Pensioenstabilisator

De Pensioenstabilisator is een belangrijk onderdeel van de Lifecycles en het Persoonlijk Pensioen Plan. Werknemers hebben hiermee meer zekerheid over de hoogte van hun pensioenuitkering. Delta Lloyd gebruikt de Pensioenstabilisator altijd in de Lifecycle beleggingen.

Waarom de Pensioenstabilisator?

De Pensioenstabilisator geeft meer zekerheid. Op de pensioendatum koopt de werknemer een pensioen met het geld dat opgebouwd is in het Persoonlijk Pensioen Plan. De prijs van dit pensioen is afhankelijk van de rente. Als de rente laag is, is het pensioen duurder. Er is dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen aan te kopen. De Pensioenstabilisator is een belegging waarbij de koers stijgt als de rente daalt.

Hoe werkt de Pensioenstabilisator?

De Pensioenstabilisator werkt als een 'fonds', maar het is geen echt aandelen- of obligatiefonds. De Pensioenstabilisator bestaat uit obligatieleningen met een gemiddelde looptijd van twintig jaar. De koers wordt dagelijks vastgesteld op basis van de actuele Swap-rente. De Swap is het tarief waar alle pensioenuitvoerders hun pensioenuitkering op baseren. Delta Lloyd stelt de Swap vast volgens de voorschriften van De Nederlandsche Bank (DNB).

De koers van de beleggingen in de Pensioenstabilisator stijgt bij een dalende rente. Ook het tegenovergestelde geldt: stijgt de rente, dan daalt de koers. De Pensioenstabilisator zorgt ervoor dat rentewijzigingen minder invloed hebben op de hoogte van het pensioen. Op deze manier heeft een veranderende rentestand uiteindelijk nauwelijks invloed op de hoogte van de aan te kopen pensioenuitkering.

Rekenvoorbeeld

In onderstaande tabel ziet u wat er gebeurt met uw pensioenuitkering als de rente daalt of juist stijgt. U ziet dat uw pensioenuitkering met de Pensioenstabilisator in alle gevallen bijna even hoog is. De rente heeft op deze manier dus bijna geen invloed op uw pensioen. U hebt dus meer zekerheid.

Kapitaal 1 jaar voor de pensioendatum € 100.000.

Zonder Pensioenstabilisator Met Pensioenstabilisator
Markrente 1 jaar voor pensioendatum Marktrente op pensioendatum Kapitaal op pensioendatum Pensioenuitkering Kapitaal op pensioendatum Pensioenuitkering
Situatie 1 3% 2% € 102.500 € 5.331 € 114.800   € 5.971
Situatie 2 3% 3% € 103.000 € 5.979 € 103.000 € 5.979
Situatie 3 3% 4% € 103.500 € 6.656 € 93.100 € 5.988
Maximaal verschil tussen situatie   25% 0,3%