Wat doet u nu om straks langer door te kunnen werken?

Hebt u al iets geregeld om straks langer door te kunnen werken? Of er wel eens over nagedacht? Uit het Delta Lloyd onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ blijkt dat 64% niets heeft geregeld om langer door te kunnen werken en dit voorlopig ook niet van plan is. Maar werknemers vinden het wel belangrijk nu iets te regelen om langer door te kunnen werken. Minder gaan werken is bijvoorbeeld een oplossing en voor 45% van de werknemers in Nederland bespreekbaar.

In opdracht van Delta Lloyd heeft GfK een onderzoek uitgevoerd onder werknemers. Dit onderzoek geeft u inzicht in: 

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

 • Bijna twee derde (64%) van de werknemers regelt niets om langer door te kunnen werken. 
 • Minder uren werken is voor 45% van de werknemers in Nederland bespreekbaar. 
 • Voor veel werknemers zijn bijscholing, een functie met minder verantwoordelijkheid en minder salaris geen optie. 
 • Werknemers willen het liefst doorwerken bij dezelfde werkgever, in eenzelfde soort functie op hetzelfde niveau.

Werknemers bereiden zich verschillend voor 

 • Ongeveer 75% vindt het belangrijk dat werkgevers en werknemers nu al dingen regelen om langer door te kunnen werken. 
 • Slechts 12% regelt nu al iets om straks langer door te kunnen werken. 
 • Jonge werknemers (2,5%) bereiden zich minder voor dan oudere werknemers (19,4%). 
 • Werknemers die denken dat zij te weinig inkomen hebben wanneer zij met pensioen gaan, zijn minder geneigd iets te regelen (9%) dan werknemers die denken dat zij (ruim) voldoende inkomen hebben wanneer zij met pensioen gaan (14%).
Langer doorwerken

Wat regelen werknemers om langer door te kunnen werken?

Om langer door te kunnen werken gaan werknemers:

 • minder uren werken, dit noemen wij deeltijdpensioen; 
 • hun kennis verbreden en zich laten bijscholen; 
 • ervoor zorgen dat ze gezond blijven.

Wilt u meer weten over dit jaarlijks onderzoek? Bekijk dan het persbericht en de onderzoeksresultaten [PDF] .

Inzicht in uw mogelijkheden om langer door te kunnen werken

Hebt u zelf al eens nagedacht over wat u kunt doen of regelen om langer door te kunnen werken? Om te weten waar u uitkomt, moet u weten waar u bent. U kunt beginnen met meer inzicht in uw huidige pensioensituatie. Dit kunt u op verschillende manieren doen:

 1. Wij hebben voor u op een rij gezet wat de mogelijkheden zijn wanneer u (bijna) met pensioen gaat. Sommige dingen kunt u nu al regelen. 
 2. Vraag uw werkgever welke mogelijkheden u hebt om langer door te kunnen werken. 
 3. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder. 
 4. Jaarlijks rond september ontvangt u van uw pensioenuitvoerder(s) een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop ziet u hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en wat uw te verwachten pensioen is als u later met pensioen gaat. Wilt u tips bij het lezen van uw eigen UPO(‘s)? Ga dan naar www.deltalloyd.nl/upo.

Pensioen is onderdeel van uw inkomen voor later. Met het Delta Lloyd Inkomenskompas ziet u in een paar stappen of u later voldoende inkomen hebt. Ook geeft de tool u inzicht in wat u kunt doen om op koers te blijven.

Wilt u zich verder verdiepen in uw persoonlijke situatie? Maak dan een afspraak met uw onafhankelijke, financieel adviseur. Hebt u geen adviseur? Kijk dan op onze contactpagina.

Meer weten?

Wilt u nog meer lezen of weten over pensioen, hoe werknemers in Nederland hierover denken en wat u eventueel zelf kunt doen om uw koers te varen? Lees dan ook ‘Bent u goed voorbereid om later met pensioen te gaan?’ en meer informatie over het onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen’ [PDF] .