Index Lifecycles

Uw werkgever bepaalt welke beleggingsmogelijkheden er in de pensioenregeling zijn opgenomen. Kijk voor het Persoonlijk Pensioen Plan in de startbrief of uw werkgever voor de Index Lifecycle heeft gekozen. 

Waar bestaat de Index Lifecycle uit?

De Index Lifecycles bestaan uit Index Mixfondsen en Pensioenstabilisatoren.

Index Mixfondsen
De Index Mixfondsen volgen een bekende financiële index. Het doel is om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan deze index. De Pensioenstabilisatoren zijn een belangrijk onderdeel van de Lifecycles. 

Pensioenstabilisator
De Pensioenstabilisator geeft meer zekerheid over de hoogte van het pensioen. Op de pensioendatum koopt de werknemer een pensioen met het geld dat opgebouwd is in het Persoonlijk Pensioen Plan. De prijs van dit pensioen is afhankelijk van de rente. Als de rente laag is, is het pensioen duurder. Er is dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen aan te kopen. De Pensioenstabilisator is een belegging waarbij de koers stijgt als de rente daalt.

Verhoudingen beleggingscategorieën Index Mixfonds Index Lifecycle
Mixfonds Defensief Mixfonds Neutraal Mixfonds Offensief
Aandelen
Gevestigde landen 43,0% 52,5% 62,0%
Opkomende landen 4,0% 5,0% 6,0%
Vastgoed 8,0% 10,0% 12,0%
Obligaties
Staatsobligaties 20,50% 14,25% 8,0%
Bedrijfs- en overige leningen 20,50% 14,25% 8,0%
Emerging Market Debt 4,0% 4,0% 4,0
Onderliggende beleggingsfondsen Index Mixfonds
Beleggingsfondsen Beheer
Aandelen
Gevestigde landen Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund Passief
Opkomende landen Northern Trust Emerging Markets Customs Passief
Vastgoed Delta Lloyd Institutioneel Global Property Index Fund Passief
Obligaties
Staatsobligaties BlackRock Customised Euro Sovereign Bond Index Fund BlackRock Passief
Bedrijfs- en overige leningen BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund Passief
Emerging Market Debt SPDR Barclays EM Local Bond UCITS (State Street) Passief

Wat is de standaard Lifecycle?

Als u als deelnemer start in de pensioenregeling, beleggen wij standaard in de Neutrale Lifecycle. In het begin belegt Delta Lloyd vooral in aandelen en onroerend goed. Vanaf vijftien jaar voor de pensioendatum beleggen we elk jaar meer in de Pensioenstabilisator en minder in het Delta Lloyd Index Mixfonds 2. Vanaf 11 jaar voor de pensioendatum beleggen we in het Delta Lloyd Index Mixfonds 1. Zo bouwen we het risico af dat de opbrengst van de beleggingen tegenvalt als de pensioenleeftijd dichterbij komt.

afb - grafiek index neutrale lifecycle 

Welke afbouw kent de Index Lifecycle?

Als u als deelnemer start in de regeling, beleggen wij standaard in de Neutrale Lifecycle. U mag, als de pensioenregeling het toestaat, ook voor een andere Lifecycle beleggen. Beleggingen in de Defensieve Lifecycle bieden meer zekerheid dan bij de Neutrale Lifecycle en de Offensieve Lifecycle, maar de kans op opbrengsten is ook kleiner. Beleggen met de Offensieve Lifecycle is risiciovoller dan de Defensieve Lifecycle en Neutrale Lifecycle, maar de kans op hogere beleggingsopbrengsten is ook hoger. 

Delta Lloyd biedt drie varianten binnen de verschillende Lifecycles aan:
  1. Neutrale Lifecycle (standaard Lifecycle)
  2. Defensieve Lifecycle
  3. Offensieve Lifecycle
Afbouwschema's index Lifecycles

Leeftijd Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle
van tot Index Mixfonds 1 Pensioen-stabilisator Index Mixfonds 1 Index Mixfonds 2 Pensioen-stabilisator Index Mixfonds 1 Index Mixfonds 2 Index Mixfonds 3 Pensioen-stabilisator
>15 47 100% 0% 0% 100%     0% 0%                    0% 100% 0%
47 48 95%         5% 0% 100% 0%      0% 0% 100% 0%
48 49 90% 10% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%
49 50 85% 15% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%
50 51 80% 20% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%
51 52 75% 25% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%
52 53 70% 30% 0% 95% 5% 0% 0% 100% 0%
53 54 65% 35% 0% 90% 10% 0% 0% 100% 0%
54 55 60% 40% 0% 85% 15% 0% 0% 100% 0%
55 56 55% 45% 0% 80% 20% 0% 0% 100% 0%
56 57 50% 50% 75% 0% 25%     0% 100% 0% 0%
57 58 45% 55% 70% 0% 30% 0% 90% 0% 10%
58 59 40% 60% 65% 0% 35% 0% 80% 0% 20%
59 60 35% 65% 60% 0% 40% 0% 70% 0% 30%
60 61 30% 70% 55% 0% 45% 0% 60% 0% 40%
61 62 25% 75% 50% 0% 50% 50% 0% 0% 50%
62 63 20% 80% 40% 0% 60% 40% 0% 0% 60%
63 64 15% 85% 30% 0% 70% 30% 0% 0% 70%
64 65 10% 90% 20% 0% 80% 20% 0% 0% 80%
65 66 5% 95% 10% 0% 90% 10% 0% 0% 90%
66 67 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

Mag beleggen in een andere Lifecycle of Zelf Beleggen?

Afhankelijk van de mogelijkheden in de pensioenregeling, mag u ook beleggen in een andere Lifecycle of zelf kiezen uit beleggingsfondsen. In de startbrief staat welke mogelijkheden u hebt.

In uw startbrief staat Beleggingskeuzes deelnemer
1. Geen beleggingsvrijheid Neutrale Lifecycle
2. Beperkte beleggingsvrijheid Defensieve Lifecycle
Neutrale Lifecycle (standaard lifecycle)
Offensieve Lifecycle
3. Ruime beleggingsvrijheid Defensieve Lifecycle
Neutrale Lifecycle (standaard lifecycle)
Offensieve Lifecycle
of Zelf Beleggen
Defensieve Lifecycle

Beleggingen in de Defensieve Lifecycle bieden meer zekerheid dan bij de Neutrale Lifecycle en de Offensieve Lifecycle, maar de kans op opbrengsten is ook kleiner. Delta Lloyd belegt minder in aandelen en vanaf twintig jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in de Pensioenstabilisator en minder in het Delta Lloyd Index Mixfonds 1. 

afb - grafiek index defensieve lifecycle 

Offensieve Lifecycle

Beleggen met de Offensieve Lifecycle is risiciovoller dan de Defensieve Lifecycle en Neutrale Lifecycle, maar de kans op hogere beleggingsopbrengsten is ook hoger. In het begin belegt Delta Lloyd een groot deel in aandelen. Tot 10 jaar voor de pensioendatum beleggen wij in het Delta Lloyd Index Mixfonds 3. Vanaf 10 jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in de Pensioenstabilisator en minder in het Delta Lloyd Index Mixfonds 2 en Delta Lloyd Index Mixfonds 3 . 

afb - grafiek index offensieve lifecycle 


Zelf Beleggen
Zelf beleggen kan als uw werkgever in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. 
Er kan dan gekozen worden uit verschillende fondsen. Als u zelf belegt, is beleggingskennis en ervaring met beleggen noodzakelijk. Meer over Zelf Beleggen.

Wat zijn de rendementen van de Index Lifecycle?

Rendement

Rendement is de opbrengst van de beleggingen uitgedrukt in een percentage. In de onderstaande tabel staan de rendementen (na aftrek lopende kosten en voor aftrek beheerkosten) van de Lifecycle getoond over periode vanaf 31-12-2015 tot 30-12-2016. Kijk hier voor de rendementen van de onderliggende fondsen.

Leeftijd
Van Tot Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle
> 15 47 7,19% 7,98% 8,80%
47 48 7,40% 7,98% 8,80%
48 49 7,62% 7,98% 8,80%
49 50 7,84% 7,98% 8,80%
50 51 8,06% 7,98% 8,80%
51 52 8,28% 7,98% 8,80%
52 53 7,74% 8,03% 8,80%
53 54 7,83% 8,08% 8,80%
54 55 7,92% 8,14% 8,80%
55 56 8,01% 8,19% 8,80%
56 57 8,10% 7,64% 7,89%
57 58 7,34% 7,27% 7,93%
58 59 7,05% 7,11% 7,78%
59 60 6,71% 6,89% 7,52%
60 61 5,96% 6,40% 6,96%
61 62 5,87% 6,31% 6,31%
62 63 5,42% 5,86% 5,86%
63 64 4,89% 5,29% 5,29%
64 65 4,32% 4,64% 4,64%
65 66 3,79% 3,97% 3,97%
66 67 3,18% 3,18% 3,18%

De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd Levensverzekeringen samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Welke kosten worden er in rekening gebracht voor beleggen in de Lifecycles?

Lopende kosten

De beleggingsfondsen worden beheerd door Delta Lloyd Asset Management. Zij maakt diverse kosten voor het beheer van de fondsen. Deze kosten worden ‘lopende kosten’ genoemd. In deze kosten zitten onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten. Naast deze kosten worden er kosten in rekening gebracht voor onder andere het beheren van de Lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de Lifecycles en het informeren over de beleggingen. Deze lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht.

Inkoop- en afgiftekosten   
Bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen zijn er ook beurskosten. Deze verrekenen wij via een verschil in aan- en verkoopkoersen (de zogenaamde spread). Deze kosten verschillen per beleggingsfonds. U kunt deze kosten terugvinden bij de koers en fondsinformatie. 

Kosten Index Lifecycle (Defensief, Neutraal, Offensief)
Leeftijd Totaal
van tot
>15 47 0,48%
47 48 0,48%
48 49 0,48%
49 50 0,48%
50 51 0,48%
51 52 0,48%
52 53 0,48%
53 54 0,48%
54 55 0,48%
55 56 0,48%
56 57 0,48%
57 58 0,48%
58 59 0,48%
59 60 0,48%
60 61 0,48%
61 62 0,48%
62 63 0,48%
63 64 0,48%
64 65 0,48%
65 66 0,48%
66 67 0,48%


Overige kosten   
Kijk in uw Startbrief voor de hoogte van de aan-, verkoop- en switchkosten. 


Brochure Verstandig beleggen voor een goed pensioen