Pensioen voor pensioenfondsen

Het Garantiepensioen met collectief beleggen

Het Garantiepensioen met collectief beleggen is een pensioenproduct op basis van salaris en het aantal jaren dat een deelnemer in dienst is. We beleggen uw premies en het opgebouwde pensioenvermogen in een eigen depot. Dus los van onze algemene middelen.

Voordelen

Werkgever 

 • Een goede pensioenregeling voor uw werknemers;
 • Een te verwachten groei door (hogere) winst op beleggingen; 
 • Verschillende mogelijkheden om risico’s geheel of voor een deel af te dekken; 
 • Zelf controle houden over de beleggingen, met begeleiding van de deskundigen op dit gebied van Delta Lloyd Asset Management.

Werknemer 

 • Zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkeringen;
 • Garantie van de opgebouwde pensioenuitkering; 
 • De mogenlijkheid van stijging van opgebouwde pensioenen.

Waar dient u rekening mee te houden

Werkgever 

 • Risico's liggen geheel of voor een deel bij de werkgever.

Werknemer 

 • In vergelijking met een aantal beschikbare-premieregelingen heeft de werknemer minder keuze. 
 • De werknemer heeft geen invloed op de hoogte van de pensioenuitkering.

Kenmerken

Het Garantiepensioen met collectief beleggen heeft de volgende kenmerken:

 • We garanderen de opgebouwde pensioenuitkeringen. Om die reden noemen we de regeling een uitkeringsovereenkomst;
 • Het salaris en de tijd dat een deelnemer in dienst is, vormt de basis van de pensioenuitkering; 
 • De hoogte van de pensioenuitkering staat vast voor uw werknemer; 
 • U kiest zelf of u de opgebouwde pensioenen laat stijgen; 
 • We houden uw beleggingen apart van onze algemene middelen. Dat gebeurt in een gesepareerd beleggingsdepot. Dit depot is de basis voor het delen van de winst.

Het Garantie pensioen met collectief beleggen in het kort

Deze regeling is een pensioenoplossing op basis van salaris en het aantal jaren dat iemand in dienst is. We gaan uit van een middelloonregeling. Maar u kunt ook kiezen voor uw bestaande salarisdiensttijdregeling.

Verzekeringsvormen

De keuze die u kunt maken voor de vormen van verzekering zijn de volgende: 

 • Ouderdomspensioen, bij het bereiken van de pensioenleeftijd;
 • Partnerpensioen en/of wezenpensioen, bij overlijden van de deelnemer voor het bereiken van de pensioenleeftijd. U kunt kiezen om de waarde die nodig is op te bouwen of om het risico te verzekeren.

U kunt ook de verzekering aanvullen met extra zekerheden. Bijvoorbeeld een Anw-hiaatpensioen of of het verzekeren van een uitkering wanneer de werknemer geheel of voor een deel arbeidsongeschikt wordt.

Uw werknemer heeft zelf ook keuzes. Zo kan hij zijn pensioendatum naar voren halen, uitstellen of pensioenen ruilen. Het ouderdomspensioen voor partner-/wezenpensioen of andersom.

Gesepareerd beleggen voor andere regelingen

Een werkgever kiest een middelloonregeling of eindloonregeling vaak samen met een gesepareerd beleggingsdepot voor het delen van de winst. Dat hoeft niet. Er mag ook gekozen worden voor een beschikbare-premieregeling als basis. Belangrijk is dan natuurlijk dat er wel een garantie in de regeling is opgenomen. Zodat er over het verschil tussen de garantie en het resultaat op het beleggen een winst kan worden gedeeld.

Winstdeling

U betaalt de pensioenen in de vorm van bedragen voor de opbouw van het pensioen en premie voor het verzekeren van de risico’s. Deze zijn afhankelijk van de leeftijd van uw werknemer. We berekenen de koopsommen en premies op basis van een vaste rente. Daarna kijken naar te verwachten winst en berekenen deze met een gesepareerd beleggingsdepot. Alle premies en reserve beleggen we in uw eigen depot. Van het beleggingsresultaat trekken we af wat we nodig hebben voor de pensioenen. Wat overblijft, kunt u gebruiken. U gebruikt deze zoals u wilt. Bijvoorbeeld om uw premielasten te verlagen of om de pensioenuitkeringen te verhogen (toeslagregeling).

Zelf beleggen, ondersteund door Delta Lloyd Asset Management

U stelt het beleggingsbeleid vast met de meest passende mix van beleggingen. Dit doet u samen met Delta Lloyd Asset Management. U stelt het beleid en de mix regelmatig bij. Zo sluit het beleggingsbeleid aan op uw situatie. U belegt voor het beste beleggingsresultaat, steekt in op zo veel mogelijk zekerheid of u kiest voor een tussenweg.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor de verzekeringsmatch, dat is een zuivere verzekeringsoplossing.

Risico's beperken

U kunt risico’s van beleggen beperken met de keuze voor het beleid of met het inzetten van verschillende beleggingsinstrumenten. Maar u kunt ook andere maatregelen treffen. Brengt u een groot deel van de pensioenen onder in de algemene middelen van Delta Lloyd? Dan garanderen we bij een afgesproken inleg een bepaald resultaat.

Meer informatie

Over geldzaken en pensioen

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en pensioen:

Internationaal bedrijf?

Delta Lloyd werkt samen met Insurope om u te ondersteunen bij het optimaal inrichten van uw personeelsvoorzieningen.