Uw werksituatie verandert

Uw werksituatie verandert? Dan kan uw pensioensituatie ook veranderen. Lees wat u moet doen, of welke keuzes u kunt maken.

U hebt een nieuwe baan (Waardeoverdracht)

U hebt een nieuwe baan. Dit betekent een verandering in uw persoonlijke situatie. Een ander salaris, ander werk en misschien ook een nieuwe pensioenregeling.
De pensioenopbouw bij uw oude werkgever is stopgezet. Als u pensioen gaat opbouwen via uw nieuwe werkgever kunt u een keuze maken. Laat u uw opgebouwde pensioen achter bij uw oude werkgever(s)? Of neemt u het pensioen mee naar uw nieuwe werkgever? Het laatste noemen we waardeoverdracht.

Wilt u meer weten over waardeoverdracht? Lees onze speciale pagina over waardeoverdracht.


U gaat meer of minder werken

Gaat u meer of minder werken? Dan gaat u ook meer of minder pensioen opbouwen. Hoeveel pensioen u jaarlijks opbouwt, hangt namelijk af van uw salaris. Uw pensioenopbouw wordt vermenigvuldigd met uw part-timepercentage. Het parttimepercentage vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Bekijk of u later verwacht genoeg pensioen te krijgen. En of u actie moet ondernemen om extra pensioen te regelen.
 
Neemt u deel aan het Persoonlijk Pensioen Plan? U kunt dan inloggen op Pensioen Services Online. U krijgt inzicht in de gevolgen van meer of minder werken voor uw pensioen.

U raakt arbeidsongeschikt

Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan raakt u arbeidsongeschikt. Na 2 jaar ziekte, stelt het UWV uw mate van arbeidsongeschikt vast. Als het UWV u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaart, krijgt u een uitkering van het UWV.

Raakt u (voor een deel) arbeidsongeschikt? Dan betaalt Delta Lloyd (een deel van) de premie voor uw pensioen. U blijft dus gewoon pensioen opbouwen. Daarnaast kunt u recht hebben op een uitkering via Delta Lloyd. We noemen dit het arbeidsongeschiktheidspensioen. Hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan staat dit in uw Pensioenstartbrief. De Pensioenstartbrief hebt u van ons ontvangen toen u met de pensioenregeling begon.

U gaat met verlof

Er zijn verschillende soorten verlof. Voor het gemak maken we 2 categorieën verlof: betaald en onbetaald verlof. Of verlof invloed heeft op uw pensioen hangt af van afspraken die u met uw werkgever hebt gemaakt. Als vuistregel geldt dat als de hoogte van uw salaris verandert, ook uw pensioenopbouw verandert. Daarom is het belangrijk om te weten of u met betaald of onbetaald verlof gaat.

U gaat uit dienst

Gaat u uit dienst bij uw huidige werkgever? Dan stopt ook uw pensioenopbouw bij deze werkgever. Het pensioen blijft van u. U kunt ervoor kiezen uw pensioen te laten staan bij uw oude pensioenuitvoerder. Maar u kunt uw pensioen ook meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. We noemen dit waardeoverdracht. Het is belangrijk om zo snel mogelijk nadat u bij uw nieuwe werkgever in dienst bent gekomen, waardeoverdracht aan te vragen.

U gaat werken in het buitenland

Werkt u in het buitenland? Dan kan dit invloed hebben op uw AOW-uitkering. Als u in Nederland woont en werkt, bent u namelijk verzekerd voor een AOW-uitkering. Elk jaar dat u verzekerd bent voor een AOW-uitkering, bouwt u 2% van een volledige AOW-uitkering op. Woont of werkt u in de 50 jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt in het buitenland? Dan mist u dus voor elk jaar in het buitenland 2% van uw volledige AOW-uitkering.

Het kan zijn dat u met uw werkgever afspraken hebt gemaakt over een verzekering voor de AOW-uitkering. U kunt er ook voor kiezen verzekerd te blijven voor de AOW-uitkering. Dit moet u zelf regelen met de Sociale Verzekeringsbank.