Pensioenleeftijd 68

Vragen en antwoorden over de gevolgen voor uw pensioenregeling

Hebt u een Garant Pensioen Plan of een Persoonlijk Pensioen Plan voor uw werknemers bij Delta Lloyd? Dan ontvangt u een voorstel voor verhoging van de pensioenleeftijd in uw pensioenregeling naar 68 jaar. Op deze pagina vindt u een aantal vragen die u misschien hebt over dit voorstel.

Kan ik de pensioenleeftijd in mijn regeling ook op 67 jaar houden?

Dat kan. Maar de jaarlijkse pensioenopbouw moet dan wel lager zijn dan het maximum dat hoort bij een pensioenleeftijd van 68 jaar. Nadelen van deze keuze zijn:

 • De pensioenleeftijd van uw pensioenregeling (67 jaar) sluit niet aan op de (stijgende) AOW-leeftijd (67 jaar en 3 maanden). Uw werknemer bouwt over deze tussenliggende periode geen pensioen op. 
 • De risicoverzekeringen in de pensioenregeling sluiten niet aan op de hogere AOW-leeftijd. 
 • Bij middelloon- en eindloonregelingen is de maximale fiscale pensioenopbouw lager dan bij een regeling met pensioenleeftijd 68 jaar.

Wat betekent een pensioenleeftijd van 68 jaar voor mijn werknemers met een Garant Pensioen Plan?

Het Garant Pensioen Plan is een middelloon- of eindloonregeling. Bij een pensioenleeftijd van 68 jaar geldt dan de huidige maximale opbouw bij 67 jaar. Deze opbouw hoeft dus niet te worden aangepast. Maar het vanaf 1 januari 2018 opgebouwde pensioen gaat pas in vanaf 68 jaar. Door eerdere verschuivingen van de pensioenleeftijd betekent dit dat uw werknemers meerdere pensioenleeftijden kunnen hebben binnen de pensioenregeling. Bijvoorbeeld:

 • een deel van het pensioen wordt uitgekeerd vanaf 65 jaar;
 • een deel van het pensioen wordt uitgekeerd vanaf 67 jaar;
 • een deel van het pensioen wordt uitgekeerd vanaf 68 jaar.

Werknemers kunnen dat zo laten, maar ze kunnen de ingangsdatum van het pensioen ook aan laten sluiten op de AOW. Bijvoorbeeld door de ingangsdatum van het pensioen te vervroegen of uit te stellen naar de ingangsdatum van hun AOW.

Wat betekent een pensioenleeftijd van 68 jaar voor mijn werknemers met een Persoonlijk Pensioen Plan?

Door de verschuiving van de pensioenleeftijd, gaan de fiscale premiestaffels die u mag toezeggen omlaag. Er bestaan meerdere fiscale premiestaffels. Elk met hun eigen regels. Hebben uw werknemers een beschikbare premieregeling op basis van beleggingen bij Delta Lloyd? En past de toegezegde premie vanaf 1 januari 2018 niet meer binnen het fiscale kader van die staffel? Dan stellen wij voor om uw pensioenregeling onder te brengen in een premiestaffel met ruimere fiscale mogelijkheden. Zo hoeft u uw toezegging niet te verlagen.

Uw werknemers houden 1 pensioenleeftijd en dat wordt de nieuwe leeftijd van 68 jaar. De opgebouwde waarde tot 1 januari 2018, beleggen wij op dezelfde manier als de premies die daarna worden ingelegd. Als de werknemer 68 jaar is en met pensioen gaat, gebruikt hij de totale waarde van de beleggingen om pensioen aan te kopen. Wil de werknemer eerder met pensioen, bijvoorbeeld op de AOW-leeftijd? Dan koopt hij pensioen aan met de waarde van de beleggingen op dat moment.

Wat gebeurt er met het verzekerde partner- en wezenpensioen als de pensioenleeftijd naar 68 gaat?

Het te verzekeren partnerpensioen gaat iets omhoog. De hoogte van het partnerpensioen wordt onder meer berekend op basis van het aantal dienstjaren. Door de verhoging van 67 naar 68 jaar is er 1 dienstjaar meer.

Wat verandert er bij arbeidsongeschiktheid als de pensioenleeftijd naar 68 jaar gaat?

Raakt uw werknemer arbeidsongeschikt? En heeft hij recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid bij Delta Lloyd? Dan ontvangt hij arbeidsongeschiktheidspensioen tot maximaal 68 jaar. Ook de vrijstelling voor premiebetaling loopt tot de nieuwe pensioenleeftijd.

Een voorbeeld. Stel uw werknemer wordt volledig arbeidsongeschikt voordat hij 68 wordt. 

 • Wij betalen dan zijn pensioenpremie door totdat hij 68 wordt of de eerdere AOW-leeftijd.
 • Uw werknemer ontvangt:
  • Vanaf het moment dat hij er recht op heeft een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit ontvangt hij zolang hij arbeidsongeschikt is totdat hij 68 jaar wordt. 
  • Vanaf 68 jaar ontvangt hij pensioen dat hij in uw pensioenregeling heeft opgebouwd. Waarschijnlijk ontvangt hij al eerder AOW, bijvoorbeeld vanaf 67 jaar en 3 maanden. 

Wat verandert er voor het Anw-hiaatpensioen als de pensioenregeling naar 68 gaat?

Hebt u voor uw werknemers in uw Delta Lloyd pensioenregeling ook een Anw-hiaatpensioen geregeld? Dan geldt de verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar ook voor de einddatum van dit aanvullend partnerpensioen, of de eerdere AOW-leeftijd van de partner.

Een voorbeeld. Stel een werknemer overlijdt vóór hij 68 jaar wordt. Dan krijgt de partner van uw werknemer een Anw-hiaatpensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd (uiterlijk tot hij of zij 68 jaar wordt). Bereikt de partner de AOW-leeftijd? Dan ontvangt de partner AOW. Zo sluiten het Anw-hiaatpensioen en de AOW naadloos op elkaar aan.