Ambitieuze Lifecycle

Uw werkgever bepaalt welke beleggingsmogelijkheden er in de pensioenregeling zijn opgenomen. Kijk voor het Persoonlijk Pensioen Plan in de startbrief of uw werkgever voor de Ambitieuze Lifecycle heeft gekozen. 

Waar bestaat de Ambitieuze Lifecycle uit?

De Ambitieuze Lifecycles bestaan uit Index Mixfondsen, Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund, SPDR Barclays Emerging Market Local Bond Fund en Pensioenstabilisatiefondsen. 

1. Index Mixfondsen

De Index Mixfondsen volgen een bekende financiële index. Het doel is om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan deze index. 

Verhoudingen beleggingscategorieën Index Mixfonds

Mixfonds Defensief Mixfonds Neutraal Mixfonds Offensief
Aandelen
Gevestigde landen 43,0% 52,5% 62,0%
Opkomende landen 4,0% 5,0% 6,0%
Vastgoed 8,0% 10,0% 12,0%
Obligaties
Staatsobligaties 20,50% 14,25% 8,0%
Bedrijfs- en overige leningen 20,50% 14,25% 8,0%
Emerging Market Debt 4,0% 4,0% 4,0%

Onderliggende beleggingsfondsen Index Mixfonds

Beleggingsfondsen Beheer
Aandelen
Gevestigde landen Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund Passief
Opkomende landen Northern Trust Emerging Markets Customs Passief
Vastgoed Delta Lloyd Institutioneel Global Property Index Fund Passief
Obligaties
Staatsobligaties BlackRock Customised Euro Sovereign Bond Index Fund Passief
Bedrijfs- en overige leningen BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund  Passief
Emerging Market Debt SPDR Barclays EM Local Bond UCITS (State Street) Passief

2. Delta Lloyd Institutioneel Equity Sustainable Global Fund

Het fonds volgt een bekende financiële index. Het doel is om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan deze index. Dit fonds is ook onderdeel van het Index Mixfonds.

3. SPDR Barclays Emerging Market Local Bond Fund
Het fonds volgt een bekende financiële index. Het doel is om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan deze index. Dit fonds is ook onderdeel van het Index Mixfonds.

4. Pensioenstabilisatiefonds

Het Pensioenstabilisatiefonds geeft meer zekerheid over de hoogte van het pensioen. Op de pensioendatum koopt de werknemer een pensioen met het geld dat opgebouwd is in het Persoonlijk Pensioen Plan. De prijs van dit pensioen is afhankelijk van de rente. Als de rente laag is, is het pensioen duurder. Er is dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen aan te kopen. Het Pensioenstabilisatiefonds is een belegging waarbij de koers stijgt als de rente daalt.

Wat is de standaard Lifecycle?

Als u als deelnemer start in de pensioenregeling, beleggen wij standaard in de Neutrale Lifecycle. In het begin belegd Delta Lloyd vooral in aandelen en onroerend goed. Vanaf dertien jaar voor de pensioendatum wordt steeds meer belegd in het Pensioenstabilisatiefonds en minder in het Delta Lloyd Index Mixfonds Offensief, Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Fund en SPDR Barclays Emerging Market Local Bond Fund.

afb - grafiek neutrale lifecycle

Welke afbouw kent de Ambitieuze Lifecycle Neutraal?

Als u als deelnemer start in de regeling, beleggen wij standaard in de Neutrale Lifecycle. U mag ook in een andere Lifecycle beleggen. Beleggingen in de Defensieve Lifecycle bieden meer zekerheid dan bij de Neutrale Lifecycle en de Offensieve Lifecycle, maar de kans op opbrengsten is ook kleiner. Beleggen met de Offensieve Lifecycle is risiciovoller dan de Defensieve Lifecycle en Neutrale Lifecycle, maar de kans op hogere beleggingsopbrengsten is ook hoger. 

Delta Lloyd biedt drie varianten binnen de verschillende Lifecycles aan:

  1. Neutrale Lifecycle (standaard Lifecycle)
  2. Defensieve Lifecycle
  3. Offensieve Lifecycle 

Afbouwschema's Ambitieuze Lifecycle Neutraal

Leeftijd
van tot

Delta LLoyd

 Index Mixfonds 

Offensief

Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund

SPDR Barclays Emerging 

Market Local Bond

Pensioen- stabilisatiefonds 

15+

Pensioen- stabilisatief onds

 11-15 

Pensioen- stabilisatief onds  

8-10 

Pensioen- stabilisatief onds

 5-7 

Pensioen- stabilisatief onds

3-4

Pensioen- stabilisatief onds

1-2

>15 47 85,00%
13,40% 1,60%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
47 48 85,00%
13,40%
1,60%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
48 49 85,00%
13,40%
1,60%
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
49 50 85,00%
13,40%
1,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50 51 85,00%
13,40%
1,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
51 52 85,00%
13,40%
1,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
52 53 85,00% 13,40%
1,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
53 54 85,00% 13,40%
1,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
54 55 79,38% 12,37% 1,48% 6,77% 
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
55 56 73,77% 11,34% 1,35% 9,48% 4,06%
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
56 57 68,15% 10,31% 1,23% 5,08%
15,23%
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
57 58 62,54% 9,28% 1,11% 0,00%
23,01%
4,06%
0,00%
0,00% 0,00%
58 59 56,92% 8,25% 0,98% 0,00% 18,62%
15,23%
0,00%
0,00% 0,00%
59 60 51,31% 7,22% 0,86% 0,00%
12,18%
28,43%
0,00%
0,00% 0,00%
60 61 45,69% 6,19% 0,74% 0,00%
0,00%
47,38%
0,00% 
0,00%
0,00%
61 62 40,08% 5,15% 0,62% 0,00%
0,00%
32,49%
21,66% 0,00%
0,00%
62 63 34,46% 4,12% 0,49% 0,00%
0,00% 12,19% 48,74%
0,00% 0,00%
63 64 28,85% 3,09% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 57,54% 10,15% 0,00%
64 65 23,23% 2,06% 0,25% 0,00% 0,00% 0,00%
33,51%
40,95% 0,00%
65 66 17,62% 1,03% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00%
8,12%
73,11% 0,00%
66 67 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,40% 39,60%

Welke afbouw kent de Ambitieuze Lifecycle Defensief?

Als u als deelnemer start in de regeling, beleggen wij standaard in de Neutrale Lifecycle. U mag ook in een andere Lifecycle beleggen. Beleggingen in de Defensieve Lifecycle bieden meer zekerheid dan bij de Neutrale Lifecycle en de Offensieve Lifecycle, maar de kans op opbrengsten is ook kleiner. Beleggen met de Offensieve Lifecycle is risiciovoller dan de Defensieve Lifecycle en Neutrale Lifecycle, maar de kans op hogere beleggingsopbrengsten is ook hoger.

Delta Lloyd biedt drie varianten binnen de verschillende Lifecycles aan:

  1. Neutrale Lifecycle (standaard Lifecycle)
  2. Defensieve Lifecycle
  3. Offensieve Lifecycle 

Afbouwschema's Ambitieuze Lifecycle Defensief

Leeftijd
van tot

Delta LLoyd

 Index Mixfonds 

Neutraal

Pensioen- stabilisatiefonds 

15+

Pensioen- stabilisatief onds

 11-15

Pensioen- stabilisatief onds  

8-10

Pensioen- stabilisatief onds

 5-7 

Pensioen- stabilisatief onds

3-4

Pensioen- stabilisatief onds

1-2

>15 47 100% 0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
47 48 100% 0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
48 49 100% 0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
49 50 100% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50 51 100% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
51 52 93,75% 6,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
52 53 87,50% 8,13%
4,38%
0,00%
0,00%
0,00% 
0,00%
53 54 81,25% 4,69%
14,06%
0,00%
0,00%
0,00% 
0,00%
54 55 75,00% 0,00%
22,50%
2,50%
0,00% 0,00% 
0,00% 
55 56 68,75% 0,00%
20,31%
10,94%
0,00% 0,00% 
0,00% 
56 57 62,50% 0,00%
15,00%
22,50%
0,00% 0,00% 
0,00% 
57 58 56,25% 0,00%
6,56%
37,19%
0,00% 0,00% 
0,00%
58 59 50,00% 0,00% 0,00%
42,50%
7,50% 0,00% 
0,00%
59 60 43,75% 0,00%
0,00%
28,13%
28,13% 0,00% 
0,00%
60 61 37,50% 0,00%
0,00%
9,37% 53,13% 0,00%
0,00%
61 62 31,25% 0,00%
0,00% 
0,00% 
55,00% 13,75%
0,00%
62 63 25,00% 0,00%
0,00% 
0,00% 
37,50%
37,50%
0,00%
63 64 18,75% 0,00%
0,00% 
0,00% 
12,19%
69,06%
0,00%
64 65 12,50% 0,00%
0,00% 
0,00%
0,00%
61,25%
26,25% 
65 66 6,25% 0,00%
0,00% 
0,00%
0,00%
14,06%
79,69%
66 67 0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Welke afbouw kent de Ambitieuze Lifecycle Offensief?

Als u als deelnemer start in de regeling, beleggen wij standaard in de Neutrale Lifecycle. U mag ook in een andere Lifecycle beleggen. Beleggingen in de Defensieve Lifecycle bieden meer zekerheid dan bij de Neutrale Lifecycle en de Offensieve Lifecycle, maar de kans op opbrengsten is ook kleiner. Beleggen met de Offensieve Lifecycle is risiciovoller dan de Defensieve Lifecycle en Neutrale Lifecycle, maar de kans op hogere beleggingsopbrengsten is ook hoger. 

Delta Lloyd biedt drie varianten binnen de verschillende Lifecycles aan:
  1. Neutrale Lifecycle (standaard Lifecycle)
  2. Defensieve Lifecycle
  3. Offensieve Lifecycle 
Afbouwschema's Ambitieuze Lifecycle Offensief
Leeftijd
van tot

Delta LLoyd

 Index Mixfonds 

Offensief

Delta Lloyd Institutioneel

Global Equity Fund

SPDR Barclays Emerging 

Market Local Bond

Pensioen- stabilisatiefonds 

15+

Pensioen- stabilisatief onds

 11-15

Pensioen- stabilisatief onds  

8-10

Pensioen- stabilisatief onds

 5-7

Pensioen- stabilisatief onds

3-4

Pensioen- stabilisatief onds 

1-2

>15 47 62,50%
34,00% 3,50% 0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
47 48 62,50%
34,00%
3,50%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
48 49 62,50%
34,00%
3,50%
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
49 50 62,50%
34,00%
3,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50 51 62,50%
34,00%
3,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
51 52 62,50%
34,00%
3,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
52 53 62,50%
34,00%
3,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
53 54 62,50%
34,00%
3,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
54 55 62,50%
34,00%
3,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
55 56 62,50%
34,00%
3,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
56 57 62,50% 34,00%
3,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
57 58 58,00% 30,60% 3,15% 3,03%
4,95%
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
58 59 53,50% 27,20% 2,80% 0,00% 15,68%
0,83%
0,00% 0,00% 0,00%
59 60 49,00% 23,80% 2,45% 0,00%
16,09%
8,66%
0,00% 0,00% 0,00%
60 61 44,50% 20,40% 2,10% 0,00%
12,00%
21,00%
0,00% 0,00%
0,00%
61 62 40,00% 17,00% 1,75% 0,00%
2,06%
39,19%
0,00% 0,00%
0,00%
62 63 35,50% 13,60% 1,40% 0,00%
0,00% 32,18% 17,33% 0,00% 0,00%
63 64 31,00% 10,20% 1,05% 0,00% 0,00%
14,44% 43,31%     0,00% 0,00%
64 65 26,50% 6,80% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 56,00% 10,00% 0,00%
65 66 22,00% 3,40% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 33,41% 40,84% 0,00%
66 67 17,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,12% 78,38% 0,00%


Wat zijn de rendementen van de Ambitieuze Lifecycle?

Rendement

Rendement is de opbrengst van de beleggingen uitgedrukt in een percentage. In de onderstaande tabel staan de rendementen (na aftrek lopende kosten en voor aftrek beheerkosten) van de Lifecycle getoond over periode vanaf 31-12-2015 tot 30-12-2016. Kijk hier voor de rendementen van de onderliggende fondsen.

Leeftijd
Van Tot Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle
> 15 47 6,53% 7,41% 8,06%
47 48 6,53% 7,41% 8,06%
48 49 6,53% 7,41% 8,06%
49 50 6,53% 7,41% 8,06%
50 51 6,53% 7,41% 8,06%
51 52 7,07% 7,41% 8,06%
52 53 7,57% 7,41% 8,06%
53 54 8,04% 7,41% 8,06%
54 55 8,45% 7,93% 8,06%
55 56 8,79% 8,41% 8,06%
56 57 9,08% 8,85% 8,06%
57 58 9,31% 9,21% 8,59%
58 59 9,44% 9,48% 9,05%
59 60 9,43% 9,72% 9,42%
60 61 9,34% 9,85% 9,69%
61 62 9,16% 9,80% 9,88%
62 63 8,96% 9,64% 9,88%
63 64 8,61% 9,44% 9,75%
64 65 8,19% 9,05% 9,49%
65 66 7,68% 8,65% 9,09%
66 67 7,57% 8,09% 8,56%

De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd Levensverzekeringen samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Mag beleggen in een andere Lifecycle of Zelf Beleggen?

Afhankelijk van de mogelijkheden in de pensioenregeling, mag u ook beleggen in een andere Lifecycle of zelf kiezen uit beleggingsfondsen. In de startbrief staat welke mogelijkheden u hebt.

In de startbrief staat Beleggingskeuze deelnemer
1. Beperkte beleggingsvrijheid
Defensieve Lifecycle
Neutrale Lifecycle (standaard Lifecycle)
Offensieve Lifecycle
2. Ruime beleggingsvrijheid

Defensieve Lifecycle
Neutrale Lifecycle (standaard Lifecycle)
Offensieve Lifecycle

Of Zelf Beleggen


Zelf Beleggen

Afhankelijk van de mogelijkheden in de pensioenregeling, mag u ook beleggen in een andere Lifecycle of zelf kiezen uit beleggingsfondsen. In de startbrief staat welke mogelijkheden u hebt.

In de startbrief staat Beleggingskeuze deelnemer
1. Geen beleggingsvrijheid
Neutrale Lifecycle
2. Beperkte beleggingsvrijheid
Defensieve Lifecycle
Neutrale Lifecycle (standaard Lifecycle)
Offensieve Lifecycle
3. Ruime beleggingsvrijheid

Defensieve Lifecycle
Neutrale Lifecycle (standaard Lifecycle)
Offensieve Lifecycle

Of Zelf Beleggen


Defensieve Lifecycle
Beleggingen in de Defensieve Lifecycle bieden meer zekerheid dan bij de Neutrale Lifecycle en de Offensieve Lifecycle, maar de kans op opbrengsten is ook kleiner. Delta Lloyd belegt minder in aandelen en vanaf twintig jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in het Pensioenstabilisatiefonds en minder in het Delta Lloyd Index Mixfonds Defensief.

grafiek defensieve lifecycle

Offensieve Lifecycle
Beleggen met de Offensieve Lifecycle is risiciovoller dan de Defensieve Lifecycle en Neutrale Lifecycle, maar de kans op hogere beleggingsopbrengsten is ook hoger. In het begin belegt Delta Lloyd een groot deel in aandelen. Vanaf tien jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in het Pensioenstabilisatiefonds en minder in het Delta Lloyd Index Mixfonds Offensief.

grafiek offensieve lifecycle


Zelf Beleggen
Zelf beleggen kan als uw werkgever in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen.
Er kan dan gekozen worden uit verschillende fondsen. Als u zelf belegt, is beleggingskennis en ervaring met beleggen noodzakelijk. Meer over Zelf Beleggen.

Welke kosten worden er in rekening gebracht voor beleggen in de Lifecycles?

Lopende kosten
De beleggingsfondsen worden beheerd door Delta Lloyd Asset Management. Zij maakt diverse kosten voor het beheer van de fondsen. Deze kosten worden ‘lopende kosten’ genoemd. In deze kosten zitten onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten. Deze lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht.

Beheerkosten
Naast de kosten die Delta Lloyd Asset Management (DLAM) in de koers verwerkt, brengt Delta Lloyd Levenverzekering (DLL) kosten in rekening voor onder andere het beheren van de Lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de Lifecycles en het informeren over de beleggingen. Dit zijn de beheerkosten. Delta Lloyd Levensverzekering brengt deze kosten jaarlijks in rekening. De beheerkosten worden als percentage van de waarde ten laste van de beleggingen gebracht. Voor het onttrekken van de beheerkosten worden geen verkoopkosten in rekening gebracht.

Inkoop- en afgiftekosten;
Bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen zijn er ook beurskosten. Deze verrekenen wij via een verschil in aan- en verkoopkoersen (de zogenaamde spread). Deze kosten verschillen per beleggingsfonds. U kunt deze kosten terugvinden bij de koers en fondsinformatie.

Kosten Ambitieuze Lifecycle (Defensief, Neutraal, Offensief)

Leeftijd Lopende kosten Beheer kosten Totaal
van tot
>15 
47
0,23%
0,24%
0,47%
47
48
0,23%
0,24%
0,47%
48
49
0,23%
0,24%
0,47%
49
50
0,23%
0,24%
0,47%
50
51
0,23%
0,24%
0,47%
51
52
0,23%
0,24%
0,47%
52
53
0,23%
0,24%
0,47%
53
54
0,23%
0,24%
0,47%
54
55
0,23%
0,24%
0,47%
55
56
0,23%
0,24%
0,47%
56
57
0,23%
0,24%
0,47%
57
58
0,23%
0,24%
0,47%
58
59
0,23%
0,24%
0,47%
59
60
0,23%
0,24%
0,47%
60
61
0,23%
0,24%
0,47%
61
62
0,23%
0,24%
0,47%
62
63
0,23%
0,24%
0,47%
63
64
0,23%
0,24%
0,47%
64
65
0,23%
0,24%
0,47%
65
66
0,23%
0,24%
0,47%
66
67
0,23%
0,24%
0,47%