Veelgestelde vragen

Blijft ABN AMRO Verzekeringen bestaan als verzekeraar?

Niet voor pensioenverzekeringen. Wel voor schade- en privéverzekeringen.

Wat is het Persoonlijk Pensioen Plan?

Het Persoonlijk Pensioen Plan van Delta Lloyd is een pensioenregeling op basis van beleggingen. Met de beleggingen bouwt u een pensioenkapitaal op tot u met pensioen gaat. Met het totale bedrag koopt u op uw pensioendatum een pensioenuitkering aan. Deze pensioenuitkering ontvangt u zolang u leeft. De hoogte van de pensioenuitkering hangt af van de opbrengst van de beleggingen en de stand van de marktrente op dat moment.

Over de omzetting

Verandert de opgebouwde waarde? Gaat deze 1 op 1 over?

De opgebouwde waarde van uw pensioen verandert op het moment van de omzetting niet. De fondsen waar in belegd wordt wijzigen wel. Voor deze wijziging brengen wij geen aan- en verkoopkosten in rekening.

Veranderen het aantal beleggingseenheden? Gaan deze 1 op 1 over?

Ja, het aantal beleggingseenheden verandert op het moment van de omzetting. Wij verkopen de beleggingseenheden in de ABN AMRO fondsen en kopen beleggingseenheden in de Delta Lloyd fondsen weer aan. Omdat de koers hiervan anders is, is het aantal beleggingseenheden anders. Maar de waarde is op het moment van de overgang hetzelfde. Daarna volgt de waardeontwikkeling vanzelfsprekend de Delta Lloyd fondsen.

Wat is een lifecycle?

Een lifecycle is de beleggingsvorm waarbij uw pensioenpremie wordt belegd op basis van uw leeftijd. Hoe dichter u bij uw pensioendatum komt, hoe minder risico u met uw beleggingen loopt. Meer informatie vindt u in de brochure Verstandig beleggen voor een goed pensioen [PDF] .

Waarom is de Neutrale Lifecycle de standaard lifecycle van Delta Lloyd?

De Neutrale Lifecycle biedt u een ideale mix tussen risico en rendement.

Kan ik ook zelf beleggen? Ik wil niet via de lifecycles beleggen.

Ja, als uw (vroegere) werkgever dit mogelijk heeft gemaakt. Vult u daarvoor wel eerst een Profielbepaler [PDF] in. Het is namelijk belangrijk dat uw beleggingskeuze past bij uw risicoprofiel.

Ik ook wil zelf beleggen. Uit welke fondsen kan ik kiezen?

U vindt een overzicht van de fondsen waar u uit kunt kiezen op fondsinformatie en koersen.

Als ik geen profielbepaler invul wat gebeurt er dan?

Dan wordt de waarde in ABN AMRO Flexibel Pensioen Plan meestal omgezet naar de Neutrale Lifecycle van Delta Lloyd gebaseerd op Profiel Mixfondsen. Dit is de standaard lifecycle van Delta Lloyd en biedt u een ideale mix tussen risico en rendement.

Wanneer moet ik een profielbepaler invullen?

Het invullen en opsturen van de profielbepaler is verplicht als u een andere keuze maakt dan beleggen in de Neutrale Lifecycle. De Neutrale Lifecycle van Delta Lloyd is de standaard lifecycle met een ideale mix tussen rendement en risico voor uw pensioenopbouw. Voor iedere andere keuze is het van belang dat u eerst uw risicoprofiel bepaalt door het invullen van de profielbepaler. Hierdoor weten wij en u of uw beleggingskeuze past bij uw risicoprofiel.

Brengt Delta Lloyd kosten in rekening voor de omzetting?

Nee, hiervoor worden geen aan- en verkoopkosten in rekening gebracht

Verandert de pensioenleeftijd?

Nee, u hebt een premievrij pensioen en de pensioenleeftijd verandert niet.

Moet ik de oude polis van mijn ABN AMRO Flexibel Pensioen Plan bewaren?

Voor uw eigen administratie kunt u uw oude stukken bewaren, dan kunt u de historie altijd terugvinden.

Ontvang ik een nieuwe polis?

Ja, u ontvangt een nieuwe polisopgave.

Waar kan ik een klacht indienen?

Delta Lloyd doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden en wilt u een klacht indienen? Dan kunt u het online klachtenformulier invullen. Wilt u liever per e-mail een klacht indienen? Mail dan naar klachten@deltalloyd.nl. U kunt ook een brief sturen naar het adres hieronder:

Delta Lloyd
Afdeling Klachten
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam