 november 2017
 • 22 december 2017

Geld in een keer opnemen (afkopen)

Wilt u geen vaste terugkerende uitbetalingen meer? U kunt het geld op uw Gouden Handdruk Oogstrekening ook in een keer opnemen. Dit heet afkopen. U betaalt dan loonbelasting en premies voor de Zorgverzekeringswet.

Risico’s van afkopen zijn:

 • U ontvangt in een keer een groter bedrag op uw rekening. Het is mogelijk dat u voor de inkomstenbelasting in een hogere belastingschaal komt.
 • Ontvangt u toeslagen zoals zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan is het mogelijk dat u minder of geen toeslagen (meer) krijgt.

Laat u goed adviseren over de gevolgen van afkopen voor uw persoonlijke situatie. Neem contact op met uw financieel adviseur of zoek een adviseur bij u in de buurt:

Vind een adviseur

Rente

U ontvangt rente over uw geld op de Gouden Handdruk Oogstrekening:

 • Alle rentes zijn effectieve rentes op jaarbasis.
 • De uitkering is gebaseerd op een vooraf vastgesteld rentepercentage. Zo weet u precies waar u aan toe bent.
 • De rente wordt elke keer, net voor een uitkering bijgeschreven op uw rekening.
 • Op het openingsformulier geeft u aan welke bedragen u wilt inleggen. Zolang niet alle inlegbedragen zijn ontvangen ontvangt u een variabele rente.

Rentegarantie

U krijgt twee maanden rentegarantie nadat u de rekening opent. Stort u de hele inleg binnen deze maanden op uw rekening? En is de rente hoger op het moment dat wij de laatste inleg ontvangen? Dan krijgt u automatisch de hogere rente. Daalt de rente binnen twee maanden? Dan krijgt u het hogere rentepercentage van het moment dat Delta Lloyd Bank uw openingsformulier ontving.

Looptijd

Rente

Sinds

Vorige rente

Wijziging

1 jaar 0,05% 20 juli 2016 0,05% 0,00%
2 jaar 0,05% 20 juli 2016 0,05% 0,00%
3 jaar 0,05% 20 juli 2016 0,05% 0,00%
4 jaar 0,25% 23 november 2017 0,30% -0,05%
5 jaar 0,55% 23 november 2017 0,65% -0,10%
6 jaar 0,60% 23 november 2017 0,70% -0,10%
7 jaar 0,70% 23 november 2017 0,75% -0,05%
8 jaar 0,80% 23 november 2017 0,85% -0,05%
9 jaar 0,90% 23 november 2017 0,95% -0,05%
10 jaar 1,00% 23 november 2017 1,05% -0,05%
11 jaar 1,05% 23 november 2017 1,15% -0,10%
12 jaar 1,10% 23 november 2017 1,20% -0,10%
13 jaar 1,15% 23 november 2017 1,20% -0,05%
14 jaar 1,20% 23 november 2017 1,25% -0,05%
15 jaar 1,25% 23 november 2017 1,30% -0,05%
16 jaar 1,30% 23 november 2017 1,35% -0,05%
17 jaar 1,35% 23 november 2017 1,40% -0,05%
18 jaar 1,40% 23 november 2017 1,45% -0,05%
19 jaar 1,50% 19 oktober 2017 1,50% 0,00%
20 jaar 1,60% 19 oktober 2017 1,60% 0,00%
21 jaar 1,60% 19 oktober 2017 1,60% 0,00%
22 jaar 1,65% 19 oktober 2017 1,65% 0,00%
23 jaar 1,65% 19 oktober 2017 1,65% 0,00%
24 jaar 1,70% 22 december 2016 1,70% 0,00%
25 jaar 1,70% 22 december 2016 1,70% 0,00%
26 jaar 1,70% 22 december 2016 1,70% 0,00%
27 jaar 1,70% 22 december 2016 1,70% 0,00%
28 jaar 1,70% 22 december 2016 1,70% 0,00%
29 jaar 1,70% 22 december 2016 1,70% 0,00%
30 jaar 1,70% 22 december 2016 1,70% 0,00%

Hoe opent u een Gouden Handdruk Oogstrekening?

1. Maak een afspraak met uw adviseur

Actie voor u

U opent de Gouden Handdruk Oogstrekening via een adviseur. Deze adviseert u over uw mogelijkheden en informeert u over de voordelen, kenmerken en risico’s van de Gouden Handdruk Oogstrekening. Zo weet u zeker dat u goed geïnformeerd bent en het juiste product kiest. De adviseur kan ook alleen het product voor u aanvragen (execution only). Samen met u bepaalt de adviseur welke dienstverlening voor u geschikt is. Vraag vooraf welke kosten u moet betalen voor deze diensten.

2. Aanvraag Gouden Handdruk Oogstrekening

Actie voor adviseur

Uw adviseur vraagt de rekening voor u aan.

3. Controleer en onderteken het openingsformulier

Actie voor u

U ontvangt per e-mail een openingsformulier en alle belangrijke documenten. Controleer uw gegevens en lees de documenten. Vul het formulier volledig in, onderteken het en stuur het naar ons terug met de gevraagde bijlagen.

4. Opening rekening

Actie voor Delta Lloyd

Wij verwerken uw aanvraag en openen de rekening. Uw adviseur krijgt een kopie van de informatie. U ontvangt een bevestiging met uw rekeningnummer en welkomstinformatie. Hebt u nog geen toegang tot E-bankieren? Dan ontvangt u ook een e-mail met informatie over inloggen in E- bankieren.

5. Eventueel: opzegbrief huidige bank of verzekeraar

Actie voor u

Hebt u uw ontslagvergoeding bij een andere bank of verzekeraar staan of in een Stamrecht BV? En wilt u dit bedrag overschrijven naar uw Gouden Handdruk Oogstrekening? Zeg uw huidige rekening of verzekering op en vraag de bank of verzekeraar om het geld over te maken naar uw Gouden Handdruk Oogstrekening. Soms regelt uw adviseur de opzegging en waardeoverdracht. U kunt ook gebruikmaken van de voorbeeldopzegbrief die u van ons krijgt als u de Gouden Handdruk Oogstrekening opent.

Zodra wij alle bedragen en benodigde informatie hebben ontvangen, bepalen wij het definitieve bruto uitkeringsbedrag en de datum van de eerste uitbetaling. Hierover krijgt u bericht.

6. Aan de slag

Actie voor u

U kunt uw rekening nu gebruiken. U ontvangt elke periode een netto uitkering op uw betaalrekening. Wij houden belastingen/heffingen in op het bruto uitkeringsbedrag. Hoeveel dit precies is, ziet u op uw uitkeringsspecificatie. Deze specificatie en andere rekeninggegevens bekijkt u gemakkelijk in E-bankieren.

Gouden Handdruk Oogstrekening

Ontslagvergoeding laten uitkeren

 • Uitkering op vaste momenten
 • Looptijd naar keuze
 • Uitkering na overlijden naar nabestaanden
Vind een adviseur
Naar boven