Tevreden werknemers willen langer doorwerken

Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ van Delta Lloyd blijkt een verband tussen werktevredenheid en langer doorwerken. Daarnaast blijkt uit een internationale vergelijking dat tevreden werknemers in België, Denemarken en Zweden ook langer willen werken. De belangrijkste reden voor de Denen, Zweden en Nederlanders om langer door te werken is plezier in het werk. Voor de Belgen speelt het salaris de allergrootste rol.

De AOW-leeftijd is in 2021 al 67 jaar en zal naar verwachting stijgen omdat we ouder worden. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers die tevreden zijn met hun huidige baan veel positiever staan tegenover langer doorwerken. Wel of niet later met pensioen gaan, draait niet alleen om financiële aspecten. Delta Lloyd wil een positieve bijdrage leveren aan dit maatschappelijke onderwerp. Dit doen we door onze klanten te ondersteunen met verschillende tools en initiatieven zoals de doorwerkgever.

Lees meer over gelukkig ouder worden

Hoger rapportcijfer huidige baan en hogere gewenste pensioenleeftijd gaan samen

Een stijging van één punt van het rapportcijfer voor de huidige baan staat voor een stijging van de gewenste pensioenleeftijd van ongeveer een half jaar in Nederland, Zweden en Denemarken. De belangrijkste reden voor Denen, Zweden en Nederlanders om langer door te werken is plezier in werk; voor de Belgen speelt salaris de belangrijkste rol. In alle landen wil men het liefst langer doorwerken in deeltijd. Daarnaast is een goede balans tussen werk en privé in Denemarken een essentiële voorwaarde om langer door te werken.

Financiële zekerheid basis voor gelukkig pensioen

Gepensioneerden in Nederland geven aan dat financiële zekerheid het meeste bijdraagt aan een gelukkig pensioen. Jongeren houden zich weinig bezig met de opbouw van hun pensioen, terwijl dit aspect het meest bijdraagt aan een gelukkig pensioen. U krijgt eenvoudig inzicht in uw financiële zekerheid met het Delta Lloyd Inkomenskompas.

De andere factoren voor een gelukkig pensioen zijn: een prettige en betaalbare woonomgeving, gezondheid en vitaliteit. Actieve gepensioneerden met veel hobby’s of een maatschappelijke rol zijn gelukkiger dan passieve gepensioneerden. 

Infographic gelukkig pensioen

Hoe gaat Nederland met Pensioen?

Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te vergroten en mensen te stimuleren zich op tijd over hun pensioen te buigen. Delta Lloyd helpt mensen hun eigen koers te bepalen Zoals met het Delta Lloyd Inkomenskompas om het inkomen voor later te berekenen. Daarnaast agenderen we pensioenontwikkelingen. Het onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen’ is hier onderdeel van en onderzoekt jaarlijks hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen.

Lees de samenvatting van het rapport [PDF]

Wilt u zich verder verdiepen in uw persoonlijke situatie? Doe inspiratie op of maak een afspraak met uw onafhankelijke, financieel adviseur. Hebt u geen adviseur? Zoek dan een adviseur bij u in de buurt.