Algemene pensioenvragen

Alle vragen en antwoorden over uw pensioen, Pensioen Services Online en het Persoonlijk Pensioen Plan.

Algemene pensioenvragen

Hoe weet ik wat voor pensioenovereenkomst ik heb?

Op uw Pensioenstartbrief staat wat voor pensioenovereenkomst u hebt. In Pensioen Services Online kunt u uw Pensioenstartbrief terugvinden. Hebt u geen toegang tot Pensioen Services Online? Neem dan contact op met de Client Service Desk op telefoonnummer 020 - 594 8100. U kunt ons op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur bereiken.

Wat is een Pensioenstartbrief?

In de Pensioenstartbrief vindt u de belangrijkste kenmerken van uw pensioenregeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welk pensioen er wordt opgebouwd, zoals ouderdoms-, partner- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar ook de risico’s die u als werknemer loopt en informatie over een eventuele vrijwillige pensioenregeling. Ook leest u in uw Pensioenstartbrief welke informatie u wanneer aan Delta Lloyd moet doorgeven. Zo kunnen veranderingen in uw privé- of werksituatie gevolgen hebben voor uw pensioen. Lees de Pensioenstartbrief daarom goed door.

Waar vind ik mijn Pensioenstartbrief?

U hebt uw Pensioenstartbrief per post ontvangen. Ook vindt u de Pensioenstartbrief in Pensioen Services Online. Hebt u geen toegang tot Pensioen Services Online? Neem dan contact op met de Client Service Desk op telefoonnummer 020 - 594 81 00. U kunt ons op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur bereiken.

Waar vind ik mijn gegevens en pensioendocumenten terug?

In Pensioen Service Online. U hebt een e-mail ontvangen voor het activeren van uw account voor Pensioen Services Online. U moet inloggen met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Bezoek dan 'Pensioen Services Online: inzicht in uw pensioen' voor het aanvragen van deze gegevens per e-mail.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

Dit kunt u op 3 manieren terugvinden:

 1. Op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat u jaarlijks rond september van ons ontvangt. Let op! Hier vindt u alleen het pensioen wat u bij Delta Lloyd hebt opgebouwd.
 2. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Log in met uw DigiD. U ziet hier een totaaloverzicht van uw opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers, inclusief uw AOW-opbouw.
 3. In de pensioenplanner van Pensioen Services Online. U ziet hier een totaaloverzicht van uw opgebouwde pensioen.

Hoeveel pensioen krijg ik als ik met pensioen ga?

Hoe hoog uw pensioenuitkering exact is, weet u pas op het moment dat u met pensioen gaat. Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wel een inschatting bij het 'te bereiken pensioen'. Let op! Dit bedrag verandert waarschijnlijk nog. U kunt ook terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor meer inzicht in uw persoonlijke situatie.

Waarom is de kans groot dat ik straks een pensioentekort heb?

Dat heeft verschillende redenen. Moderne pensioenregelingen zijn vaak versoberd. Daarnaast wisselen we vaker van werkgever. We leven langer. We blijven langer actief. Het is belangrijk dat u uw pensioensituatie regelmatig evalueert en tegen het licht houdt bij grote veranderingen. Bijvoorbeeld als u verandert van werkgever of arbeidsduur. Als uw gezinssamenstelling wijzigt. Of als u een erfenis ontvangt. Vraag in deze situaties altijd om deskundig advies.

Waar moet ik allemaal op letten bij een pensioenberekening?

Bij het maken van een pensioenberekening moet u weten wat uw inkomen wordt na de pensioendatum. En vooral hoe dat zich verhoudt tot uw huidige financiële situatie. Daarvoor moet u alle bestaande pensioenwaarden in vier stappen op een rijtje zetten.

 1. Wat hebt u allemaal aan financiële bronnen?
  Naast pensioen en nabestaandenpensioen zijn er mogelijke ook andere inkomstenbronnen. Zoals kapitaalverzekeringen, lijfrentes en huisbezit.
 2. Wat hebt u straks nodig?
  Aan de andere kant ontstaat er na de pensionering ook vaak een ander uitgavenpatroon. De lasten na pensionering zijn vaak lager. De hypotheek van het huis kan namelijk grotendeels al zijn terugbetaald. En u hebt misschien een veranderde voorkeur voor de mate van luxe in uw leven.
 3. Hoe vult u het verschil nu al aan?
  Als het gewenste inkomen na uw pensionering onvoldoende blijkt, wilt u nu misschien alvast bijsparen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een aanvullend pensioen. Of bijvoorbeeld via het zogenoemde banksparen. Schakel een financieel adviseur in voor een goed en volledig beeld van uw mogelijkheden.
 4. Wilt u een pensioenberekening maken?
  Bekijk dan het Inkomenskompas.

Ik hoor vaak over indexatie of toeslag. Waarom is dat belangrijk?

Ga na of uw pensioen wordt geïndexeerd. Deze indexatie noemen we ook wel toeslag. Als dat niet zo is, wordt uw pensioen dus niet aangepast voor prijsinflatie of looninflatie. Stijgen de prijzen en blijft uw pensioen gelijk? Dan daalt uw koopkracht. In dat geval kan een aanvullend pensioen gewenst zijn.

Waarom is mijn netto pensioenuitkering lager?

Vanaf 1 januari 2013 heeft de regering de loonheffing verhoogd. Zo is het tarief van de loonbelasting in de eerste loonbelastingschijf fors verhoogd van 15,2 procent naar 19,1 procent. Ook de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet is verhoogd. Meer informatie hierover leest u ook op de website van de Belastingdienst. Door de verhoging wordt er meer belasting op uw uitkering ingehouden. Hierdoor is uw netto-uitkering lager.

Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft u inzicht in hoeveel pensioen u krijgt wanneer u met pensioen gaat en /of arbeidsongeschiktheid raakt. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Dit pensioenoverzicht ontvangt u elk jaar, zolang u in dienst bent bij uw huidige werkgever.

Waar vind ik mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

U ontvangt uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) jaarlijks uiterlijk in de maand september per post. U vindt uw UPO ook op Pensioen Services Online. Hebt u geen toegang tot Pensioen Services Online? Vraag deze dan op bij onze Client Service Desk. U kunt onze Client Service Desk op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur bereiken op telefoonnummer 020 - 594 8100.

Wat kan ik zelf doen om meer pensioen te regelen?

U kunt als dit mogelijk is binnen uw pensioenregeling extra pensioen opbouwen via de pensioenregeling. Of dit kan, leest u in uw Pensioenstartbrief. Meer informatie over zelf extra pensioen regelen vindt u ook op deze website.

Bij wie kan ik terecht als ik een klacht heb?

Hebt u een klacht over uw pensioenuitvoerder? Dan kunt u deze voorleggen aan:

Delta Lloyd Levensverzekering NV
Afdeling Klachten
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Komt u er met Delta Lloyd Levensverzekering NV niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,
telefoon: 0900-3552248
e-mail: info@kifid.nl (niet voor het indienen van klachten),
internet: www.kifid.nl/consumenten

U kunt uw klacht aan het Kifid ook voorleggen via het Europees ODR Platform.

Behandelen Delta Lloyd Levensverzekering NV en de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening uw klacht niet naar uw tevredenheid? Dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de Rechtbank Amsterdam, sectie kanton. Wilt u een klacht indienen bij de Rechtbank? Dan kunt u hiervoor het beste contact opnemen met uw advocaat, uw rechtsbijstandsverzekeraar of de griffie van de Rechtbank.

Hoe kan ik zien hoeveel pensioenpremie ik betaal?

Op uw salarisstrook ziet u hoeveel pensioenpremie uw werkgever inhoudt op uw salaris. U kunt ook aan uw werkgever vragen hoeveel pensioenpremie u betaalt.

Hoe kan ik vrijwillig een arbeidsongeschiktheidsverzekering of Anw-hiaatpensioen afsluiten?

In uw Pensioenstartbrief staat of uw werkgever deze verzekeringen aanbiedt. Als uw werkgever de verzekeringen aanbiedt, leest u in uw Pensioenstartbrief hoe u deze verzekeringen af kunt sluiten.

Vragen over Pensioen Services Online

Wat kan ik met de pensioenplanner binnen het Persoonlijk Pensioen Plan?

U kunt met de pensioenplanner de gevolgen van de mogelijkheden voor uw pensioen berekenen.

Hoe kan de pensioenplanner mij helpen bij het maken van keuzes binnen het Persoonlijk Pensioen Plan?

U kunt berekenen welke invloed welke keuze heeft op de hoogte van uw pensioen.

Vragen over het Persoonlijk Pensioen Plan

Wat is standaard voor mij geregeld binnen het Persoonlijk Pensioen Plan?

Wat voor u geregeld is, staat in uw Pensioenstartbrief. U hebt deze per post ontvangen en vindt uw Pensioenstartbrief ook in Pensioen Services Online. Hebt u geen toegang tot Pensioen Services Online? Bezoek dan 'Pensioen Services Online: inzicht in uw pensioen' en activeer uw account of vraag uw gebruikersnaam of wachtwoord opnieuw per e-mail op.

Wat is standaard voor mijn gezin geregeld binnen het Persoonlijk Pensioen Plan?

Uw gezin is standaard verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen. Kijk in uw Pensioenstartbrief of op Pensioen Services Online wat er precies voor uw gezin geregeld is

Wat is niet standaard verzekerd binnen het Persoonlijk Pensioen Plan?

U bent niet standaard verzekerd voor een arbeidsongeschiktheidspensioen en een Anw-hiaatpensioen. Kijk in uw Pensioenstartbrief of op Pensioen Services Online of uw werkgever deze pensioenen standaard heeft meeverzekerd. Of dat u er zelf voor kunt kiezen om deze pensioenen mee te verzekeren.

Kan ik extra pensioen opbouwen binnen het Persoonlijk Pensioen Plan?

Wilt u extra pensioen opbouwen binnen de pensioenregeling? Dan kunt u op het wijzigingsformulier aangeven welk bedrag u zelf wilt bijbetalen. Wij berekenen dan of dit bedrag dat u extra wilt toevoegen, binnen uw fiscale ruimte past. U kunt eenmalig een bedrag aan uw pensioen toevoegen, maar u kunt dit ook jaarlijks te doen. Kijk in uw Pensioenstartbrief of op Pensioen Services Online naar de mogelijkheden binnen uw pensioenregeling.

Welke keuzes heb ik binnen het Persoonlijk Pensioen Plan?

Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever heeft gemaakt, kunt u zelf kiezen:

 • of u met (een deel van) uw pensioenpremie wilt beleggen of gegarandeerd pensioen wilt opbouwen;
 • hoeveel risico u neemt met uw beleggingen;
 • of u een Anw-hiaatpensioen of een arbeidsongeschiktheidspensioen wilt.

Kijk in uw Pensioenstartbrief of op Pensioen Services Online naar de mogelijkheden binnen uw pensioenregeling. 

Welke risico's loop ik met het Persoonlijk Pensioen Plan?

Welke risico’s u loopt en hoe deze invloed heeft op uw pensioen leggen wij uit bij 'Risico’s en pensioen'.

Welke kan ik doen om risico's van het Persoonlijk Pensioen Plan te verkleinen?

Delta Lloyd kan u hierover helaas niet adviseren. U kunt advies vragen aan een onafhankelijk adviseur. Let op! Financieel advies is niet gratis.

Vragen over de keuze tussen beleggen en gegarandeerd pensioen binnen het Persoonlijk Pensioen Plan

Heb ik een keuze tussen beleggen en een gegarandeerd pensioen?

U hebt een keuze tussen beleggen en gegarandeerd pensioen als uw werkgever ervoor gekozen heeft deze keuzes binnen de pensioenregeling aan u aan te bieden. Kijk in uw Pensioenstartbrief of op Pensioen Services Online naar de mogelijkheden binnen uw pensioenregeling.

Hoe kies ik een goede verdeling tussen beleggen en gegarandeerd pensioen?

U moet deze keuze zelf maken. Delta Lloyd mag u geen advies geven. U kunt advies vragen aan een onafhankelijk adviseur. Let op! Financieel advies is niet gratis.

Waar moet ik aan denken als ik kies tussen beleggen en gegarandeerd pensioen?

Waar u aan moet denken bij uw keuze, zoals de voor- en nadelen van beleggen en gegarandeerd pensioen, vindt u bij 'Beleggen of gegarandeerd pensioen'

Ik wil (een deel) van mijn premie omzetten in gegarandeerd pensioen. Hoe doe ik dat?

U kunt in de pensioenplanner in Pensioen Services Online uw premieverdeling doorgeven. Voordat u de premieverdeling door kunt geven, krijgt u een vragenlijst om te bepalen of zich bewust bent van de gevolgen van uw keuze voor uw pensioen. Wij noemen deze vragenlijst de kennistoets.

Wanneer kan ik premie omzetten in gegarandeerd pensioen?

Wanneer u begint met het Persoonlijk Pensioen Plan krijgt u de mogelijkheid om binnen 3 maanden de toekomstige premieverdeling aan te passen. Vervolgens kunt u jaarlijks eenmalig de premieverdeling wijzigen. Als u de premieverdeling het jaar erop niet aanpast, blijft de eerder gekozen verdeling staan.

Waarom moet ik een kennistoets invullen als ik premie wil omzetten in gegarandeerd pensioen?

Wij willen u informeren over de mogelijkheden en de risico’s. Dit doen wij door een vragenlijst. Dit is ook wettelijk verplicht.

Kan ik gegarandeerd pensioen weer omzetten in beleggingen?

Nee, dit is niet mogelijk. Gegarandeerd pensioen kan niet meer worden omgezet in beleggingen.

Ik heb gekozen om een deel van mijn premie om te zetten in gegarandeerd pensioen en een deel te beleggen. Mag ik de waarde van mijn beleggingen (later) nog omzetten naar gegarandeerd pensioen?

U kunt jaarlijks de gehele of een deel van de beleggingswaarde gebruiken om een gegarandeerd pensioen aan te kopen.

Hoe zet ik waarde van mijn beleggingen later nog om in gegarandeerd pensioen?

U kunt dit doorgeven via Pensioen Services Online. U kunt in de pensioenplanner aangeven voor welk deel van de waarde van de beleggingen u een gegarandeerd pensioen aan wilt kopen.

Wordt het gegarandeerde pensioen ook elk jaar verhoogd ('wij noemen dit indexatie')?

Nee, het gegarandeerd pensioen wordt niet geïndexeerd. U koopt een nominaal pensioen in. Dit betekent dat de hoogte van uw pensioenuitkering gelijk blijft en jaarlijks niet wordt aangepast aan de inflatie. U kunt dan waarschijnlijk minder kopen van uw pensioen; uw pensioen verliest aan koopkracht.

Welke risico's loop ik bij het omzetten naar gegarandeerd pensioen?

 • De zekerheid die u koopt kent wel een prijs. Delta Lloyd garandeert immers het ingekochte pensioen. De prijs voor deze aankoop verschilt wel per jaar.
 • Wees er ook van bewust dat het pensioen niet wordt geïndexeerd. U koopt een nominaal pensioen in, waardoor het gegarandeerde pensioen in koopkracht verliest.
 • Gegarandeerd pensioen kan niet meer worden omgezet naar beleggingen.
 • Een gegarandeerd pensioen geeft meer zekerheid, maar levert misschien wel een lager pensioen op. Dit omdat u eventuele beleggingsrendementen mist als u volledig zou beleggen.

Waar kan ik zien hoe mijn premieverdeling nu is?

U kunt uw premieverdeling terugvinden in de pensioenplanner op Pensioen Services Online.

Vragen over beleggen binnen het Persoonlijk Pensioen Plan

Wat is Lifecycle

Bij Lifecycle beleggen wordt, naarmate de pensioendatum dichterbij komt, steeds minder in aandelen en steeds meer in obligaties belegd. Aan het begin van de beleggingsperiode wordt meer in aandelen belegd met als doel een hoger rendement te halen. De risico’s zijn aan het begin dus het grootst, maar de inleg van pensioenpremie is dan nog relatief beperkt. Aan het einde van de looptijd hebt u meer pensioenkapitaal en daarom worden de risico’s afgebouwd.

Wat is Pensioenstabilisator?

De Pensioenstabilisator is standaard onderdeel van de Delta Lloyd Lifecycles. De Pensioenstabilisator geeft meer zekerheid. Op de pensioendatum koopt u een pensioen met de waarde van uw Persoonlijk Pensioen Plan aan. De prijs van dit pensioen is afhankelijk van de rente. Als de rente laag is, is het pensioen duurder. Er is dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen aan te kopen. De Pensioenstabilisator is een belegging waarbij de koers stijgt als de rente daalt. Ook het tegenovergestelde geldt: stijgt de rente, dan daalt de koers. De Pensioenstabilisator zorgt ervoor dat rentewijzigingen minder invloed hebben op de hoogte van het pensioen.

Ik beleg standaard in de Neutrale Lifecycle. Past dit ook het beste bij mijn (persoonlijke) situatie?

Wilt u weten of de Neutrale Lifecycle bij uw persoonlijke situatie past? Dan kunt u een Profielbepaler invullen. Afhankelijk van de mogelijkheden die uw werkgever binnen de regeling biedt, kunt u kiezen voor een andere Lifecycle. Kijk in uw Pensioenstartbrief of op Pensioen Services Online naar de mogelijkheden binnen uw pensioenregeling.

Wanneer en hoe vaak kan ik mijn Lifecycle veranderen?

U kunt onbeperkt uw Lifecycle wijzigen. U moet wel elke keer de Profielbepaler invullen en opsturen naar Delta Lloyd.

Hoe verander ik van Lifecycle binnen het Persoonlijk Pensioen Plan?

Kijk in uw Pensioenstartbrief of het mogelijk is om van Lifecycle te veranderen. En kijk in de pensioenplanner op Pensioen Services Online naar de verschillen tussen de Lifecycles. Vul vervolgens de Profielbepaler in en stuur deze op naar Delta Lloyd.

In welke fondsen wordt mijn premie belegd binnen het Persoonlijk Pensioen Plan?

In Pensioen Services Online kunt u zien in welke fondsen uw premie wordt belegd.

Waar kan ik zien hoe mijn fondsen het doen?

Op www.deltalloyd.nl/pensioenbeleggen kunt u zien hoe uw fondsen het doen.

Kan ik ook fondsen kiezen uit een andere Lifecycle?

Nee, de fondsen in een Lifecycle zijn zorgvuldig door Delta Lloyd samengesteld. U kunt alleen de fondsen kiezen binnen de Lifecycle die op u van toepassing is. Deze kunt u niet aanpassen.

Kan ik binnen het Persoonlijk Pensioen Plan ook zelf beleggen in plaats van in een Lifecycle?

U kunt ook zelf beleggen als uw werkgever ruime beleggingsvrijheid in de pensioenregeling aanbiedt. U kunt dan in plaats van beleggen in de Lifecycle zelf uw beleggingen samenstellen. U kunt dan onbeperkt wijzigingen doorvoeren. Hier worden wel kosten voor in rekening gebracht. Kijk in uw Pensioenstartbrief of op Pensioen Services Online naar de mogelijkheden binnen uw pensioenregeling

Wat moet ik doen om zelf te beleggen?

Kijk eerst in uw Pensioenstartbrief of u de mogelijkheid hebt om zelf te beleggen. Vul de Profielbepaler en het Fondskeuzeformulier in. Stuur de Profielbepaler en het Fondskeuzeformulier vervolgens op naar Delta Lloyd.

Kan ik binnen het Persoonlijk Pensioen Plan tegelijk beleggen in een Lifecycle en zelf beleggen?

Nee, u kunt niet tegelijkertijd zelf beleggen en beleggen in een Lifecycle.

Waar kan ik mijn beleggingsprofiel bepalen?

Dat kan door middel van de Profielbepaler.

Waar vind ik het Fondskeuzeformulier?

Het Fondskeuzeformulier vindt u in Pensioen Services Online en op onze website.

Vragen over AOW- en pensioenleeftijd

De AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar. Niet meteen: de komende jaren wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs hoger. Ook de pensioenleeftijd stijgt naar 67 jaar. Dat gebeurt wel in één keer, vanaf 1 januari 2014. Beide veranderingen staan in de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.

Wat is het verschil tussen AOW en pensioen?

Iedereen die in Nederland woont of werkt krijgt vanaf een vastgestelde leeftijd een basispensioen. Dit is een uitkering van de overheid. Een AOW-uitkering. AOW staat voor Algemene ouderdomswet. Veel mensen bouwen aanvullend hierop ook via hun werkgever pensioen op. Dit pensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering.

Waarom stijgt de AOW- en de pensioenleeftijd?

Inwoners van Nederland worden gemiddeld steeds ouder. Hierdoor nemen de kosten voor de oudedagsvoorziening toe. Dat geldt voor de AOW, maar ook voor pensioenregelingen die werkgevers voor hun werknemers getroffen hebben.

Hoe vindt de stijging van de AOW-leeftijd plaats?

In 2013, 2014 en 2015 stijgt de AOW-leeftijd ieder jaar met een maand. In 2016, 2017 en 2018 stijgt deze ieder jaar met twee maanden en vanaf 2019 tot en met 2023 jaarlijks met 3 maanden. De AOW-leeftijd komt daardoor in 2019 uit op 66 jaar en in 2023 op 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd met de levensverwachting. In het regeerakkoord van VVD en PvdA staat een voorstel om de AOW-leeftijd na 2015 nog sneller te verhogen. Hierdoor wordt in 2018 de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2021 67 jaar.

Verhoging AOW-leeftijd (aantal maanden)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
AOW-
leeftijd
65 en 1 maand  65 en 2 maanden 65 en 3 maanden 65 en 5 maanden 65 en 7 maanden 65 en
9 maanden
Voorstel
regeer-
akkoord
65 en 1 maand  65 en 2 maanden 65 en 3 maanden 65 en 6 maanden 65 en 9 maanden 66
2019 2020 2021 2022 2023
AOW-
leeftijd
66 66 en 3 maanden 66 en 6 maanden 66 en
9 maanden
67 
Voorstel
regeer-
akkoord
66 en 4 maanden 66 en 8 maanden 67        

Wilt u weten welke AOW-leeftijd voor u geldt? Kijk dan op www.checkuwaowleeftijd.nl

Kan de AOW-leeftijd in de toekomst verder stijgen?

Ja, dat kan. Of dat zo is, wordt uiterlijk 1 januari 2019 duidelijk. Vanaf 1 januari 2019 wordt elk jaar bekeken of de AOW-leeftijd vanaf 2024 elk jaar verder stijgt. Die stijging gebeurt dan in stappen van drie maanden. Of de AOW-leeftijd stijgt hangt af van de levensverwachting. Worden mensen gemiddeld ouder? Dan wordt de AOW-leeftijd verhoogd.

Kan de AOW-leeftijd in de toekomst ook weer omlaag gaan?

Nee. Volgens de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd kan de AOW-leeftijd niet omlaag. Ook niet als de levensverwachting in de toekomst daalt.

Wanneer gaat mijn AOW-uitkering in?

Dat hangt af van uw geboortedatum. Wilt u weten welke AOW-leeftijd voor u geldt? Gaat naar AOW-leeftijd berekenen via de website van de Rijksoverheid.

Wanneer ga ik met pensioen?

Dat is afhankelijk van wat u in de pensioenregeling met uw werkgever hebt afgesproken. Het kan zijn dat het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt eerder ingaat dan uw AOW. Bijvoorbeeld als de afgesproken pensioenleeftijd in uw pensioenregeling 65 jaar is.  Maar het kan ook zijn dat de afgesproken pensioenleeftijd in de pensioenregeling die u via uw werkgever opbouwt 67 jaar is. Uw pensioen gaat dan mogelijk later in dan uw AOW.

Stijgt mijn pensioenleeftijd per 1 januari 2014 naar 67 jaar?

Of uw pensioenleeftijd stijgt, is afhankelijk van uw pensioenregeling en van de afspraken die u met uw werkgever daarover hebt gemaakt. Pensioenregelingen mogen nog altijd uitgaan van de ‘oude’ pensioenleeftijd van bijvoorbeeld 65 jaar. Maar de jaarlijkse pensioenopbouw moet dan wel lager zijn. Namelijk lager dan het maximum dat vanaf 1 januari 2014 is toegestaan voor een pensioenleeftijd van 67 jaar.

Als mijn pensioenleeftijd stijgt naar 67 jaar, bouw ik dan een hoger pensioen op?

Het antwoord hierop is afhankelijk van uw pensioenregeling. Door de hogere pensioenleeftijd werkt u twee jaar langer en bouwt u twee jaar langer pensioen op. Maar als in uw pensioenregeling de jaarlijkse pensioenopbouw daalt dan bouwt u minder pensioen op. Bij maximale pensioenopbouw wordt de verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw gecompenseerd door twee jaar extra pensioenopbouw: de (beoogde) pensioenuitkering is ongeveer gelijk.

Kan ik de ingangsdatum van mijn pensioen aan laten sluiten op de AOW-leeftijd?

Ja, dat kan als in uw pensioenregeling de mogelijkheid staat om de pensioendatum te vervroegen of uit te stellen.

Kan ik de ingangsdatum van mijn AOW-uitkering vervroegen of uitstellen?

Nee. U kunt de ingangsdatum van de AOW-uitkering niet vervroegen of uitstellen.

Loopt mijn vutuitkering of prepensioen altijd door tot de nieuwe AOW-leeftijd?

Nee. Uw vut- of prepensioenuitkering stopt over het algemeen op 65-jarige leeftijd. Tot 2014 begon dan meestal het pensioen uit uw pensioenregeling. Maar uw AOW-uitkering gaat later in. In dat geval krijgt u dus te maken met een inkomensgat: een periode waarin u geen AOW-uitkering krijgt, terwijl daar in de vut- of prepensioenregeling wel van was uitgegaan. U hebt dan een AOW-gat.

Loopt mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering van Delta Lloyd door tot de nieuwe AOW-leeftijd?

Hebt u op dit moment een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Delta Lloyd? Dan loopt deze arbeidsongeschiktheidsuitkering, zolang u arbeidsongeschikt bent, door tot de pensioenleeftijd in uw pensioenregeling. Stel dat de pensioenleeftijd in uw pensioenregeling 65 jaar is. Dan loopt uw arbeidsongeschikheidsuitkering door tot 65 jaar en ontvangt u aansluitend hierop pensioen dat u in de pensioenregeling van de werkgever heeft opgebouwd.

Tabel arbeidsongeschiktheidspensioen 2

Stel dat de pensioenleeftijd in uw pensioenregeling 67 jaar is. Dan loopt uw arbeidsongeschikheidsuitkering door tot 67 jaar en ontvangt u aansluitend hierop pensioen dat u in de pensioenregeling van de werkgever heeft opgebouwd.

Tabel arbeidsingeschiktheidspensioen

Loopt mijn Anw-hiaatpensioenuitkering van Delta Lloyd door tot de nieuwe AOW-leeftijd?

Dit is afhankelijk van de situatie. Het Anw-hiaatpensioen loopt tot de einddatum die in de pensioenregeling van uw overleden partner stond. Tot 2014 was dit meestal 65 jaar. Dat betekent over het algemeen dat de Anw-hiaatpensioenuitkering stopt op 65-jarige leeftijd. De AOW-uitkering gaat later in. U krijgt dan te maken met een inkomensgat, een AOW-gat.

Tabel ANW-Hiaatpensioen Partnerpensioen

Sinds 2014 is het ook mogelijk dat in de pensioenregeling van uw overleden partner als einddatum de AOW-leeftijd is opgenomen. Dit betekent dat uw eventuele Anw-hiaatpensioenuitkering eindigt op uw AOW-leeftijd, maar uiterlijk wanneer u 67 jaar wordt.

Tabel ANW-Hiaatpensioen

Hoe kan iemand een mogelijk AOW-gat overbruggen?

De overheid gaat er vanuit dat u een eventueel AOW-gat zelf overbrugt. Omdat niet iedereen dit AOW-gat uit eigen middelen kan overbruggen heeft de overheid een overbruggingsregeling geïntroduceerd. U kunt hier mogelijk gebruik van maken. De overbruggingsregeling is in het najaar van 2013 van kracht geworden en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2013. De Sociale Verzekeringsbank voert de regeling uit. Kijk op www.svb.nl voor meer informatie over de overbruggingsregeling.

Waar vind ik meer informatie over de AOW?

Kijk op de volgende pagina’s voor meer informatie over de AOW en de AOW-leeftijd.