Pensioen voor pensioenfondsen

Overdracht van opgebouwde pensioenen

U draagt alle al opgebouwde pensioenen aan ons over. Wij garanderen deze pensioenen plus de uitkeringen in de toekomst. Dit geldt voor de gehele periode van deze pensioenverzekeringen. Wanneer u het wenst kunnen we ook een stijging van de pensioenen verzekeren. U draagt de verplichtingen over door ons een eenmalig bedrag (koopsom) te betalen.

Wilt u daarnaast ook de nog op te bouwen pensioenen verzekeren? Ook daarvoor bieden we meerdere mogelijkheden.

Voordeel

Gehele overdracht van alle risico’s van deze pensioentoezegging.

Waar dient u rekening mee te houden?

  • Geen controle meer over het vermogen van de opgebouwde pensioenen.
  • U draagt niet langer het verlies, maar hebt ook geen voordeel meer van de mogelijk positieve resultaten over het belegd vermogen.

Kenmerken

  • Het pensioenfonds draagt alle opgebouwde pensioenen over aan Delta Lloyd;
  • Over het deel dat Delta Lloyd heeft overgenomen loopt het pensioenfonds geen risico’s meer; 
  • Het pensioenfonds heeft op het overgenomen deel geen verplichting meer tot uitkeren van pensioenen; 
  • Het pensioenfonds kan kiezen voor het verzekeren van een jaarlijkse stijging van de opgebouwde of uit te keren pensioen; 
  • Het pensioenfonds betaalt voor het overnemen van de verantwoordelijkheden een eenmalig bedrag (koopsom).

Overdracht van uw pensioenverplichtingen

U hebt pensioenverplichtingen. Dit betekent dat u een uitkering moet betalen aan iedere werknemer die met pensioen gaat, overlijdt of arbeidsongeschikt raakt. Daarvoor moet u genoeg middelen hebben. Ook voor de keuzes bij het samenstellen van de beleggingen bent u verantwoordelijk. Bij een overdracht van opgebouwde pensioenen nemen we deze verplichtingen van u over. Hebt u al lopende pensioenuitkeringen binnen de pensioenregelingen, dan zorgen we in het vervolg voor deze uitkeringen. Daarnaast nemen we opgebouwde pensioenen over van de (ex-)deelnemers. De verantwoordelijkheid voor het beleid van beleggen ligt geheel bij ons.

Uit uw pensioenregeling weten de deelnemers hoe hoog de pensioenuitkering is. Draagt u de verplichtingen over? Dan is de uitkering bij de overdracht gegarandeerd. U kunt ook het stijgen van de pensioenen in de toekomst verzekeren. Zo weten de (ex-)werknemers hoeveel de pensioenuitkering per jaar zal stijgen.

Bij deze pensioenoplossing betaalt u eenmalig een bedrag (koopsom). Daarmee koopt u uw verplichtingen af. Zo hebt u in de toekomst geen verplichtingen meer aan uw deelnemers.

Meer informatie

Over geldzaken en pensioen

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en pensioen:

Internationaal bedrijf?

Delta Lloyd werkt samen met Insurope om u te ondersteunen bij het optimaal inrichten van uw personeelsvoorzieningen.