Toeslagenlabel

Delta Lloyd regelt alles perfect voor uw personeel.

Toeslagenlabel

Met de komst van de Pensioenwet is het begrip ‘Toeslagenlabel’ geïntroduceerd. Het toeslagenlabel geeft (gewezen) deelnemers aan een pensioenregeling inzicht in de mate waarmee opgebouwde pensioenaanspraken meegroeien met de inflatie. Het toeslagenlabel wordt geplaatst op verschillende communicatie-uitingen naar deelnemers, zoals het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), jaarbericht pensioengerechtigden en de Startbrief.

Maatstaven

De Pensioenwet stelt strenge eisen aan de informatievoorziening aan deelnemers. Conform deze wet wordt de informatie aan de deelnemer over toeslagverlening “in ieder geval uitgedrukt in een kwalitatieve en beeldende maatstaf”.  Deze maatstaf wordt het toeslagenlabel genoemd. Het toeslagenlabel is veelal een illustratie met bijbehorende tekst dat duidelijk moet maken hoe waardevast de opgebouwde pensioenaanspraken zijn.

afb - toeslagenlabel - toeslagenlabel voor werkgevers - 111x134

Met het toeslagenlabel worden twee gegevens getoond in vergelijking tot de prijsstijging (zwarte balk); een gemiddeld verwacht pensioenresultaat en een pessimistisch pensioenresultaat in slechte tijden. Het pensioenresultaat geeft weer welk deel van de huidige koopkracht over 15 jaar nog aanwezig is in het pensioen dat dan wordt opgebouwd of wordt uitgekeerd. Als er binnen een pensioenregeling sprake is van meerdere toeslagregelingen, dan wordt aan de deelnemer het toeslagenlabel voor het basisdeel van de pensioenregeling verstrekt. Daarnaast wordt dan een extra tekst opgenomen waaruit de toeslagregelingvoor het aanvullende deel van de pensioenregeling blijkt.

Het toeslagenlabel en uitkeringsovereenkomsten

Toeslagverlening vindt vooral plaats bij uitkeringsovereenkomsten en premieovereenkomsten met een aanspraak op uitkering. Dit zijn de volgende producten bij Delta Lloyd:

  • Garant Pensioen Plan;
  • Balans Pensioen Plan.

Het toeslagenlabel is bij deze regelingen bijna altijd middels een illustratie en een aanvullende tekst zichtbaar. Iedere drie jaar, of bij tussentijdse wijzigingen in de toeslagverlening, moet het toeslagenlabel opnieuw worden vastgesteld. Bij pensioenfondsen moet ieder jaar het toeslagenlabel worden vastgesteld op basis van de dan geldende dekkingsgraad. Delta Lloyd berekent overigens niet het label voor pensioenfondsen en gedispenseerde regelingen. Zij moeten zelf het toeslagenlabel berekenen.

Het toeslagenlabel en premieovereenkomsten

Maar het toeslagenlabel is ook van invloed op premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten. Dit zijn de volgende producten bij Delta Lloyd:

  • Persoonlijk Pensioen Plan collectief;
  • Kapitaal Pensioen Plan;
  • Kernpensioen.

De deelnemer koopt bij pensioeningang pensioenuitkeringen aan. Als de deelnemer hierbij kiest voor een stijgende verzekering, dan wordt vanaf dat moment het toeslagenlabel getoond middels een illustratie en een aanvullende tekst. Tijdens de opbouwfase van een Persoonlijk Pensioen Plan, Kapitaal Pensioen Plan of Kernpensioen wordt alleen een voorgeschreven tekst opgenomen. In deze tekst leest de deelnemer hoe waardevast het opgebouwde pensioen is. Zo staat er onder meer dat de pensioenregeling geen toeslagverlening kent en dat het pensioen daarom niet jaarlijks een inflatiecorrectie ondergaat. Hier vindt u de voorgeschreven tekst.

Informatie over Toeslagenlabel naar pensioenadviseurs

Halverwege augustus 2009 hebben alle pensioenadviseurs een kopie van de brief gehad die naar werkgevers wordt gestuurd. Met deze kopie-brief zijn pensioenadviseurs die relaties in de portefeuille hebben met een uitkeringsovereenkomst, op de hoogte gesteld van het toeslagenlabel van die relatie.
Hierbij de brief die naar de pensioenadviseurs is gestuurd.

Informatie over Toeslagenlabel naar werkgevers

Eind augustus 2009 zijn/worden alle werkgevers geïnformeerd over het Toeslagenlabel. Werkgevers met een uitkeringsovereenkomst krijgen een specifieke brief met informatie over het toeslagenlabel. Werkgevers met een premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst (Balans of Garant Pensioen Plan) krijgen een generieke brief met informatie over het toeslagenlabel. Hierbij de brieven.
 

Informatie over Toeslagenlabel naar deelnemers

Actieve deelnemers aan een Balans of Garant Pensioen Plan zien in september 2009 voor het eerst het Toeslagenlabel op het UPO. Bij het UPO zit een voorbrief met uitleg. Voor de deelnemer met een uitkeringsovereenkomst is in de voorbrief extra uitleg over het toeslagenlabel opgenomen.
Voorbeeld 15 toeslagenlabels
Hieronder vind u een overzicht van alle 15 verschillende Toeslagenlabels.

Overige vragen?

Voor overige, meer specifieke vragen over het toeslagenlabel heeft Delta Lloyd een lijst met veelgestelde vragen opgesteld. In onderstaand overzicht leest u onder meer wat u als werkgever kunt doen om een toeslagenlabel positiever uit te laten vallen. Staat uw vraag hier niet tussen? In dat geval kunt u altijd contact opnemen met uw relatiemanager of accountmanager van Delta Lloyd.