Lifecycles

Beleggen voor uw pensioen is noodzakelijk. Hiervoor is een goed uitgedachte financiële strategie nodig. Het is belangrijk om op de juiste momenten risico te nemen om kans te hebben op een hoger rendement. Ook is het van het groot belang om op een bepaald moment de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Wat is een Lifecycle?

Een Lifecycle is een manier van beleggen waarbij de pensioenopbouw is gekoppeld aan de tijd tot het moment dat u met pensioen gaat. In de Lifecycle past de verhouding tussen aandelen en obligaties zich automatisch aan bij het veranderen van uw leeftijd. Naarmate u dichter bij de pensioendatum komt, beleggen wij met minder risico. Wij beleggen dan minder in aandelen en steeds meer in obligaties. Door deze afbouw van risico’s is de kans op een waardedaling van uw opgebouwde pensioenkapitaal kleiner. U hoeft zelf niets te doen. 

Waar geloven wij in?

Bij beleggen draait alles om de risico en rendementsverhouding. Meer rendement betekent ook meer beleggingsrisico. Onze visie op Lifecycles is dat daarom dat wij rendement maken wanneer het kan en pensioen veilig stellen wanneer het moet. Om dit te realiseren moeten onze Lifecycles voldoen aan de volgende uitgangspunten:
  1. Gebalanceerde Lifecycle strategie
  2. Verantwoord beleggingsbeleid
  3. Transparant beleggingsbeleid
Gebalanceerde Lifecycle strategie
Om een gebalanceerde Lifecycle strategie te kunnen aanbieden hanteren wij de onderstaande Pension- en Investmentbeliefs.

Pensionbeliefs
  1. Gedegen afbouw van de Lifecycle
  2. Afbouw in kleine stappen 
  3. Zekerheid voor de pensioendatum door 1 jaar voor de pensioendatum volledig in het Pensioenstabilisatiefonds te beleggen
Investmentbeliefs
  1. Afdekking renterisico door af te bouwen naar het Pensioenstabilisatiefonds
  2. Goede spreiding in de beleggingsfondsen om een goede risico rendementsverhouding te realiseren
Verantwoord beleggingsbeleid
Verantwoord beleggen is structureel ingebed in ons beleggingsbeleid. Delta Lloyd Asset Management is de vermogensbeheerder van de beleggingsfondsen die in de Lifecycles van het Persoonlijk Pensioen Plan worden aangeboden. Het Beleid verantwoord beleggen is van toepassing op alle beleggingscategorieën en alle fondsen onder beheer van Delta Lloyd Asset Management.

Transparant beleggingsbeleid
Jaarlijks toetst Delta Lloyd Levensverzekering haar Lifecycles, de beleggingscategorieën en beleggingsfondsen. Op basis van beleggingstechnische ontwikkelingen, een marktverkenning en ontwikkelingen in de zorgplicht maakt Delta Lloyd Levensverzekering een voorstel met eventuele verbeteringen. Productveranderingen (Lifecycle structuur, beleggingscategorieën en beleggingsfondsen) toetsen wij extern op kwaliteit en marktconformheid om te waarborgen dat wij handelen in het belang van de klant. 

Welke Lifecycles bieden wij?

Delta Lloyd heeft hiervoor Lifecycles ontwikkeld. Bij Lifecycle beleggen wordt, naarmate u dichterbij de pensioendatum komt, minder risicovol belegd. Het idee is dat als u bijna met pensioen gaat, u ook meer zekerheid wilt hebben over de hoogte van uw pensioen. Als uw pensioendatum nog ver weg is, hebt u nog veel tijd om eventuele tegenvallers goed te maken. En is het dus verstandig om in deze fase wat meer risico te lopen in de verwachting een hoger rendement te halen. Afhankelijk van de keuzes van uw werkgever, kunt u kiezen op een andere manier te beleggen door meer of minder risico te nemen.

Uw werkgever bepaalt de beleggingswijze binnen de Lifecycle. Kijk in uw startbrief welke Lifecycle uw werkgever heeft gekozen.

Delta Lloyd kent de volgende Lifecycles:

Soorten Lifecycles Beschikbaar in pensioenregeling afgesloten:
Passieve Lifecycle
ná 1 augustus 2015
Ambitieuze Lifecycle
ná 1 augustus 2016
Dynamische Lifecycle
ná 1 augustus 2015
Index Lifecycle 
vóór 1 augustus 2015
Profiel Mixfonds Lifecycle
vóór 1 november 2011