Wat doet uw werkgever voor u zodat u straks langer door kunt werken?

Wilt u langer doorwerken? En zo ja, bent u tevreden hoe uw werkgever u hierin ondersteunt? Uit het Delta Lloyd onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ blijkt dat maar 24% van de werknemers vindt dat hun werkgever positief is over doorwerken na 65 jaar. Tweederde van de werknemers vindt dat hun werkgever hen hierin onvoldoende ondersteunt. Ook geven werknemers aan dat de werkgever niet de maatregelen biedt waar zij behoefte aan hebben.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

 • Slechts een kwart (24%) van de werknemers vindt dat hun werkgever langer doorwerken voldoende ondersteunt.
 • 40% van de werknemers heeft geen idee of hun werkgever maatregelen neemt om hen langer door te laten werken.
 • Tweederde van de werknemers vindt dat hun werkgever hen nog weinig ondersteunt om langer door te kunnen werken.
 • De ondersteuning die werknemers verwachten en waar zij behoefte aan hebben, matcht niet altijd met datgene wat de werkgever hen biedt om langer door te kunnen werken.
 • Volgens werknemers nemen werkgevers bijvoorbeeld de volgende maatregelen: rekening houden met de leeftijd van de werknemer, een lichtere functie bij zwaar werk, begeleiding van jonge collega’s door oudere ervaren collega’s en bevordering van mobiliteit.
afb - pensioen - hoe gaat ned met pensioen - deel 3

Werknemers hebben behoefte aan de volgende ondersteuning van de werkgever om langer door te kunnen werken:

 • Werknemers verwachten dat de werkgever voor de lange termijn maatregelen neemt en ondersteuning biedt. En dus niet voor de korte termijn.
 • 43% wil graag dat de werkgever langer doorwerken stimuleert met een seniorenbeleid. Seniorenbeleid legt de focus op oudere werknemers.
 • 41% van de werknemers noemt vitaliteitsbeleid als gewenste ondersteuning voor langer doorwerken. Bij vitaliteitsbeleid kunt u denken aan ondersteuning gericht op de gezondheid van de werknemers.

Wat regelen werknemers zelf om langer door te kunnen werken?

Om langer door te kunnen werken gaan werknemers:

 • minder uren werken, dit noemen wij deeltijdpensioen;
 • hun kennis verbreden en zich laten bijscholen;
 • ervoor zorgen dat ze gezond blijven.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Bekijk dan de onderzoeksresultaten [PDF] .

Inzicht in uw mogelijkheden om langer door te kunnen werken

Hebt u zelf al eens nagedacht over wat u kunt doen of regelen om langer door te kunnen werken? Om te weten waar u uitkomt, moet u weten waar u nu staat. U kunt beginnen met meer inzicht in uw huidige pensioensituatie. Dit kunt u op verschillende manieren doen:

 1. Bekijk wat de mogelijkheden zijn wanneer u (bijna) met pensioen gaat. Sommige dingen kunt u nu al regelen.
 2. Vraag uw werkgever welke mogelijkheden u hebt om langer door te kunnen werken.
 3. Wilt u zelf sparen voor meer pensioen? En wilt u uw geld fiscaal gunstig opzij zetten? Dan is banksparen misschien iets voor u. Bekijk hier het filmpje 'Banksparen als aanvulling op uw pensioen'. U kunt ook een voorbeeldberekening banksparen maken.
 4. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder.
 5. Jaarlijks rond september ontvangt u van uw pensioenuitvoerder(s) een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop ziet u hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en wat uw te verwachten pensioen is als u later met pensioen gaat. Wilt u tips bij het lezen van uw UPO(‘s)? Ga dan naar www.deltalloyd.nl/upo.

Onafhankelijk advies

Wilt u zich verder verdiepen in uw persoonlijke situatie? Maak dan een afspraak met uw onafhankelijke, financieel adviseur. Hebt u geen adviseur? Kijk dan op onze contactpagina.

Over ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen’

In opdracht van Delta Lloyd heeft GfK een onderzoek uitgevoerd onder 1000 werknemers. Dit onderzoek geeft u inzicht in:

 • het pensioenbewustzijn van werknemers in Nederland;
 • hoe werknemers in Nederland aankijken tegen langer doorwerken;
 • pensioenleeftijdverwachtingen.

Meer informatie?

Wilt u nog meer lezen of weten over pensioen?  En hoe werknemers in Nederland hierover denken en wat u eventueel zelf kunt doen om uw koers te varen? Lees dan ook: