Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden zijn samengegaan. Sinds 1 januari 2018 bundelen wij onze kennis, ervaring en ondernemerschap. Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn. Het is sinds 1 februari niet meer mogelijk om een Gouden Handdruk Groeirekening aan te vragen. 

Heeft u al een Gouden Handdruk Groeirekening?  
Via Mijn Delta Lloyd in E-bankieren vindt u de belangrijkste gegevens van uw rekening. Voorwaarden en andere informatie over uw rekening vindt u hieronder op deze pagina. Wilt u iets wijzigen of is uw situatie veranderd? Regel het eenvoudig zelf of neem contact op met uw adviseur.

Wat is de Gouden Handdruk Groeirekening?

Hebt u voor 1 januari 2014 een ontslagvergoeding gekregen? En hebt u dit geld opzijgezet op een bankspaarrekening, in een gouden handdrukverzekering of Stamrecht BV? Dan kunt u dit bedrag storten op de Gouden Handdruk Groeirekening. U kunt deze rekening niet meer aanvragen.

Met een Gouden Handdruk Groeirekening bouwt u vermogen op voor later. Uw geld groeit verder door spaarrente, winst op uw beleggingen of een combinatie. U kunt het opgebouwde geld altijd omzetten in een uitkering. Er geldt wel een minimale looptijd die afhangt van uw leeftijd. Uiterlijk aan het einde van het jaar dat u uw AOW-leeftijd bereikt, moet u het geld omzetten in een uitkering. U hoeft bij uw belastingaangifte uw ontslagvergoeding niet op te geven als inkomsten.

U kunt uw ontslagvergoeding laten groeien door te sparen of te beleggen. Dit kan op vier manieren:

 • U spaart met een variabele rente.
 • U spaart met een vaste rente. Dit heet depositosparen.
 • U belegt in fondsen.
 • U kiest voor een combinatie van sparen en beleggen.
Bereken uw rendement

Vind een financieel adviseur

Bij u in de buurt

Wanneer is de Gouden Handdruk Groeirekening geschikt voor u?

 • U wilt de ontslagvergoeding die u voor 1 januari 2014 hebt gekregen laten doorgroeien.
 • U wilt de waarde van een andere goudenhanddrukverzekering, –rekening of Stamrecht BV overdragen en laten doorgroeien.
 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U bent niet ouder dan uw AOW-leeftijd min 1 jaar.

Wanneer is de Gouden Handdruk Groeirekening niet geschikt?

 • U hebt ná 1 januari 2014 een ontslagvergoeding gekregen. Deze vergoeding kunt u niet storten op de Gouden Handdruk Groeirekening.
 • U hebt een ontslagvergoeding gekregen voor 1 januari 2014, maar hebt deze niet gestort in een gouden handdrukverzekering, –rekening of Stamrecht BV.
 • U wilt lijfrente opbouwen.
 • Uw geld is afkomstig uit een lijfrenteregeling of pensioenregeling.
 • U wilt uw geld niet beleggen.

Kenmerken Gouden Handdruk Groeirekening

Bekijk de belangrijkste kenmerken van de Gouden Handdruk Groeirekening.

Algemene kenmerken

 • Uniek: tegelijk sparen en beleggen
  Spaar met een variabele rente, met een vaste rente (deposito) of ga beleggen. Of kies voor een combinatie van sparen en beleggen.
 • Geblokkeerde rekening
  De Gouden Handdruk Groeirekening is een geblokkeerde spaarrekening. U kunt tussendoor geen geld inleggen of een deel opnemen.
 • Geen extra stortingen
  U kunt alleen uw ontslagvergoeding storten op de Gouden Handdruk Groeirekening. U kunt geen ander geld inleggen. Komt uw geld uit een Stamrecht BV of uit een andere andere goudenhanddrukverzekering of –rekening? Dan mag u wel de opgebouwde rente storten samen met de ontslagvergoeding.
 • Opbouwen tot uw AOW-leeftijd
  U mag doorsparen en/of beleggen tot en met het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Voor het einde van dat jaar moet u een uitkering regelen.
 • Als u overlijdt krijgen uw nabestaanden de uitkering
  Als u overlijdt gaat uw opgebouwde geld standaard naar uw nabestaanden. U hebt hier geen overlijdensrisicoverzekering voor nodig.
 • Geen minimuminleg
  U kunt met elk bedrag een Gouden Handdruk Groeirekening openen.
 • Eén rekeninghouder
  De rekening staat op naam van één persoon. Het mag geen en/of rekening zijn. Ook mag de rekening niet op naam van een bedrijf staan.
 • 24/7 inzicht in uw rekening 
  De Gouden Handdruk Groeirekening is een internetrekening. U beheert uw spaargeld en beleggingen gemakkelijk via E-bankieren en/of de Delta Lloyd Bank App. Open bijvoorbeeld een deposito wanneer het u uitkomt of koop en verkoop zelf beleggingen.
 • Niet overdragen of verpanden
  U mag de Gouden Handdruk Groeirekening niet overdragen of verpanden.
 • Aanpassen voorwaarden
  Wij kunnen tussentijds de voorwaarden of kosten veranderen. Bent u het niet eens met de aanpassing? Dan kunt u de waarde overdragen naar een andere bank of verzekeraar.

Extra kenmerk als u kiest voor sparen

 • Depositogarantiestelsel
  Uw spaargeld is beschermd door het depositogarantiestelsel [PDF] . Gaat Nationale-Nederlanden Bank N.V. faillietDelta Lloyd Bank en OHRA Bank zijn onderdeel van Nationale-Nederlanden Bank N.V. Heeft u spaargeld bij OHRA, Delta Lloyd en/of Nationale-Nederlanden? Dan geldt er een maximale garantie van € 100.000,- per persoon voor het totale spaarbedrag dat u bij deze banken samen heeft. ? Dan krijgt u tot € 100.000,- terug.

Extra kenmerken als u kiest voor beleggen

 • Beleg in fondsen van verschillende aanbieders
  U kunt kiezen uit een groot aanbod aan fondsen van verschillende aanbieders. Kies voor het risico en rendement dat bij u past.

Risico’s Gouden Handdruk Groeirekening

Algemene risico’s

 1. Lager eindbedrag
  Uw eindbedrag kan lager uitvallen dan u hoopte. Bijvoorbeeld als beleggingsresultaten tegenvallen of als de gemiddelde variabele spaarrente lager is dan waar u op rekende.
 2. Aangepaste belastingregels
  Belastingregels kunnen in de toekomst veranderen.

Risico’s als u kiest voor beleggen

 1. Beleggingsrisico
  Hoe groot het beleggingsrisico is, verschilt per fonds. Voor elk beleggingsfonds is er een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie (EBi). Hierin vindt u informatie over het fonds, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.
Lees meer over de risico’s van beleggen

Kosten op een rij

Kosten

Beleggen

Sparen met variabele rente

Sparen met vaste rente (deposito)

Stopzetten voor de einddatum

 • Geen kosten.
 • Stopt u binnen veertien dagen na de startdatum? Dan betaalt u €100,-.
 • Stopt u binnen veertien dagen na de startdatum? Dan betaalt u €100,-.
 • U betaalt altijd €50,- per deposito dat u stopt. Soms moet u een extra bedrag betalen. Dit hangt af van de startdatum en de rentestand.

Servicekosten

 • Jaarkosten: jaarlijks 0,55% van uw gemiddelde belegde bedrag.
 • Kwartaalkosten: maximaal €350,-, gebaseerd op uw kwartaalgemiddelde.
Niet van toepassing

Fondskosten

Fondskosten zijn verwerkt in de koers van het fonds. Dit zijn de beheervergoeding, een eventuele prestatievergoeding, operationele kosten en transactiekosten. Niet van toepassing

Overboeken

Wilt u (een deel van) uw beleggingen 1 op 1 overhevelen naar een beleggingsrekening bij een andere bank? Dan betaalt u eenmalig €40,- per beleggingsfonds. Niet van toepassing

Overstappen

Wilt u (gedeeltelijk) overstappen naar een andere aanbieder? Dan geldt er een minimum bedrag dat u moet verplaatsen. Ook kunnen wij kosten in rekening brengen.

Verhuizen naar buitenland

In sommige gevallen zeggen wij uw rekening op. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

Stopzetten

U moet uw geld omzetten in een Gouden Handdruk Uitkering. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

Bekijk voor een volledig overzicht van de kosten het Fonds- en Tarievenoverzicht [PDF] .

Belasting

Op de Gouden Handdruk Groeirekening mag u uw ontslagvergoeding uit 2013 of eerder storten. U hoeft uw ontslagvergoeding bij uw belastingaangifte niet op te geven als inkomsten. U betaalt zo geen inkomstenbelasting terwijl uw ontslagvergoeding doorgroeit. Wanneer u de ontslagvergoeding laat uitbetalen, moet u belasting betalen.

In een keer laten uitbetalen (afkopen)

Liever geen vaste terugkerende uitbetalingen? U kunt ervoor kiezen om uw geld in een keer te laten uitbetalen. Dit heet afkopen. U betaalt dan loonbelasting en in sommige gevallen premies voor de Zorgverzekeringswet.

Risico’s van afkopen zijn:

 • U ontvangt in een keer een groter bedrag op uw rekening. Het is mogelijk dat u voor de inkomstenbelasting in een hogere belastingschaal komt.
 • Krijgt u toeslagen? Bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag? Dan is het mogelijk dat u minder of geen toeslagen (meer) krijgt.

Laat u goed adviseren over de gevolgen van afkopen voor uw persoonlijke situatie. Neem contact op met uw financieel adviseur of zoek een adviseur bij u in de buurt:

Vind een adviseur

Nabestaandenuitkering bij overlijden

Komt u te overlijden? Dan moeten uw nabestaanden het geld laten uitbetalen.

In de wet staat dat de uitkering eerst naar uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner gaat.

 • Hebt u geen echtgenoot of geregistreerd partner (meer)? Dan gaat de uitkering naar de persoon met wie u samenwoonde op het moment van uw overlijden en met wie u geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijnUw vader, moeder, (klein)kind, grootvader of grootmoeder. Aanverwanten rechte lijn: - De ouder(s) of adoptieouders van uw echtgenoot of geregistreerde partner - De echtgenoot of geregistreerde partner van uw kinderen of adoptiekinderen hebt,
 • Woont u niet met iemand samen? Dan gaat de uitkering naar uw (pleeg)kinderen, die nog geen 30 jaar zijn op het moment dat de nabestaandenuitkering start.

U mag ook zelf in een testament bepalen wie het geld krijgt bij uw overlijden. Is dit iemand anders dan hierboven? Dan zien wij het geld als loon uit vroegere dienstbetrekking. Wij houden de maximaal te betalen belastingen en heffingen in op het geld op de Gouden Handdruk Groeirekening. De rest van het bedrag betalen wij aan uw nabestaande(n) uit, zodra de notaris een verklaring van erfrecht heeft afgegeven. Daarin staat wie recht heeft op het geld. Wij kunnen ook nog om andere bewijsstukken vragen.

Rente

U ontvangt automatisch een variabele rente over het geld op de rekening. De rente wordt elk jaar begin januari bijgeschreven op uw rekening. De variabele rente kan op elk moment veranderen.

Variabel 0,30% 21 september 2018 0,40% -0,10%
1 jaar deposito 0,05% 21 september 2018 0,15% -0,10%
2 jaar deposito 0,15% 21 september 2018 0,25% -0,10%
3 jaar deposito 0,20% 21 september 2018 0,35% -0,15%
4 jaar deposito 0,30% 21 september 2018 0,45% -0,15%
5 jaar deposito 0,45% 21 september 2018 0,60% -0,15%
6 jaar deposito 0,50% 21 september 2018 0,65% -0,15%
7 jaar deposito 0,55% 21 september 2018 0,70% -0,15%
8 jaar deposito 0,70% 21 september 2018 0,85% -0,15%
9 jaar deposito 0,85% 21 september 2018 1,00% -0,15%
10 jaar deposito 1,00% 21 september 2018 1,15% -0,15%
11 jaar deposito 1,05% 21 september 2018 1,20% -0,15%
12 jaar deposito 1,10% 21 september 2018 1,25% -0,15%
13 jaar deposito 1,15% 21 september 2018 1,30% -0,15%
14 jaar deposito 1,20% 21 september 2018 1,35% -0,15%
15 jaar deposito 1,30% 21 september 2018 1,45% -0,15%
16 jaar deposito 1,35% 21 september 2018 1,50% -0,15%
17 jaar deposito 1,35% 21 september 2018 1,50% -0,15%
18 jaar deposito 1,35% 21 september 2018 1,50% -0,15%
19 jaar deposito 1,40% 21 september 2018 1,50% -0,10%
20 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
21 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
22 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
23 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
24 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
25 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
26 t/m 30 jaar deposito 1,45% 21 september 2018 1,55% -0,10%
Naar boven