U hebt een nieuwe baan (Waardeoverdracht)

U hebt een nieuwe baan. Dit betekent een verandering in uw persoonlijke situatie. Een ander salaris, ander werk en misschien ook een nieuwe pensioenregeling. De pensioenopbouw bij uw oude werkgever is stopgezet. Als u pensioen gaat opbouwen via uw nieuwe werkgever kunt u een keuze maken. Laat u uw opgebouwde pensioen achter bij uw oude werkgever(s)? Of neemt u het pensioen mee naar uw nieuwe werkgever? Het laatste noemen we waardeoverdracht.


Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Om toegang te krijgen tot deze omgeving dient u akkoord te gaan met het plaatsen van cookies.

In ons privacy statement leest u waarom wij cookies gebruiken. Cookies helpen Delta Lloyd om de website te verbeteren en het gebruiksgemak te verhogen.

Als u op akkoord klikt, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Hierna kunt u gebruik maken van alle onderdelen van deze website.

Wat is waardeoverdracht?

Bij waardeoverdracht draagt u de waarde van het opgebouwde pensioen bij uw oude werkgever(s) over naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Daar gelden dus ook nieuwe afspraken.

Wanneer is waardeoverdracht mogelijk?

Hiervoor moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • U verandert van werkgever.
  • Uw nieuwe werkgever heeft een pensioenregeling.
  • U bent op of na 1 januari 2015 in dienst getreden bij uw huidige werkgever.
  • Is er sprake van een waardeoverdracht van en naar een pensioenfonds? Dan is dit alleen mogelijk als de dekkingsgraad van het pensioenfonds 100% of hoger is. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds. Zodra de dekkingsgraad 100% of hoger is, nemen wij de waardeoverdracht weer in behandeling. Hiervoor hoeft u niets te doen.

Wanneer is waardeoverdracht verstandig?

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en van uw pensioenregeling. Kijk onderaan deze pagina of waardeoverdracht voor u zinvol kan zijn. Om te bepalen wat voor u de beste keuze is, kunt u contact opnemen met een verzekeringsadviseur. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Moet ik betalen voor waardeoverdracht?

Delta Lloyd brengt u geen kosten in rekening voor waardeoverdracht. Maakt u gebruik van een verzekeringsadviseur? Hieraan zijn meestal wel kosten verbonden. Bij waardeoverdracht zijn er wel kosten voor uw werkgever. Zijn deze kosten te hoog? Dan kan uw werkgever ervoor kiezen om niet mee te werken aan de waardeoverdracht. De kostengrens is wettelijk bepaald.

Wilt u uw pensioen bij een andere pensioenuitvoerder overdragen naar Delta Lloyd?

Dit verzoek kunt u bij ons indienen via het formulier ‘Verzoek tot waardeoverdracht’.

Wilt u uw pensioen bij Delta Lloyd overdragen naar een andere pensioenuitvoerder?

Dat verzoek kunt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder indienen. Zij kunnen u ook meer informatie geven over het aanvragen.

Hoe werkt waardeoverdracht?

Het overdragen van uw pensioen naar een nieuwe werkgever bestaat uit acht stappen. In het onderstaande schema ziet u een kort overzicht van die stappen. Ook vindt u in dit schema wie wat doet, en hoe lang dit mag duren.

Stap Wat gebeurt er? Wie doet dit? Hoe lang?
1. Aanvraag waardeoverdracht U -
2. Informatie opvragen over uw oude pensioen Delta Lloyd 1 maand
3. Delta Lloyd ontvangt gegevens over uw oude pensioen Oude pensioenuitvoerder 2 maanden
4. U ontvangt een offerte waardeoverdracht Delta Lloyd 2 maanden
5. U besluit wel of geen gebruik te maken van de offerte waardeoverdracht U 2 maanden
6. Verzoek tot waardeoverdracht van uw oude pensioen Delta Lloyd direct
7. Delta Lloyd ontvangt de waarde Oude pensioenuitvoerder 10 werkdagen
8. De oude waarde wordt toegevoegd aan uw nieuwe pensioenregeling Delta Lloyd 15 werkdagen


Hieronder leggen wij de acht stappen uit het schema verder uit:
Stap 1: aanvraag waardeoverdracht
Wilt u uw opgebouwde pensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenregeling bij Delta Lloyd? Dit kunt u zelf aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier ‘Verzoek tot waardeoverdracht’.

Stap 2: Informatie opvragen over uw oude pensioen
Delta Lloyd vraagt binnen één maand aan uw oude pensioenuitvoerder wat u aan pensioen hebt opgebouwd.

Stap 3: Delta Lloyd ontvangt gegevens over uw oude pensioen
Uw oude pensioenuitvoerder geeft ons binnen twee maanden een opgave van uw opgebouwde pensioen.

Stap 4: U ontvangt een offerte waardeoverdracht
Delta Lloyd beoordeelt de aanvraag. Is waardeoverdracht mogelijk? Dan ontvangt u binnen twee maanden een voorstel. U ontvangt dit voorstel in een offerte. Hierin ziet u wat uw opgebouwde pensioen is en hoeveel u daarvoor terug zou krijgen in uw nieuwe pensioenregeling. Is waardeoverdracht niet mogelijk? Dan informeert Delta Lloyd u daarover.

Stap 5: U besluit wel of geen gebruik te maken van de offerte waardeoverdracht
U beslist op basis van het voorstel of u kiest voor waardeoverdracht. Hiervoor hebt u twee maanden de tijd. U kunt uw keuze aangeven op het formulier dat u bij de offerte ontvangt.

Stap 6: Opdracht naar oude pensioenuitvoerder
Direct na ontvangst van uw verzoek tot waardeoverdracht vraagt Delta Lloyd uw oude pensioenuitvoerder om de waarde over te dragen.

Stap 7: Delta Lloyd ontvangt de waarde
Uw oude pensioenuitvoerder maakt binnen 10 werkdagen de waarde van uw pensioen over aan Delta Lloyd.

Stap 8: De waarde wordt toegevoegd aan uw nieuwe pensioenregeling
Delta Lloyd verwerkt binnen 15 werkdagen de waardeoverdracht in uw nieuwe pensioenregeling. U ontvangt een aangepast polisblad.

Vragen?

Hebt u nog vragen over de status of wilt u meer informatie over waardeoverdracht? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact op met onze Client Service Desk. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 020 - 594 81 00. U kunt ook een e-mail sturen naar csd@deltalloyd.nl.

Hoe vind ik een adviseur?

U kunt ook advies vragen aan uw adviseur. Hebt u geen verzekeringsadviseur? U vindt hier u een verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

Waardeoverdracht naar buitenland, gescheiden of arbeidsongeschikt

Wilt u uw pensioen overdragen van of naar een pensioenverzekeraar in het buitenland?

Dit noemen wij internationale waardeoverdracht. In de meeste gevallen werkt Delta Lloyd hieraan mee. Er gelden bij internationale waardeoverdracht wel aanvullende voorwaarden. Neem contact met ons op als u overweegt om uw pensioen internationaal over te dragen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 020 - 594 81 00. U kunt ook een e-mail sturen naar csd@deltalloyd.nl.

Ik ben gescheiden. Heeft dit gevolgen voor mijn waardeoverdracht?

Heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen bij de oude pensioenuitvoerder? Bij waardeoverdracht blijft dit pensioen achter bij de oude pensioenuitvoerder.
Hebt u bij uw scheiding voor de standaardverdeling van het ouderdomspensioen gekozen? Dit betekent dat uw ex-partner recht heeft op een deel van uw ouderdomspensioen als u met pensioen gaat. Bij waardeoverdracht wordt het deel van uw ex-partner ook overgedragen. Uw ex-partner heeft dan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder recht op zijn of haar deel van uw ouderdomspensioen.

Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt ben?

Na waardeoverdracht gelden vanaf dat moment de afspraken uit de nieuwe pensioenregeling. Het recht op voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid vanuit uw oude pensioenregeling komt meestal te vervallen. Bij de uitvoerder van uw oude pensioenregeling kunt u opvragen wat er in uw situatie mogelijk is.

Hoe weet u of waardeoverdracht een goede keuze voor u is?

Of waardeoverdracht voor u een goede keuze is, hangt af van uw persoonlijke situatie en uw pensioenregeling. Er zijn veel verschillende pensioenregelingen. Het is daarom vaak lastig om te vergelijken.
Hieronder ziet u een aantal vragen staan die van belang kunnen zijn voor uw beslissing. Delta Lloyd geeft geen advies. Om te bepalen wat voor u de beste keuze is, kunt u contact opnemen met een verzekeringsadviseur. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Beleggingen of een gegarandeerd pensioen?

Had uw vorige pensioenregeling een gegarandeerde pensioenuitkering en hoe zit dat bij uw nieuwe regeling? Vindt u zekerheid belangrijk? Of vindt u iets meer risico niet erg omdat u dan kans hebt op meer pensioen?

Hoe is uw nabestaandenpensioen geregeld?

Heeft uw nieuwe pensioenregeling een partner- en wezenpensioen? En de vorige regeling niet? 
Of omgekeerd? Vaak is het bij pensioenregelingen zo dat het pensioen voor uw partner als u overlijdt, 70 procent is van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen. Het kan ook anders zijn. Het is daarom zinvol om de verschillen na te gaan voordat u uw keuze maakt.

Wordt uw pensioen aangepast aan de prijs- of loonontwikkeling?

Het is goed om na te gaan of uw pensioenaanspraken wel of niet worden verhoogd. Door inflatie kunt u later minder kopen voor één euro. Het is daarom goed om dit te vergelijken.