Hoe denkt uw werkgever over langer doorwerken? En hoe verschilt dit van u?

In opdracht van Delta Lloyd heeft het onafhankelijke bureau GfK een onderzoek uitgevoerd onder werknemers en werkgevers. Hierin stond de vraag centraal hoe zij aankijken tegen langer doorwerken. Dit leverde een aantal opmerkelijke verschillen op.

Werkgever wil dat werknemers minder lang doorwerken

Slechts 20% van werkgevers wil dat werknemers na hun AOW-leeftijd doorwerken. Dit terwijl de helft van de werknemers er wel over denkt om langer door te werken. Werkgevers zijn vooral terughoudend vanwege de financiën. Zo is het voor hen duur(der) om oudere werknemers in dienst te hebben. Ook hun voorkeur voor een jonge werknemerspopulatie speelt hierbij een rol. Laat dus als oudere werknemer uw meerwaarde zien met uw kennis en ervaring.

Werkgever onderschat mogelijke pensioenleeftijd werknemers

Werkgevers denken dat werknemers minder lang kunnen doorwerken. Zo schatten zij de maximale haalbare pensioenleeftijd van hun werknemers op 63,9 jaar. Werknemers zelf denken door te kunnen gaan tot 65,5 jaar. Het is dan ook zo dat 40% van de werkgevers geen maatregelen neemt om dit voor werknemers mogelijk te maken en is dit ook niet van plan.

Pensioenleeftijdsverwachting

Werkgever overschatten inspanningen werknemers

Werkgevers denken dat werknemers zich al meer voorbereiden op langer doorwerken. Een meerderheid van de werkgevers (54%) denkt dat hun werknemers al maatregelen neemt of daar plannen voor heeft. Dit terwijl een minderheid van de werknemers (36%) dat al doet of van plan is.

Werkgevers spelen niet in op behoefte werknemers

Werknemers hebben behoefte aan een vitaliteitsbeleid (41%), personeelsbeleid dat rekening houdt met verschillende levensfases (39%) en seniorenbeleid (43%). Werkgevers bieden dit beperkt aan: vitaliteitsbeleid (14%), levensfasebewust personeelsbeleid (14%) en seniorenbeleid (17%). Werkgevers bieden deze maatregelen om langer door te kunnen werken niet aan, omdat ze het de verantwoordelijkheid van de werknemers vinden. Dit terwijl werknemers het treffen van die maatregelen juist een taak van de werkgever vinden. Maakt een werkgever langer doorwerken wel mogelijk? Dan wil hij vaak dat de werknemer minder uren werk, een minder verantwoordelijke functie en/of minder salaris accepteert. Iets wat werknemers juist niet willen.

Mismatch

Het is dus belangrijk dat u weet wat uw werkgever doet. Sluit dit niet aan met uw eigen wensen of verwachtingen? Dan is het verstandig dat u zelf tijdig maatregelen neemt.
Meer over de mogelijkheden van werknemers leest u in ‘U en straks langer doorwerken’.

Wilt u meer weten over dit jaarlijks onderzoek? Bekijk dan het persbericht en de onderzoeksresultaten [PDF] .