Zelf beleggen

Zelf beleggen kan als de werkgever in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. Er kan dan gekozen worden uit verschillende fondsen. Als u zelf belegt, is beleggingskennis en ervaring met beleggen noodzakelijk. Kijk in uw startbrief of Zelf Beleggen in de regeling is toegestaan. 

Zelf beleggen binnen de Passieve, Ambitieuze of Dynamische beleggingsvorm

Bekijk de koers en fondsinformatie van fondsen in de Passieve, Ambitieuze en Dynamische Lifecycle beleggingsvorm  

Kosten voor Zelf Beleggen

Lopende kosten  
De beleggingsfondsen worden beheerd door NN Investment Partners. Zij maakt diverse kosten voor het beheer van de fondsen. Deze kosten worden ‘lopende kosten’ genoemd. In deze kosten zitten onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten. Deze lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht. Kijk op de factsheets voor de lopende kosten van het fonds.

Beheerkosten  
Naast de kosten die NN Investment Partners (NNIP) in de koers verwerkt, brengt Delta Lloyd Levenverzekering (DLL) kosten in rekening voor onder andere het beheren van de lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de lifecycles en het informeren over de beleggingen. Dit zijn de beheerkosten. Delta Lloyd Levensverzekering brengt deze kosten (0,44%) jaarlijks in rekening. De beheerkosten worden als percentage van de waarde ten laste van de beleggingen gebracht. Voor het onttrekken van de beheerkosten worden geen verkoopkosten in rekening gebracht. 

Overige kosten
Voor het aan-, verkoop- en switchkosten worden geen kosten in rekening gebracht. 

Inkoop- en afgiftekosten
Bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen zijn er ook beurskosten. Deze verrekenen wij via een verschil in aan- en verkoopkoersen (de zogeheten spread). De kosten verschillen per beleggingsfonds.

Zelf beleggen vergeleken met beleggen in de Passieve beleggingsvorm, neutrale lifecycle

Als u zelf uw beleggingen wil kiezen, brengt dit extra risico’s met zich mee. De resultaten van uw beleggingen kunnen hoger of lager uitvallen dan verwacht. Wij hebben daarom van een aantal mogelijke beleggingskeuzes, de te verwachten resultaten vergeleken met de uitkomsten van de Passieve beleggingsvorm, neutrale lifecycle, en de voor- en nadelen van Zelf Beleggen op een rijtje gezet. Dit geeft u meer inzicht in de risico’s die Zelf Beleggen met zich meebrengt. We hebben daar de onderstaande maatmensen voor gebruikt:

Maatmens 1: Nieuwe deelnemer van 25 jaar die € 30.000 per jaar verdient.
Maatmens 2: Nieuwe deelnemer van 52 jaar die € 30.000 per jaar verdient.
Maatmens 3: Nieuwe deelnemer van 62 jaar die € 30.000 per jaar verdient.

Zelf beleggen binnen Index beleggingsvorm

Bekijk de koers en fondsinformatie van fondsen in de Index beleggingsvorm

Kosten voor Zelf Beleggen

Lopende kosten   

De beleggingsfondsen worden beheerd door NN Investment Partners. Zij maakt diverse kosten voor het beheer van de fondsen. Deze kosten worden ‘lopende kosten’ genoemd. In deze kosten zitten onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten. Naast deze kosten worden er kosten in rekening gebracht voor onder andere het beheren van de lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de lifecycles en het informeren over de beleggingen. Deze lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht. 

Overige kosten
Kijk in uw Pensioenreglement voor de hoogte van de aan-, verkoop- en switchkosten.

Inkoop- en afgiftekosten
Bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen zijn er ook beurskosten. Deze verrekenen wij via een verschil in aan- en verkoopkoersen (de zogeheten spread). De kosten verschillen per beleggingsfonds.

Formulieren doorgeven fondskeuze

Kiest u voor 'Zelf Beleggen'? Dan vult u eerst de risicoprofielbepaler in. Daarmee stelt u vast hoeveel beleggingsrisico bij u past. Vervolgens kunt u de aanpassingen van uw beleggingsfondsen aangeven op het fondskeuzeformulier. U kunt de risicoprofielbepaler en het fondskeuzeformulier hieronder in één document downloaden. Let wel op dat u het formulier voor de juiste beleggingsvorm gebruikt. 

Fund selection forms

Would you like to opt for ‘Personal Investment’? Then you first need to fill out the risk profiler. This helps you determine what level of investment risk suits you. Next, you can submit your choice of funds with the forms below. You download the risk profiler and the fund selection form in one document. Please use the right form for the type of investment in your pension plan.