Toeslagenlabel voor werknemers

Achtergrond van het toeslagenlabel

Wat is een toeslagregeling?
De toeslagregeling is onderdeel van de pensioenregeling. In de toeslagregeling is geregeld dat het pensioen dat u al hebt opgebouwd, elk jaar wordt aangepast aan de stijging van de prijzen. Want als uw pensioen niet zou worden aangepast, zou het bedrag gelijk blijven en zou u er over twintig jaar veel minder mee kunnen doen dan nu. Door deze regeling houdt uw pensioen dus zijn waarde.

Wat is het toeslagenlabel?
Het toeslagenlabel is een afbeelding met bijbehorende tekst. Aan het toeslagenlabel kunt u in één oogopslag aflezen hoe uw opgebouwde pensioen naar verwachting zal meegroeien met de stijging van de prijzen. Het label is een eerlijke en toegankelijke manier om te weten te komen hoe waardevast uw pensioen is.

Let op : het toeslagenlabel toont de verhoging die u naar verwachting zult krijgen. Het is een gemiddelde over vijftien jaar. De echte verhoging kan van jaar tot jaar verschillen. Dit kan dus ook betekenen dat u in een bepaald jaar geen verhoging krijgt.

Waarom een toeslagenlabel?
De overheid vindt het belangrijk dat werknemers weten hoe waardevast hun pensioen is. In de Pensioenwet van 2008 heeft de overheid daarom het toeslagenlabel verplicht gesteld.

Hoe is het toeslagenlabel tot stand gekomen?
Het toeslagenlabel is ontwikkeld in opdracht van de overheid. Het doel is om u op een eerlijke, toegankelijke en begrijpelijke manier te informeren over hoe waardevast uw pensioen is. De afbeelding zelf is ontworpen aan de hand van onderzoek onder consumenten.

Wat betekent het toeslagenlabel

Wat betekenen de drie rijen muntjes?

  • De eerste rij muntjes in de zwarte kolom staat voor de stijging van de prijzen. Hier staan altijd vier muntjes.
  • De tweede rij muntjes geeft weer hoe uw pensioen in de komende vijftien jaar naar verwachting meegroeit met de stijging van de prijzen. Dat kunnen dus vier muntjes zijn, maar het kunnen er ook minder zijn.
  • De derde rij muntjes geeft weer hoe uw pensioen in de komende vijftien jaar naar verwachting meegroeit met de stijging van de prijzen als het economisch slechter gaat. De economische situatie kan van invloed zijn op de toeslagregeling van uw pensioenaanspraken.

afb - toeslagenlabel - toeslagenlabel uitleg - 376x234

Let op: het toeslagenlabel toont de verhoging die u naar verwachting zult krijgen. Het is een gemiddelde over vijftien jaar. De echte verhoging kan van jaar tot jaar verschillen. Dit kan dus ook betekenen dat u in een bepaald jaar geen verhoging krijgt.

Ik heb maar één muntje. Wat betekent dit voor mijn pensioen?
Het betekent dat u uw opgebouwde pensioen waarschijnlijk maar weinig of niet meegroeit met de stijging van de prijzen. Als u weinig muntjes ziet in de tweede kolom, betekent het dus niet dat uw opgebouwde pensioen lager wordt.

Wat zegt het aantal muntjes over mijn pensioenregeling?
Het label zegt niets over de hoeveelheid pensioen die u jaarlijks opbouwt of hoe goed uw pensioenregeling is. In de afbeelding ziet u alleen hoe uw pensioen in de komende vijftien jaar naar verwachting meegroeit met de prijzen.

Hoe komt het dat ik maar twee muntjes heb?
Het hangt af van de toeslagregeling uit uw pensioenregeling hoe uw pensioen meegroeit met de prijzen (en hoeveel muntjes er dus in de tweede rij staan). Uw werkgever heeft deze toeslagregeling gekozen als onderdeel van de totale pensioenregeling. Het is afhankelijk van de hoeveelheid geld die uw werkgever hiervoor beschikbaar stelt hoe uw pensioen meegroeit met de prijzen.

Ik heb maar één muntje. Krijg ik wel genoeg pensioen?
De afbeelding laat zien hoe uw pensioen de komende vijftien jaar naar verwachting meegroeit met de stijging van de prijzen. De afbeelding zegt niets over hoeveel pensioen u elk jaar opbouwt. Of u voldoende pensioen ontvangt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wilt u inzicht in uw financiële situatie nadat u met pensioen bent gegaan, neemt u dan contact op met uw financiële adviseur of assurantieadviseur.

Ik heb vier muntjes, maar heb dit jaar bijna geen toeslag gehad. Hoe kan dat?
De afbeelding laat de verwachting voor de komende vijftien jaar zien. Het zegt dus niets over de hoogte van de toeslag die u dit jaar heeft ontvangen.

Als mijn salaris stijgt, stijgt dan ook het aantal muntjes?
Nee. Het aantal muntjes zegt niets over uw salaris of over hoeveel pensioen u elk jaar opbouwt. De afbeelding laat alleen zien hoe uw opgebouwde pensioen de komende vijftien jaar naar verwachting meegroeit met de stijging van de prijzen.

Mijn collega ziet meer muntjes op zijn toeslagenlabel. Hoe kan dat?
Uw collega heeft waarschijnlijk een andere pensioenregeling dan u. Het aantal muntjes op het label is namelijk afhankelijk van de toeslagregeling uit uw pensioenregeling.

Vragen over toeslag en de pensioenregeling

Wat zegt het toeslagenlabel over mijn pensioenregeling?
Het toeslagenlabel zegt niets over hoeveel pensioen u jaarlijks opbouwt of hoe goed uw pensioenregeling is. Het label laat zien hoe uw opgebouwde pensioen naar verwachting meegroeit met de stijging van de prijzen.

Volgens het label heb ik recht op een toeslag, maar dit jaar is mijn polis niet gewijzigd. Hoe kan dat?
Het label geeft niet aan dat u recht heeft op een toeslag. De afbeelding laat zien hoe uw opgebouwde pensioen in de komende vijftien jaar naar verwachting meegroeit met de stijging van de prijzen.

Let op: het toeslagenlabel toont de verhoging die u naar verwachting zult krijgen. Het is een gemiddelde over vijftien jaar. De echte verhoging kan van jaar tot jaar verschillen. Dit kan dus ook betekenen dat u in een bepaald jaar geen of bijna geen verhoging krijgt.

Wat gebeurt er na vijftien jaar met mijn pensioen of toeslagregeling?
Als uw pensioenregeling niet verandert, blijft de toeslagregeling ook van toepassing. De afbeelding kan wel wijzigen. Het gaat over de verhoging die u naar verwachting gemiddeld zult krijgen over vijftien jaar. Deze verwachting kan wijzigen als de economische situatie slechter wordt. De afbeelding wijzigt dan ook. Daarom wordt de afbeelding iedere drie jaar opnieuw vastgesteld. Op de informatie die u van ons ontvangt, ziet u altijd de afbeelding die hoort bij de actuele verwachting.

Geldt de afbeelding ook als ik met pensioen ga of uit dienst ga?
Dat is afhankelijk van de toeslagregeling die voor u van toepassing is. De afbeelding die u ziet, geldt voor de periode dat u nog in dienst bent. Als uw pensioen op dezelfde wijze wordt aangepast nadat u met pensioen bent gegaan of nadat u uit dienst bent gegaan, dan is de afbeelding hetzelfde. Wordt uw pensioen op een andere manier aangepast? Dan kan voor die periode een andere afbeelding gelden. Hoe uw pensioen tijdens en na uw dienstverband wordt aangepast, vindt u terug in uw startbrief of in het UPO.

Ik zie een rij muntjes in de tweede rij, maar lees in de toelichting dat het pensioen dat ik inmiddels ontvang, niet wordt aangepast. Hoe kan dat?
Blijkbaar heeft uw werkgever een toeslagregeling gekozen die alleen het pensioen verhoogt zolang u in dienst bent. Nadat u met pensioen of uit dienst bent gegaan, wordt uw pensioen niet meer verhoogd. Maar de afbeelding laat zien hoe uw pensioen zou meegroeien als u nog in dienst zou zijn.

Hoe kan ik mijn toeslagregeling verbeteren?
U kunt de toeslagregeling en niet verbeteren en dus het aantal muntjes niet verhogen. De toeslagregeling is een onderdeel van uw pensioenregeling. Deze pensioenregeling is door uw werkgever voor u en uw collega’s afgesproken.

Kan ik mijn toeslagregeling verminderen en nu mijn pensioen verhogen?
Nee, het is niet mogelijk om zelf aanpassingen te doen in de hoogte van de toeslag. Dit is een toezegging van de werkgever. De deelnemer kan deze regeling niet veranderen.

Voorbeelden van vijftien toeslagenlabels

Hieronder vind u een overzicht van alle vijftien verschillende toeslagenlabels.

Overige vragen rondom het toeslagenlabel

Hoe groot was de prijsstijging in 2008?
Over 2008 bedroeg de stijging van de prijzen 1,93 procent.

Contact
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de Client Service Desk van Delta Lloyd. De Client Service Desk is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer (020) 594 81 00.