Keuzes voor uw pensioenuitkering

Het is bijna zover; u gaat met pensioen. Maar misschien wilt u nog wel langer doorwerken. Voordat u met pensioen gaat, kunt u nog een aantal keuzes maken. En moet u een aantal zaken regelen.

Hebt u een pensioenverzekering waar een kapitaal tot uitkering komt?

Dit is het geval indien u een pensioenverzekering hebt waarbij u belegt of waarbij een vast kapitaal tot uitkering komt op uw pensioendatum. Met deze uitkering koopt u een levenslang pensioen. De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van de rentestand en tarieven op het moment dat u pensioen aankoopt. U kunt zelf kiezen bij welke pensioenuitvoerder u uw pensioenuitkering koopt. Voordat u met pensioen gaat, krijgt u van Delta Lloyd een opgave met een voorbeeld van uw kapitaalbedrag. Op uw pensioendatum krijgt u de definitieve opgave. Hiermee kunt u bij pensioenverzekeraars een offerte opvragen.

Kunt u bij Delta Lloyd uw pensioenuitkering kopen?
Het is niet langer mogelijk om bij Delta Lloyd uw pensioenuitkering (een 'direct ingaand pensioen') te kopen. Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden gaan namelijk samen verder als één bedrijf onder de naam Nationale-Nederlanden. Daarom bieden we u sinds 1 juli 2018 al samen de Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden aan: een uitkering die aansluit bij úw wensen en mogelijkheden.

Welke keuzes kunt u maken?

Voordat u met pensioen gaat, kunt u 3 keuzes maken. De keuzes hangen af van de afspraken die uw werkgever met Delta Lloyd heeft gemaakt. Hebt u vragen over de mogelijkheden? Vraag dan uw HR-afdeling om het u uit te leggen. In uw Pensioenstartbrief leest u welke keuzemogelijkheden u hebt. De Pensioenstartbrief hebt u van ons ontvangen toen u met de pensioenregeling begon.

Keuze 1: wanneer gaat u met pensioen?

U kunt tot zekere hoogte zelf bepalen wanneer u met pensioen gaat. Gaat u eerder dan uw pensioenrichtleeftijd met pensioen? Dan krijgt u een lagere pensioenuitkering. Logisch, u bouwt namelijk korter (en dus minder) pensioen op, terwijl het pensioen langer wordt uitgekeerd. Later met pensioen gaan, is meestal ook mogelijk. De mogelijkheden voor vervroegen of uitstellen hangen af van de afspraken die uw werkgever heeft gemaakt.

Naast het pensioen dat u bij Delta Lloyd hebt opgebouwd, krijgt u ook een AOW-uitkering. De AOW-uitkering gaat in op uw AOW-leeftijd. U kunt de AOW-leeftijd (in tegenstelling tot de pensioenleeftijd) niet vervroegen of uitstellen. De komende jaren gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. Het kan zijn dat u later een AOW-uitkering krijgt dan u had gedacht. Hierdoor kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Misschien is dit voor u geen probleem. Wanneer u met pensioen gaat hangt dus ook af van wanneer u uw AOW-uitkering krijgt.

Soms is het mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan. U gaat dan voor een deel met pensioen en u blijft voor een deel werken. U ontvangt dan een (parttime) salaris en een (parttime) pensioen. Regel dit in goed overleg met uw werkgever.

Neemt u deel aan het Persoonlijk Pensioen Plan? U kunt dan inloggen in Pensioen Services Online en de pensioenplanner gebruiken. Dit is een handig middel waarmee u duidelijk inzicht krijgt in uw pensioen. U ziet direct waar u later uitkomt. En u ziet eenvoudig wat de gevolgen zijn als u uw pensioen aanpast.

Keuze 2: inruilen ouderdomspensioen voor partnerpensioen

Het kan zijn dat er geen uitkering voor uw partner is geregeld, als u overlijdt als u met pensioen bent. Ook kan er door een eerdere echtscheiding minder partnerpensioen voor uw huidige partner zijn. Hierdoor heeft uw partner misschien weinig of geen inkomen. U kunt in deze gevallen kiezen voor het inruilen van een deel van uw ouderdomspensioen voor (extra) partnerpensioen. Zo is er toch iets geregeld voor uw partner, als u komt te overlijden.

Andersom: partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen
Hebt u geen partner? Of heeft uw partner zelf pensioen opgebouwd? Dan heeft uw partner misschien ook geen partnerpensioen nodig. In dat geval kunt u er meestal voor kiezen om het partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Uw eventuele partner moet hier ook mee instemmen.

Keuze 3: blijven beleggen met uw pensioengeld

Bouwt u pensioen op in het Persoonlijk Pensioen Plan? Dan komt op uw pensioendatum een kapitaal beschikbaar.
Hiervan moet u zelf een pensioenuitkering aankopen. Dit kunt u doen bij Nationale-Nederlanden of bij een
andere pensioenverzekeraar. Bij enkele verzekeraars – waaronder Nationale-Nederlanden – kunt u kiezen uit
twee mogelijkheden:
  • U koopt een vaste uitkering. Hierbij hebt u vooraf volledige zekerheid over de hoogte van uw uitkering. We bepalen de hoogte op basis van de marktrente op het moment dat u deze aankoopt. Staat de marktrente laag? Dan krijgt u voor uw pensioenkapitaal een lagere uitkering. Uw uitkering staat daarna levenslang vast. Deze kan dus ook niet meer stijgen. 
  • U koopt een variabele uitkering. Hierbij belegt u met een deel van uw pensioengeld. U zit hierdoor minder vast aan de rente op het moment dat u de uitkering aankoopt. En u kunt voordeel hebben van de resultaten van uw beleggingen. Hierdoor kan uw uitkering stijgen. Zijn de resultaten minder goed dan verwacht? Dan kan uw uitkering juist dalen. 

Lees meer over de vaste en variabele Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden


Keuze 4: de eerste jaren een hogere of lagere uitkering

Tot slot kunt u kiezen voor een pensioenuitkering die de eerste jaren hoger is. Daarna wordt uw uitkering in één keer lager. Of andersom: u kiest voor eerst een lagere, en daarna een hogere pensioenuitkering.
Let op: kiest u de variabele Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden? Dan hebt u deze keuze niet. Kiest u de vaste Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden? Dan kunt u wel eerst een hogere en daarna een lagere uitkering kiezen. Andersom is niet mogelijk.

Wat moet u regelen?

AOW-uitkering aanvragen
Zes maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In deze brief leest u hoe u uw AOW-uitkering aan kunt vragen.

Ouderdomspensioen aanvragen
Uiterlijk 6 maanden voordat u volgens uw pensioenregeling met pensioen gaat, krijgt u  informatie over hoe u uw pensioenuitkering kunt aanvragen. U kunt dan ook uw keuzes voor uw uitkering aangeven. Wilt u eerder met pensioen dan de standaardleeftijd? Dan moet u dit zelf bij uw werkgever melden.

Hebt u in het verleden ook pensioen opgebouwd via andere werkgevers? Via www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen.