Aanpassing van uw pensioenregeling

Op 1 januari 2015 daalt de maximaal toegestane jaarlijkse pensioenopbouw. Wat betekent dit voor de pensioenregeling die u voor uw werknemers hebt afgesloten?

Moet uw pensioenregeling aangepast worden?

Dat hangt af van de regeling die u heeft en van de jaarlijkse pensioenopbouw. De meeste pensioenregelingen moeten per 2015 worden aangepast. Hebt u een pensioenregeling via Delta Lloyd? Dan ontvangt u na de zomer een voorstel voor het aanpassen van uw pensioenregeling.

Het voorstel dat u van van Delta Lloyd ontvangt is erop gericht om de gevolgen van de wettelijke wijzigingen voor de pensioenopbouw te beperken. Hierdoor blijft de pensioenregeling zo veel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke afspraken.

Heeft u voor uw werknemers een Garant Pensioen Plan? [PDF]

Heeft u voor uw werknemers een Persoonlijk Pensioen Plan? [PDF]

Gevolgen voor werknemers

Werknemers kunnen door de nieuwe wetgeving binnen de pensioenregeling minder pensioen opbouwen. Heeft een werknemer een beschikbare premieregeling en is deze nog gebaseerd op bruto beschikbare premies? Dan verandert er meer.

Bij een beschikbare premieregeling die gebaseerd is op een bruto staffel worden de kosten voor administratie en provisie en de premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid uit de bruto premie betaald. Dit is vanaf 2015 niet meer toegestaan. Delta Lloyd brengt deze kosten en premie daarom vanaf 2015 apart in rekening. Zo blijft er een netto beschikbare premie over die volledig wordt aangewend voor de pensioenopbouw van de werknemer. Wel zo duidelijk.

Gevolgen voor werknemers met een bruto jaarsalaris > € 100.000

Werknemers met een bruto jaarsalaris hoger dan € 100.000,- kunnen vanaf 2015 geen pensioen meer opbouwen over het salaris boven € 100.000,-. Dit leidt tot:

  • een lagere pensioenopbouw, en
  • een verlaging van het nabestaandenpensioen.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen mag wel worden verzekerd.

Hoe verloopt de aanpassing van pensioenregelingen stap voor stap?

Heeft u een pensioenregeling bij Delta Lloyd? Hieronder ziet u stap voor stap wanneer we u informeren en wat u zelf moet doen.

Juli 2014
U ontvangt algemene informatie over

  • de wijzigingen in de wet- en regelgeving
  • wat dit betekent voor uw pensioenregeling 
  • wat u van Delta Lloyd kan verwachten

Na de zomer
U ontvangt een voorstel van Delta Lloyd voor het aanpassen van uw pensioenregeling.

Laatste kwartaal 2014
U bespreekt het voorstel met uw adviseur en uw werknemers en indien aanwezig de ondernemingsraad. Na uw akkoord op het voorstel verwerken wij de aanpassingen in onze administratie.

Eerste kwartaal 2015
Wij informeren uw werknemers over de aanpassingen in de pensioenregeling.

Hoe moet uw pensioenregeling aangepast worden?

Dat hangt af van de regeling die u heeft en van de jaarlijkse pensioenopbouw. U ontvangt daarom na de zomer een op uw pensioenregeling afgestemd voorstel voor het aanpassen van uw pensioenregeling.

Zijn er oplossingen voor werknemers met een bruto jaarsalaris > € 100.000,-?

De maximering van het pensioengevend salaris heeft gevolgen voor werknemers met een bruto jaarsalaris hoger dan € 100.000. Zij kunnen vanaf 2015 geen pensioen meer opbouwen over het salaris boven € 100.000. Dit leidt tot:

  • een lagere pensioenopbouw, en
  • een verlaging van het nabestaandenpensioen.

Delta Lloyd onderzoekt mogelijke oplossingen hiervoor. Wij denken hierbij aan aanvullende modules die u voor uw werknemers kunt regelen. Bijvoorbeeld een module voor het aanvullend verzekeren van het nabestaandenpensioen via een collectieve overlijdensrisicoverzekering. Of een module voor het vrijwillig opbouwen van een aanvulling op het ouderdomspensioen via een (netto) lijfrente met naar keuze een vrijwillige additionele overlijdensrisicoverzekering.