Kosten- en waardeoverzicht

Voor uw beleggingspensioen Persoonlijk Pensioen Plan verstrekken wij u jaarlijks een Kosten- en waardeoverzicht. 

Uw kosten- & waardeoverzicht online inzien

Als u onlangs van ons een brief hebt ontvangen met daarin een activatiecode kunt u makkelijk in een paar stappen uw Mijn Delta Lloyd account activeren en het kosten- & waardeoverzicht inzien. 

Mijn Delta Lloyd activeren

Vragen over het Kosten- en waardeoverzicht

Hieronder vindt u verschillende vragen over het Kosten- en waardeoverzicht. Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan ook bij een van de andere onderwerpen. Mocht uw vraag ook daar niet tussen staan, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 020 - 594 81 00. Wij kunnen u ook terugbellen. Laat uw gegevens achter op dit formulier. Wilt u ons een e-mail sturen? Dat kan naar csd@deltalloyd.nl.

Wat is het Kosten- en waardeoverzicht?

Het Kosten- en waardeoverzicht geeft u inzicht in de waardeontwikkeling van uw beleggingspensioen. De resultaten zijn over het kalenderjaar 2015. U ziet hoeveel premie is ingelegd en hoeveel kosten en verzekeringspremies zijn ingehouden op de inleg. Ook ziet u wat het resultaat is van de beleggingen en de waarde van de beleggingen per 31 december 2015.

Waarom ontvang ik dit Kosten- en waardeoverzicht?

Bent u in dienst van uw werkgever en bouwt u pensioen op? U kunt vanaf 2016 het Kosten- en waardeoverzicht online op Mijn Delta Lloyd inzien en downloaden. Wij sturen het Kosten- en waardeoverzicht niet meer per post op. Hebt u problemen om op Mijn Delta Lloyd in te loggen? Of wilt u uw overzicht toch per post ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Bent u niet meer in dienst bij uw werkgever of bouwt u geen pensioen meer op in de pensioenregeling? U krijgt het Kosten- en waardeoverzicht per post toegestuurd. Wij versturen dit overzicht in december 2016.

Ik wil graag het Kosten- en waardeoverzicht per post ontvangen. Kan dat?

Ja, dat kan. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 08:30 tot 17:30 via telefoonnummer 020-594 81 00. Wij kunnen u ook terugbellen. Laat uw gegevens achter op dit formulier. Wilt u ons een e-mail sturen? Dat kan naar csd@deltalloyd.nl.

Wat kan ik met dit Kosten- en waardeoverzicht?

Wij verstrekken dit overzicht aan u omdat u een beleggingspensioen hebt. Op de ingelegde premie van uw beleggingspensioen houden wij mogelijk kosten en verzekeringspremies in. Dit overzicht geeft u daar informatie over. Ook ziet u op dit overzicht de waarde van uw beleggingspensioen per 1 januari en 31 december 2015. Zo kunt u de waardeontwikkeling van uw pensioenverzekering in dit jaar zien. Verzekeraars hebben met elkaar afgesproken om allemaal vergelijkbare Kosten- en waardeoverzichten te versturen aan klanten met een beleggingspensioen.

Hoe vaak krijg ik een Kosten- en waardeoverzicht?

Wij verstrekken één keer per jaar een Kosten- en waardeoverzicht. Dit overzicht kunt u inzien en downloaden op Mijn Delta Lloyd. Bent u niet meer in dienst bij uw werkgever of bouwt u in deze pensioenregeling geen pensioen meer op? Op uw verzoek kunnen wij u het overzicht nogmaals toesturen.

Wanneer staat het Kosten- en waardeoverzicht op Mijn Delta Lloyd of krijg ik dit toegestuurd?

Wij maken het Kosten- en waardeoverzicht in het jaar volgend op het jaar waarop het overzicht betrekking heeft. Bijvoorbeeld: het waardeoverzicht over 2015 maken wij in 2016. Het Kosten-en waardeoverzicht over het jaar 2015 kunt u vanaf november 2016 inzien en downloaden op Mijn Delta Lloyd. Bent u niet meer in dienst bij uw werkgever of bouwt u in deze pensioenregeling geen pensioen meer op? U krijgt het Kosten- en waardeoverzicht in november 2016 opgestuurd?

Waarom staat mijn partner niet op het Kosten- en waardeoverzicht vermeld?

Het Kosten- en waardeoverzicht geeft alleen inzicht in de kosten en de waardeontwikkeling van uw beleggingspensioen. U leest hierin niet welke dekkingen er binnen uw pensioen aanwezig zijn, zoals eventueel partnerpensioen. Daarom staat uw partner niet op dit overzicht vermeld.

Hoe weet ik wat voor mij of mijn partner is verzekerd?

Dit kunt u vinden op uw Uniform Pensioenoverzicht of op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Uw Uniform Pensioenoverzicht kunt u inzien en downloaden op Mijn Delta Lloyd. Wilt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht? Kijk dan op www.deltalloyd.nl/UPO. Bent u niet meer in dienst bij de werkgever bij wie u het beleggingspensioen hebt? Dan ontvangt u geen Uniform Pensioenoverzicht. De informatie over de uitkering bij uw overlijden kunt u dan wel vinden op het Kosten- en waardeoverzicht.

Krijg ik voor mijn Pensioen Continu Plan een Kosten- en waardeoverzicht?

Voor uw Pensioen Continu Plan krijgt u een Kosten- en waardeoverzicht als u een kapitaal opbouwt voor ouderdomspensioen (eventueel in combinatie met een extra dekking voor uw nabestaanden bij uw overlijden). U krijgt geen Kosten- en waardeoverzicht als u alleen gekozen hebt voor een dekking voor uw nabestaanden bij uw overlijden.

Welke verzekeringspremies staan op het Kosten- en waardeoverzicht?

Op het Kosten- en waardeoverzicht ziet u de verzekeringspremies (premies voor bijvoorbeeld het partnerpensioen) die wij hebben ingehouden op de inleg (beschikbare premie). Betaalt uw werkgever de verzekeringspremie voor het risico voor overlijden en/of arbeidsongeschiktheid apart van de beschikbare premie ? Dan ziet u deze premie niet terug op het Kosten- en waardeoverzicht. Hebt u een gegarandeerd pensioen ingekocht? Op het Kosten- en waardeoverzicht ziet u deze inkoop terug.

Wat zijn de beheerkosten?

De beheerkosten zijn de kosten die Delta Lloyd Levensverzekering in rekening brengt voor onder andere het beheren van de lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de lifecycles en het selecteren en monitoren van het aanbod van de beleggingsfondsen. De beheerkosten brengen wij als percentage van de waarde ten laste van uw beleggingseenheden. De beheerkosten zijn andere kosten dan de fondsbeheerkosten (lopende kosten).

Wat is het verschil tussen beheerkosten en de lopende kosten (fondsbeheerkosten)?

De beheerkosten zijn de kosten die Delta Lloyd Levensverzekering in verband met de beleggingen in uw pensioenverzekering in rekening brengt. De fondsbeheerkosten (ook wel lopende kosten genoemd) zijn de kosten die de beheerder van het beleggingsfonds in rekening brengt. Een onderdeel van deze kosten is de vergoeding voor de fondsbeheerder.

Waarom staan de lopende kosten (fondsbeheerkosten) niet als bedrag in het Kosten- en waardeoverzicht?

De fondsbeheerder vermeldt de lopende kosten (fondsbeheerkosten) als percentage. De fondsbeheerkosten (lopende kosten) worden niet als bedrag ingehouden op de beschikbare premie of de waarde van uw beleggingspensioen. Deze kosten zijn door de fondsbeheerder al verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. U ziet daarom de fondsbeheerkosten niet als bedrag terug op het Kosten- en waardeoverzicht. Wel vindt u het percentage fondsbeheerkosten op het Kosten- en waardeoverzicht, zodat u inzicht hebt in de hoogte van deze kosten.

Hoe kan ik de ontwikkeling van de beleggingsfondsen volgen?

De meeste beleggingsfondsen zijn beursgenoteerd. Dagelijks wordt de koers van het beleggingsfonds gepubliceerd. De koers vindt u in de dagbladen en op onze website www.deltalloyd.nl/pensioenbeleggen. Op deze website vindt u ook de rendementen van de verschillende beleggingsfondsen. Belegt u in een beleggingsfonds van ABN Amro, BNP Paribas of Parvest? Kijk dan op de website van de betreffende fondsaanbieder voor meer informatie over deze beleggingsfondsen.

Ik beleg in een Lifecycle. Waar vind ik meer informatie over de Lifecycles?

Meer informatie over de Lifecycles van Delta Lloyd kunt u vinden op onze website www.deltalloyd.nl/pensioenbeleggen.

Ik zie beleggingsfondsen op mijn overzicht waar ik niet meer in beleg. Klopt dit wel?

Ja, dat kan kloppen. Op uw overzicht ziet u de beleggingseenheden in de beleggingsfondsen waarin wij op 31 december 2015 voor u belegden. Wijzigingen in de beleggingen na deze datum ziet u niet in dit overzicht. De actuele stand van uw beleggingen kunt u zien in Pensioen Services Online.

Moet ik het Kosten- en waardeoverzicht bewaren?

Bent u in dienst van uw werkgever en bouwt u pensioen op? Op Mijn Delta Lloyd ziet u het laatst verstrekte Kosten- en waardeoverzicht. Wij raden u aan om het Kosten- en waardeoverzichten te downloaden en te bewaren. Dan hebt u altijd de juiste gegevens. Ook kunt u zo de kosten- en waardeontwikkeling van uw beleggingspensioen van jaar tot jaar volgen. Bent u niet meer in dienst bij uw werkgever of bouwt u in deze pensioenregeling geen pensioen meer op? Uw Kosten- en waardeoverzichten hebt u per post ontvangen. Wij raden u aan om deze te bewaren, zodat u de kosten- en waardeontwikkeling van uw beleggingspensioen van jaar tot jaar kunt volgen.

Hebt u vragen over de kosten van uw beleggingspensioen?

Sinds enkele jaren zijn de kosten van beleggingspensioenen een actueel onderwerp. Daarom heeft  het Verbond van Verzekeraars in 2010 een aanbeveling gedaan over de hoogte van de kosten bij een beleggingspensioen. Hieronder leest u hier meer over.

Wat was de aanbeveling voor beleggingspensioenen?

Het beheren van uw beleggingspensioen kost geld. Denk aan administratie, advies en informatie over uw pensioen. Deze kosten werden in het verleden veelal op de premie die u afdraagt voor uw pensioen ingehouden. Het Verbond van Verzekeraars heeft in 2010 een aanbeveling gedaan over hoe hoog de kosten in uw beleggingspensioen mogen zijn. Dit wordt de kostennorm genoemd.

De kostennorm betekent dat verzekeringsmaatschappijen niet meer kosten mogen inhouden voor in het verleden afgesloten pensioenregelingen dan in de kostennorm is afgesproken. Deze kostennorm bestaat uit een combinatie van afspraken over de maximale kosten ingehouden op de premie en de opgebouwde waarde:

- 9,5 procent van de premie plus - jaarlijks 1,5 procent van de waarde van de beleggingen.

Als sprake is van een beleggingsfonds met een netto garantie van 3 procent of meer, dan wordt deze norm verhoogd met 0,65 tot 2,15 procent van de waarde van de beleggingen. Dit betekent dat de totaal in rekening gebrachte kosten niet hoger mogen zijn dan de optelsom van 9,5 procent van de premie en jaarlijks 1,5 (of 2,15) procent van de waarde van de beleggingen.

Wanneer geldt de kostennorm?

De kostennorm geldt alleen voor in het verleden afgesloten beleggingspensioenen. Wij hebben de aanbeveling uitgevoerd voor alle beleggingspensioenen die vóór 1 januari 2011 door een werkgever bij Delta Lloyd, ABN AMRO Verzekeringen en OHRA zijn afgesloten.

Voor welke producten gold de aanbeveling voor beleggingspensioenen?

Voor beleggingspensioenen afgesloten voor 2011.

De aanbeveling geldt ook voor de volgende producten:

 • Delta Life Pensioen
 • Financieel VrijheidsPlan
 • Meerkeuze Plan
 • Meerwaarde Polis
 • Profijtplan
 • Gouden Tip

Dit zijn de beleggingspensioenen die Delta Lloyd in het verleden heeft aangeboden.

Het kan zijn dat u een of meerder van deze beleggingspensioenen hebt gehad en dat deze zijn omgezet naar het Persoonlijk Pensioen Plan. Wij hebben tegemoetkoming voor deze opeenvolgende beleggingspensioenen dan in één keer berekend. Had u recht op een tegemoetkoming, dan is de waarde van uw Persoonlijk Pensioen Plan met dit bedrag verhoogd.

Wat is de kostennorm voor beleggingspensioenen?

Verzekeringsmaatschappijen mogen niet meer kosten inhouden voor in het verleden afgesloten pensioenregelingen dan de kostennorm in de aanbeveling.

Deze kostennorm bestaat uit een combinatie van afspraken over maximale kosten ingehouden op de premie en opgebouwde waarde:

 • 9,5 procent van de premie plus,
 • jaarlijks 1,5 procent van de waarde van de beleggingen.

Als sprake is van een beleggingsfonds met een netto garantie van 3 procent of meer, dan wordt deze norm verhoogd met 0,65 tot 2,15 procentvan de waarde van de beleggingen.

Dit betekent dat de totaal in rekening gebrachte kosten niet hoger mogen zijn dan de optelsom van 9,5 procent van de premie en jaarlijks 1,5 (of 2,15) procent van de waarde van de beleggingen.

Zijn er meer kosten in rekening gebracht?
Dan hebt u daarvoor een tegemoetkoming ontvangen. Verzekeringsmaatschappijen hebben afgesproken dat alle (ex-)werknemers eind 2011 bericht ontvangen. U hoeft daar zelf dus niets voor te doen.

De premies voor risicoverzekeringen worden niet aangemerkt als kosten. Wel is het zo dat de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen niet hoger mogen zijn dan de premies voor zelfstandig afgesloten verzekeringen bij dezelfde verzekeringsmaatschappij in dezelfde periode. 

De aanbeveling geldt voor pensioenregelingen die vóór 1 januari 2010 zijn afgesloten en geldt tot de einddatum van het betreffende contract. Delta Lloyd heeft deze periode verlengd tot 1 januari 2011.

Wat is de kostennorm bij een rendementsgarantie?

Verzekeringsmaatschappijen mogen niet meer kosten inhouden voor in het verleden afgesloten pensioenregelingen dan de kostennorm in de aanbeveling. 

Deze kostennorm bestaat uit een combinatie van afspraken over de maximale kosten ingehouden op de premie en opgebouwde waarde:
 • 9,5 procent van de premie plus
 • jaarlijks 1,5 procent van de waarde van de beleggingen. 
Als sprake is van een beleggingsfonds met een netto garantie van 3 procent of meer, dan wordt deze norm verhoogd met 0,65 procent van de waarde van de beleggingen. 

De kostennorm is dan: 
 • 9,5 procent van de premie plus 
 • jaarlijks 2,15 procent van de waarde van de beleggingen. 
Dit is alleen van toepassing als u: 
 • belegt in een fonds met een gegarandeerd rendement van 3 procent of meer, en 
 • hiervoor geen aparte premie in rekening is gebracht, en 
 • alleen voor de periode dat u in een dergelijk beleggingsfonds hebt belegd

Hoe heeft Delta Lloyd de aanbeveling uitgevoerd?

Hebt u meer kosten betaald dan de kostennorm in de aanbeveling? Dan hebben wij de teveel betaalde kosten in het verleden direct afgerekend en hebben de kostenstructuur voor de toekomst aangepast.

Tot 1 januari 2011: Tegemoetkoming over het verleden

Voor al onze beleggingspensioenen hebben wij de kosten vergeleken met de kostennorm in de aanbeveling. Dit is met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van uw beleggingspensioen gedaan.

Bleek dat u recht hebt op een tegemoetkoming? Dan hebben wij per 1 januari voor dit bedrag beleggingen voor u aangekocht. Deze extra belegging rendeert dan tot uw pensioendatum mee. De tegemoetkoming vindt u terug op het Kosten- en waardeoverzicht 2011, dat u in 2012 hebt ontvangen.

Vanaf 1 januari 2011: Duidelijkheid over kosten

Wij hebben voor alle beleggingspensioenen bij Delta Lloyd die voor 1 januari 2011 zijn afgesloten onderzocht of de kosten hoger waren dan de kostennorm in de aanbeveling. 

Waren de kosten hoger dan 9,5 procent van de premie? Dan hebben wij deze per 1 januari 2011 verlaagd. De kosten zijn dan niet hoger dan 9,5 procent van de premie. 

Daarnaast betaalt u jaarlijks een percentage over de waarde van de beleggingen. Deze kosten voor het beheren van beleggingsfondsen, de beleggingskosten (lopende kosten), liggen niet vast. Deze verschillen per fonds en zijn afhankelijk van uw fondskeuze. Deze kosten zijn verwerkt in de koers. De beleggingskosten van fondsen in Lifecycles zijn lager dan de kostennorm van 1,5 procent over de waarde van de beleggingen. 

Wij hebben er voor gezorgd dat de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen per 1 januari 2011 niet hoger zijn dan de premies voor individueel afgesloten verzekeringen bij Delta Lloyd op het moment van het afsluiten van de pensioenregeling door uw werkgever. Dit geldt alleen voor de premie voor een overlijdensrisicoverzekering die uit de premie-inleg betaald wordt.

Wat zie ik over de aanbeveling terug op mijn Kosten en waardeoverzicht?

De tegemoetkoming ziet u terug op het Kosten en waardeoverzicht van 2011. Als de kosten van de pensioenregeling verlaagd zijn, dan ziet u dit terug als korting op het Kosten en waardeoverzicht. Maar deze korting verdwijnt echter als de pensioenregeling is aangepast nadat de contractstermijn is verlopen.

Voorbeeldberekening wel een tegemoetkoming

Stel u hebt via uw huidige werkgever een beleggingspensioen bij Delta Lloyd. U bent op uw 35 jarige leeftijd in dienst getreden bij uw werkgever en bent op 1 januari 2011 45 jaar. Uw geplande pensioendatum is 65 jaar. 

Om te bepalen of u een tegemoetkoming ontvangt hebben wij de waarde op basis van de kosten voor 1 januari 2011 vergeleken met de waarde op basis van de kostennorm. Wij doen dat over de gehele looptijd vanaf de ingangsdatum tot de geplande pensioendatum.

Stap 1: De waardeopbouw op basis van de kosten van voor 1 januari 2011

De waardeopbouw bestaat uit de totale inleg minus de eventuele premies risicoverzekeringen en kosten, en het behaalde netto rendement. Wij gaan er bij deze berekening vanuit dat u uw beleggingspensioen ongewijzigd voortzet tot aan uw pensioendatum.
De waardeopbouw op de pensioendatum op basis van de kosten van voor 1 januari 2011 is 101.500 euro.

Stap 2: De waardeopbouw op basis van de kostennorm

Dit bepalen wij door te berekenen wat de waardeopbouw op de geplande pensioendatum zou zijn als wij de kosten van de kostennorm hadden berekend, namelijk: 

 • 9,5 procent van de premie, plus
 • jaarlijks 1,5 procent van de waarde van de beleggingen 

De waardeopbouw op de pensioendatum op basis van de huidige kosten is 100.000 euro.

Stap 3: Het verschil bepaalt of er sprake is van een tegemoetkoming

Wij vergelijken de bedragen van stap 1 en 2 met elkaar om te bepalen of er sprake is van een tegemoetkoming. 

De waardeopbouw op basis van de kosten voor 2011 (A) is € 100.000,-
De waardeopbouw op basis van de kostennorm (B) is € 101.500,-

De waardeopbouw op basis van de kosten voor 2011 A is 100.000 euro. De waardeopbouw op basis van de kostennorm B is 101.500 euro. 

De huidige kosten leiden in dit voorbeeld tot een lagere waarde op uw geplande pensioendatum dan wanneer de kostennorm in rekening was gebracht. U hebt daarom in dit voorbeeld recht op een tegemoetkoming van 1.500 (B minus A) euro op uw pensioendatum.

Stap 4: De tegemoetkoming op pensioendatum rekenen wij terug naar 1 januari 2011
Om aan de kostennorm te voldoen zou u op uw pensioendatum 1.500 euro bij uw saldo toegevoegd moeten krijgen. Deze tegemoetkoming op uw geplande pensioendatum vertegenwoordigt op 1 januari 2011 een bedrag van 200 euro. Dit bedrag hebben wij per 1 januari 2011 toegevoegd aan de waarde van uw beleggingspensioen en groeit mee met de waardeontwikkeling van uw pensioenkapitaal. Wij hebben hiermee de tegemoetkoming direct afgerekend in plaats van pas op de pensioendatum en de kosten na 1 januari 2011 voldoen aan de kostennorm.

Voorbeeldberekening geen tegemoetkoming

Stel u hebt via uw huidige werkgever een beleggingspensioen bij Delta Lloyd. U bent op uw 35 jarige leeftijd in dienst getreden bij uw werkgever en bent op 1 januari 2011 45 jaar. Uw geplande pensioendatum is 65 jaar.

Om te bepalen of u een tegemoetkoming ontvangt hebben wij de waarde op basis van de kosten voor 1 januari vergeleken met de waarde op basis van de kostennorm. Wij doen dat over de gehele looptijd vanaf de ingangsdatum tot de geplande pensioendatum.

Stap 1: De waardeopbouw op basis van de kosten van voor 1 januari 2011

De waardeopbouw bestaat uit de totale inleg minus de eventuele premies risicoverzekeringen en kosten, en het behaalde netto rendement. Wij gaan er bij deze berekening vanuit dat u uw beleggingspensioen ongewijzigd voortzet tot aan uw pensioendatum.
De waardeopbouw op de pensioendatum op basis van de kosten van voor 1 januari 2011 is 101.500 euro.

Stap 2: De waardeopbouw op basis van de kostennorm

Dit bepalen wij door te berekenen wat de waardeopbouw op de geplande pensioendatum zou zijn als wij de kosten van de kostennorm hadden berekend, namelijk:

 • 9,5 procent van de premie, plus;
 • jaarlijks 1,5 procent van de waarde van de beleggingen

De waardeopbouw op de pensioendatum op basis van de kostennorm is 100.000 euro.

Stap 3: Het verschil bepaalt of er sprake is van een tegemoetkoming

Wij vergelijken de bedragen van stap 1 en 2 met elkaar om te bepalen of er sprake is van een tegemoetkoming.

De waardeopbouw op basis van de kosten voor 2011 (A) is € 101.500,-
De waardeopbouw op basis van de kostennorm (B) is € 100.000,-

U hebt geen recht op een tegemoetkoming. De kosten leiden in uw geval namelijk tot een hogere waarde op uw geplande pensioendatum dan wanneer de kostennorm in rekening was gebracht.

Bent u in dienst bij uw werkgever en bouwt u pensioen op in het Persoonlijk Pensioen Plan?

Dan vindt u hier de vragen en antwoorden die voor uw situatie gelden.

Waarom heb ik het Kosten- en waardeoverzicht niet ontvangen?

U kunt vanaf 2016 het Kosten- en waardeoverzicht online op Mijn Delta Lloyd inzien en downloaden. Wij sturen het Kosten- en waardeoverzicht niet meer per post op. Hebt u problemen om op Mijn Delta Lloyd in te loggen? Of wilt u uw overzicht toch per post ontvangen? Neem dan contact met ons op.


Wanneer staat het Kosten- en waardeoverzicht op Mijn Delta Lloyd?

Wij maken het Kosten- en waardeoverzicht in het jaar volgend op het jaar waarop het overzicht betrekking heeft. Bijvoorbeeld: het waardeoverzicht over 2015 maken wij in 2016. Het Kosten-en waardeoverzicht over het jaar 2015 kunt u vanaf november 2016 inzien en downloaden op Mijn Delta Lloyd.  

Ik wil graag het Kosten- en waardeoverzicht per post ontvangen. Kan dat?

Ja, dat kan. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 08:30 tot 17:30 via telefoonnummer 020-594 81 00. Wij kunnen u ook terugbellen. Laat uw gegevens achter op dit formulier. Wilt u ons een e-mail sturen? Dat kan naar csd@deltalloyd.nl.

Waarom staan er geen voorbeeldkapitalen en voorbeeldpensioenen meer in het overzicht?

De voorbeeldkapitalen en voorbeeldpensioenen staan niet meer op het Kosten- en waardeoverzicht, omdat is gebleken dat het Kosten- en waardeoverzicht als ingewikkeld werd ervaren. U kunt deze wel vinden u op uw Uniform Pensioenoverzicht en op mijnpensioenoverzicht.nl

Uw Uniform Pensioenoverzicht kunt u inzien en downloaden op Mijn Delta Lloyd.  


Waarom staat mijn partner niet op het Kosten- en waardeoverzicht vermeld?

Het Kosten- en waardeoverzicht geeft alleen inzicht in de kosten en de waardeontwikkeling van uw beleggingspensioen. U leest hierin niet welke risicoverzekeringen er voor u of uw partner binnen uw pensioen aanwezig zijn, zoals eventueel partnerpensioen. Daarom staat uw partner niet op dit overzicht vermeld.

Hoe weet ik wat voor mij of mijn partner is verzekerd?

Dit kunt u vinden op uw Uniform Pensioenoverzicht of op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Uw Uniform Pensioenoverzicht kunt u inzien en downloaden op Mijn Delta Lloyd. Wilt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht? Kijk dan op www.deltalloyd.nl/UPO.

Bent u niet meer in dienst bij de werkgever bij wie u het beleggingspensioen hebt? Dan ontvangt u geen Uniform Pensioenoverzicht. De informatie over de uitkering bij uw overlijden kunt u dan wel vinden op het Kosten- en waardeoverzicht.Welke verzekeringspremies staan op het Kosten- en waardeoverzicht?

Op het Kosten- en waardeoverzicht ziet u de verzekeringspremies (premies voor bijvoorbeeld het partnerpensioen) die wij hebben ingehouden op de inleg. Betaalt uw werkgever de verzekeringspremie voor het risico voor overlijden en/of arbeidsongeschiktheid apart van de beschikbare? Dan ziet u deze premie niet terug op het Kosten- en waardeoverzicht. Hebt u een gegarandeerd pensioen ingekocht? Op het Kosten- en waardeoverzicht ziet u deze inkoop terug. 

Wat is een premie voor garantiebedragen?

U belegt (een deel) van uw premies in een beleggingsfonds dat een gegarandeerd rendement geeft. Voor deze garantie berekenen wij een premie. Deze premie ziet u op uw Kosten- en waardeoverzicht.

Wat betekent de aankoop voor gegarandeerd pensioen?

U hebt er voor gekozen om met (een deel van) de premie of met (een deel) van de opgebouwde waarde een gegarandeerd pensioen aan te kopen. Welk bedrag u in 2015 hebt gebruikt voor de inkoop van het gegarandeerde pensioen ziet u terug in het Kosten- en waardeoverzicht. De hoogte van het gegarandeerde pensioen ziet u zowel in het Kosten- en waardeoverzicht en uw Uniform Pensioenoverzicht.

Wat zijn de beheerkosten?

De beheerkosten zijn de kosten die Delta Lloyd Levensverzekering in rekening brengt voor onder andere het beheren van de lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de lifecycles en het selecteren en monitoren van het aanbod van de beleggingsfondsen. De beheerkosten brengen wij als percentage van de waarde ten laste van uw beleggingseenheden. De beheerkosten zijn andere kosten dan de fondsbeheerkosten (lopende kosten).

Wat is het verschil tussen beheerkosten en lopende kosten (fondsbeheerkosten)?

De beheerkosten zijn de kosten die Delta Lloyd Levensverzekering in verband met de beleggingen in uw pensioenverzekering in rekening brengt. De fondsbeheerkosten (ook wel lopende kosten genoemd) zijn de kosten die de beheerder van het beleggingsfonds in rekening brengt. Een onderdeel van deze kosten is de beheervergoeding voor de fondsbeheerder.

Waarom staan de lopende kosten (fondsbeheerkosten) niet als bedrag in het Kosten- en waardeoverzicht?

De fondsbeheerder vermeldt de lopende kosten (fondsbeheerkosten) als percentage. De fondsbeheerkosten (lopende kosten) worden niet als bedrag ingehouden op de beschikbare premie of de waarde van uw beleggingspensioen. Deze kosten zijn door de fondsbeheerder al verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. U ziet daarom de fondsbeheerkosten niet als bedrag terug op het Kosten- en waardeoverzicht. Wel vindt u het percentage fondsbeheerkosten op het Kosten- en waardeoverzicht, zodat u inzicht hebt in de hoogte van deze kosten. 

Hoe kan ik de ontwikkeling van de beleggingsfondsen volgen?

De meeste beleggingsfondsen zijn beursgenoteerd. Dagelijks wordt de koers van het beleggingsfonds gepubliceerd. De koers vindt u in de dagbladen en op onze website www.deltalloyd.nl/pensioenbeleggen. Op deze website vindt u ook de rendementen van de verschillende beleggingsfondsen. Belegt u in een beleggingsfonds van ABN Amro, BNP Paribas of Parvest? Kijk dan op de website van de betreffende fondsaanbieder voor meer informatie over deze beleggingsfondsen.

Ik beleg in een Lifecycle. Waar vind ik meer informatie over de Lifecycles?

Meer informatie over de Lifecycles van Delta Lloyd kunt u vinden op onze website www.deltalloyd.nl/pensioenbeleggen.

Moet ik het Kosten- en waardeoverzicht bewaren?

Op Mijn Delta Lloyd ziet u het laatst verstrekte Kosten- en waardeoverzicht. Wij raden u aan om het Kosten- en waardeoverzichten te downloaden en te bewaren. Dan hebt u altijd de juiste gegevens. Ook kunt u zo de kosten- en waardeontwikkeling van uw beleggingspensioen van jaar tot jaar volgen.

Vragen over kosten verzekeringsadviseur en verzekeringsmaatschappij

Waarom zijn er kosten voor de bemiddelaar of verzekeringsadviseur?

Uw werkgever heeft voor het advies over de pensioenregeling gebruikgemaakt van de diensten van een bemiddelaar of verzekeringsadviseur. Deze adviseur heeft zijn beloning via Delta Lloyd ontvangen. Dit noemen wij provisie. Deze provisie houden wij als kosten in op de beschikbare premie. Dit doen wij tot de einddatum van het contract van de pensioenregeling. Sluit uw werkgever een nieuw contract? Dan wordt bij het nieuwe contract tussen uw werkgever en Delta Lloyd geen provisie meer uitgekeerd. Het uitkeren van provisie is vanaf 1 januari 2013 niet meer toegestaan.

Waarom zijn afsluitprovisie en doorlopende provisie gesplitst?

De verzekeringsadviseur heeft bij uw verzekering gekozen om een deel van de provisie (beloning voor de adviseur) op de ingangsdatum in één keer uit te laten betalen. Dit noemen wij afsluitprovisie. Deze afsluitprovisie brengen wij bij u gespreid in rekening. Doorlopende provisie is de beloning voor de verzekeringsadviseur of bemiddelaar voor zijn jaarlijkse werkzaamheden. Dit doen wij tot de einddatum van het contract van de pensioenregeling. Bij het nieuwe contract tussen uw werkgever en Delta Lloyd keren wij geen provisie meer uit. Dit is vanaf 1 januari 2013 namelijk niet meer toegestaan.

Op mijn overzicht staat een korting op de kosten. Wat houdt dit in?

Het Verbond van Verzekeraars heeft in maart 2010 een aanbeveling gedaan over hoe hoog de kosten in een beleggingspensioen mogen zijn. Dit wordt ook wel de kostennorm genoemd. De korting die op uw overzicht staat, is het gevolg van die aanbeveling. Waren de kosten die wij in uw beleggingspensioen hebben ingehouden op de premie hoger dan de kostennorm? Dan krijgt u tot de einddatum van het contract tussen Delta Lloyd en uw werkgever een korting op deze kosten. Meer informatie over deze aanbeveling over de kosten in beleggingspensioenen vindt u in deze vragenlijst onder de kop ‘Hebt u vragen over de kosten van beleggingspensioenen’.

Wat zijn kosten verzekeringsmaatschappij?

De kosten verzekeringsmaatschappij zijn de administratiekosten die wij in rekening brengen voor de uitvoering van uw beleggingspensioen. In dit overzicht hebben wij alleen de kosten opgenomen die zijn ingehouden op de inleg. Als de kosten door uw werkgever los van de inleg worden betaald, dan ziet u deze kosten niet terug in dit overzicht. 

Wat zijn beheerkosten?

De beheerkosten zijn de kosten die Delta Lloyd Levensverzekering in rekening brengt voor onder andere het beheren van de lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de lifecycles, het selecteren en monitoren van het aanbod van de beleggingsfondsen. De beheerkosten brengen wij als percentage van de waarde ten laste van uw beleggingseenheden. De beheerkosten zijn andere kosten dan de fondsbeheerkosten (lopende kosten).

Zijn alle kosten voor mijn beleggingspensioen opgenomen bij totaal kosten?

Nee, de kosten voor het beheer van de beleggingen (fondsbeheerkosten, ook wel lopende kosten genoemd) door de fondsbeheerder zijn niet opgenomen. Voor het beheer van de beleggingen brengen de fondsbeheerders de kosten in rekening. De fondsbeheerder vermeldt de lopende kosten (fondsbeheerkosten) als percentage. Deze kosten  worden niet als bedrag ingehouden op de beschikbare premie of de waarde van uw beleggingspensioen.

Deze fondsbeheerkosten (lopende kosten) zijn al verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. 

De fondsbeheerkosten (lopende kosten)  ziet u daarom niet als geldbedrag terug op het Kosten- en waardeoverzicht. In het Kosten- en waardeoverzicht hebben wij wel de hoogte van de percentages van deze kosten  opgenomen, zodat u inzicht hebt in de hoogte van deze kosten. Eventuele aan- en verkoopkosten van de beleggingen zijn apart in het Kosten- en waardeoverzicht opgenomen.


Betaal ik nog kosten voor mijn beleggingspensioen als ik uitdienst ga bij mijn werkgever?

Als u uitdienst gaat bij uw werkgever dan wordt voor uw beleggingspensioen geen premie meer ingelegd. De fondsbeheerkosten (lopende kosten) worden dan nog wel in rekening gebracht. Deze kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Is er in uw pensioenregeling sprake van beheerkosten, dan worden deze kosten ook nog in rekening gebracht. Er worden geen administratiekosten meer in rekening gebracht.


Bent u uit dienst bij uw werkgever en wordt voor uw Persoonlijk Pensioen Plan geen premie meer ingelegd?

Dan vindt u de vragen en antwoorden die voor uw situatie gelden.

Waarom staan er drie voorbeeldkapitalen in mijn overzicht?

U krijgt niet jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht. Wij vinden het wel belangrijk dat u een goed beeld hebt bij het pensioen dat u straks mag verwachten. Daarom staan er op het Kosten- en waardeoverzicht drie voorbeeldkapitalen. Deze voorbeeldkapitalen berekenen wij op basis van een bruto rendement van vier procent, het historisch rendement en een pessimistisch rendement.

Hoe berekenen wij het voorbeeldkapitaal op basis van vier procent rendement?

Dit voorbeeldkapitaal berekenen wij met een bruto rendement van vier procent. Bruto betekent dat de fondsbeheerkosten nog niet ingehouden zijn op deze vier procent. Bij de berekening van het voorbeeldkapitaal houden wij rekening met alle kosten en premies voor risicoverzekeringen. Daarom hebben wij bij de berekening van het voorbeeldkapitaal ook de fondsbeheerkosten ingehouden. Zijn de fondsbeheerkosten bijvoorbeeld één procent, dan wordt bij de berekening van het voorbeeldkapitaal op basis van vier procent bruto gerekend met drie procent netto rendement. 

Hoe berekenen wij het voorbeeldkapitaal op basis van het historisch rendement?

Het historisch rendement van een beleggingsfonds is gebaseerd op het gemiddelde van de rendementen over de afgelopen twintig jaar. Wanneer een fonds korter dan twintig jaar bestaat, dan berekenen wij het historisch rendement door de bekende rendementen aan te vullen met rendementen van een bepaalde index. Deze index wordt voorgeschreven door de Autoriteit Financiële markten (AFM). In de berekening van het voorbeeldkapitaal hebben wij de fondsbeheerkosten al ingehouden.

Hoe wordt het pessimistisch rendement berekend?

Het pessimistisch rendement is gebaseerd op een wettelijk voorgeschreven tabel. Hierbij houden wij rekening met het soort beleggingsfonds (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) waarin u belegt. De rendementen in de voorgeschreven tabel zijn vastgesteld door de toezichthouder Autoriteit Financiële markten (AFM). De hoogte van het rendement is ook afhankelijk van de tijd tot de datum dat u met pensioen gaat. In de berekening van het voorbeeldkapitaal hebben wij de fondsbeheerkosten al ingehouden.

Hoe realistisch zijn de voorbeeldpensioenen in het Kosten- en waardeoverzicht?

De hoogte van uw aan te kopen pensioen is onder andere afhankelijk van de hoogte van de rente. Hoeveel jaarlijks pensioen u kunt aankopen als u met pensioen gaat, hangt af van de rentestand op dat moment. Hoe hoger de rente, hoe hoger de pensioenuitkering. En hoe lager de rente, hoe lager de pensioenuitkering. Om u een realistischer beeld van uw verwachte pensioen te geven berekenen wij de voorbeeldpensioenen vanaf nu met de rente die op 31 december gold. Voor de voorbeeldpensioenen op uw Kosten- en waardeoverzicht zijn wij daarom uitgegaan van een rente van 1,27 procent voor het levenslang ouderdomspensioen. Het berekende ouderdomspensioen is een voorbeeld. De pensioenuitkering die u ontvangt als u met pensioen gaat, is afhankelijk van de rekenrente op dat moment. 

De rente is op dit moment zeer laag. Belegt u voor uw pensioen in lifecycles? Dan heeft een lage rente minder invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering. 

Bekijk ook onze uitlegvideo Renterisico en uw beleggingspensioen.


Hoe hoog is mijn gegarandeerd pensioen?

Als u (een deel van de waarde van) de beleggingen hebt gebruikt voor de aankoop van een gegarandeerd pensioen, dan kunt u de hoogte hiervan terugzien bij het onderdeel 'Hoeveel gegarandeerd pensioen hebt u?' U ziet alleen een gegarandeerd pensioen als u dit daadwerkelijk hebt aangekocht. Dit is niet in alle pensioenregelingen mogelijk. U hebt alleen pensioen kunnen aankopen tijdens uw dienstverband bij uw werkgever.

Heeft de wijziging in de AOW-leeftijd gevolgen voor mijn Kosten- en waardeoverzicht?

Nee, het Kosten- en waardeoverzicht geeft u voorbeeldkapitalen en voorbeeldpensioenen op basis van de pensioendatum van uw pensioenregeling. Deze is waarschijnlijk niet gelijk aan de leeftijd wanneer u AOW ontvangt. Wilt u uitrekenen vanaf wanneer u AOW ontvangt? Kijk dan op checkuwaowleeftijd.nl.  

Waarom ontvang ik geen Uniform Pensioenoverzicht maar wel een Kosten- en waardeoverzicht?

Werkt u niet meer bij de werkgever waar u een beleggingspensioen van Delta Lloyd hebt? Dan betaalt uw ex-werkgever geen premie meer. U moet dan volgens de Pensioenwet eens per vijf jaar over uw pensioenregeling geïnformeerd worden. Wij hebben er voor gekozen om de informatie van uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) toe te voegen aan het Kosten- en waardeoverzicht. Zo krijgt u jaarlijks deze informatie. U ontvangt dus geen Uniform Pensioenoverzicht.

Ben ik verzekerd voor het risico op overlijden en/of arbeidsongeschiktheid?

U bent niet meer in dienst bij uw werkgever. U bent daardoor niet meer verzekerd voor het risico op arbeidsongeschiktheid. Had u voor uw uitdiensttreding een partner en/of kind(eren)? Het verzekerde risico voor overlijden hebben wij dan na uw uitdiensttreding omgezet in een uitkering van negentig procent van de waarde van de beleggingseenheden. Als u overlijdt wordt deze tegenwaarde uitgekeerd. Deze informatie hebben wij op uw Kosten- en waardeoverzicht opgenomen.

Hebt u geen partner en/of kinderen meer? Dan kunt u kiezen voor 0 procent restitutie. U ontvangt dan een hogere bonusbijschrijving voor uw  pensioenkapitaal.  


Waarom betaal ik nog beheerkosten als er geen premie meer wordt betaald voor mijn beleggingspensioen?

De beheerkosten zijn de kosten die Delta Lloyd Levensverzekering in rekening brengt voor onder andere het beheren van de lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de lifecycles, het selecteren en monitoren van het aanbod van de beleggingsfondsen. Deze beheerkosten maakt Delta Lloyd Levensverzekering ook als er voor u geen premie meer wordt ingelegd.